Baslinje + 1 nautisk mil

Ny datamängd tillgänglig genom karttjänster och för nedladdning.

Baslinjen + 1 nautisk mil utgör underlag för avgränsningar för kustvattnet och därmed för kustvattenförekomsterna och kustvattentyperna.

Läs mer om datamängden här.

Publicerad: 2019-01-16
Sidansvarig: Webbredaktion