Limniska vattentypsregioner

Hitta på sidan

En indelning av Sverige i sju regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag.

De sju regionerna är indelade efter gränser mellan naturgeografiska regioner, högsta kustlinjen respektive 200 meter över havet. Kartskiktet ska vara en hjälp för typning av rapporterings- och vattenförekomster enligt Naturvårdsverkets författningssamling.

Villkor

Fri användning

Karttjänster och nedladdning

  • Visningstjänst (WMS): https://geodata.havochvatten.se/geoservices/limniska-vattentypsregioner/ows
    Tjänst för direktåtkomst (WFS): https://geodata.havochvatten.se/geoservices/limniska-vattentypsregioner/ows
Publicerad: 2014-01-23
Uppdaterad: 2020-12-08
Sidansvarig: Webbredaktion