Pilotområden Lokalt engagemang för vatten LEVA - geografisk information

Informationsmängden innehåller ytor för 20 olika LEVA-områden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning.

Skiktet är ursprungligen framtaget av Jordbruksverket och därefter bearbetat av HaV i samråd med de olika projektägarna för respektive område. LEVA-områdena är pilotområden för att genomföra lokalt åtgärdsarbete mot övergödning 2018-2020.

Ytorna visar den geografiska utbredningen för de olika pilotområdena. Skiktet innehåller också information om projektägare, projektens officiella titel samt finansieringsform.

Läs mer på Pilotområden med åtgärdssamordnare

Villkor

Fri användning enligt CC0.

Karttjänster och nedladdning

Övrigt

Dokumentation: Beskrivning av Pilotområden LEVA.docx Word, 43.9 kB.

Publicerad: 2020-03-27
Sidansvarig: Webbredaktion