Prövningsgrupper för vattenkraftverk

Ny karttjänst inkl nedladdning

Sammanslagna delavrinningsområden definierar därmed de prövningsgrupper som utgör grunden för de omprövningar av vattenkraftverk med flera verksamheter som definieras i 11 kap 6 § miljöbalken.

Mer info: Prövningsgrupper för vattenkraftverk - geografiska data

Publicerad: 2019-05-06
Sidansvarig: Webbredaktion