Satellitbaserad statusklassning av Sveriges kustvattenförekomster

Hitta på sidan

Datamängden innehåller satellitbaserad data och statusklassningar av klorofyll a och siktdjup samt data om absorption och turbiditet i Sveriges kustvattenförekomster.

Data är analyserad för perioden 2016 till 2018.

Det primära syftet med datamängden är att den ska användas till expertbedömning av växtplankton och siktdjup i Sveriges kustvattenförekomster.

Data presenteras i form av geografisk information, tidsserier och medelvärden av mätdata. Metodik för framtagande av data och beskrivning av framtagen data presenteras i leveransrapporten.

Villkor

Fri användning​ enligt CC BY-SA 3.0 IGO.

Karttjänster och nedladdning

Övrigt

Dokumentation: Datadokumentation Word, 45.1 kB., Leveransrapport Pdf, 2 MB..

Publicerad: 2019-03-04
Sidansvarig: Webbredaktion