Prövningsgrupper för vattenkraftverk

Ny uppdaterad data

Uppdaterad data och karttjänster finns nu tillgängliga för de sammanslagna delavrinningsområdena som definierar prövningsgrupper. Grupperna utgör grunden för de omprövningar av vattenkraftverk med flera verksamheter som definieras i 11 kap 6 § miljöbalken.

Mer info: Prövningsgrupper för vattenkraftverk - geografiska data

Publicerad: 2019-10-04
Sidansvarig: Webbredaktion