Hanteringsområde - signalkräfta publicerad

Karta över hanteringsområde för signalkräfta har tagits fram till nya föreskrifter.

informationsmängden har publicerats för nedladdning, karttjänster kommer senare.

Läs mer på Hanteringsområde - signalkräfta

I samband med detta har även några äldre, utgångna karttjänster avannonserats.

Publicerad: 2019-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion