Helcom, Ospar och övergödningstjänster övertagna av Naturvårdsverket

Ansvaret för såväl datamängder som karttjänster på ett antal datamängder har flyttats från Havs- och vattenmyndigheten till Naturvårdsverket.

Detta gäller karttjänsterna för datamängderna:
- Skyddade marina områden enligt HELCOM 
- Skyddade marina områden i Sverige enligt OSPAR
- Områden känsliga för fosfor
- Områden känsliga för kväve

Information om naturvårdsverkets nya karttjänster för dessa datamängder inklusive karttjänsternas nya adresser går att hitta i både Miljödataportalen och Geodataportalen.

Publicerad: 2018-06-11
Sidansvarig: Webbredaktion