Hanteringsområde - signalkräfta - geografisk information

Hitta på sidan

Karta över hanteringsområde för signalkräfta har tagits fram till nya föreskrifter.

Hanteringsområdet omfattar den del av Sverige där signalkräfta i huvudsak finns etablerad och där den enligt HaV kan fortsätta att nyttjas genom fiske. Syftet är att visa var fiske får bedrivas förutsatt att signalkräftan inte sprids. Utanför hanteringsområdet är hantering, inklusive fiske straffbar. Därmed är det viktigt att detaljerade gränser finns.

Informationsmängden omfattar gränser bestående av kommun- och länsgränser, riksvägar och gränser för delavrinningsområden.

Läs mer på Signalkräfta – regler för fiske och hantering.

Villkor

Fri användning enligt CC0.

Karttjänster och nedladdning

  • Visningstjänst (WMS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hanteringsomrade-signalkrafta/ows
  • Tjänst för direktåtkomst (WFS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hanteringsomrade-signalkrafta/ows

Övrigt

Dokumentation: Beskrivning av karta - hanteringsområde signalkräfta.docx Word, 42.8 kB.

Publicerad: 2019-12-20
Uppdaterad: 2020-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion