Tjänster om övergödning flyttas

Karttjänsterna för områden känsliga för övergödning tas över av Naturvårdsverket

De karttjänster som Havs- och vattenmyndigheten har haft fram tills nu har tagits över av Naturvårdsverket. Det gäller områden känsliga för kväve resp fosfor enligt avloppsdirektivet.

HaV:s karttjänster för dessa datamängder (kväve resp fosfor) kommer därför att stängas inom kort. Beskrivning och adresser till de nya tjänsterna finns att läsa i Naturvårdsverkets metadata.

Publicerad: 2018-02-19
Sidansvarig: Webbredaktion