HaV:s projekt från Europeiska havs- , fiskeri-och vattenbruksfonden (EHFVF) 2021-2022

Fonden ger ekonomiskt stöd för att utveckla innovativa projekt som säkerställer att vatten och havsresurser används på ett hållbart sätt.

EHFVF är en EU-fond som löper från 2021 till 2027. Genom fonden kanaliseras finansiella resurser från EU:s budget för att stödja EU:s gemensamma fiskeripolitik, EU:s havspolitik och EU:s agenda för internationell världshavsförvaltning.

Projekt som finansierats

Datainsamling fritidsfiske och yrkesfiske via EU-MAP 2021-2022

Projektet innefattar en omfattande datainsamlingsprocedur som genererar beslutsunderlag i form av ekonomiska och social variabler för yrkesfisket samt uppgifter om fritidsfiskets omfattning och fritidsfiskets samhällsekonomiska värde. Syftet med projektet är att ta fram beslutsunderlag för förvaltning och uppfylla de krav som ställs på Sverige som medlemsland i EU via datainsamlingsförordningen.

Resultat

Projektet resulterar i dataunderlag för svenskt fritidsfiske och yrkesfiske. Resultatet av projektet är således dataunderlag som används i författande av rapporter inom svensk och europeisk fisk- och havsförvaltning. Den främsta delen är författandet av Annual Economic Report som görs årligen.

Finansiering

EHFVF finansierar 60 procent av projektkostanderna.

Datainsamling 2021-2022 (IT-utveckling datainsamling yrkesfiske - fritidsfiske)

Projektet är en den IT-tekniska delen av en omfattande data-insamlingsprocedur som genererar beslutsunderlag i form av ekonomisk statistik för yrkesfisket samt uppgifter om fritidsfiskets omfattning. Inriktningen för datainsamlingen fastställs i årliga program som följs upp och avrapporteras i årliga rapporter (Annual Report och Annual Economic Report). Projektet omfattar förvaltnings-, förbättrings- och utvecklingsarbete av IT-system för insamling av data, analys av data, rapportering och tillgängliggörande av data inom ekonomisk statistik för yrkesfisket samt uppgifter om fritidsfiske.

Resultat

Projektet resulterar i dataunderlag för svenskt fritidsfiske och yrkesfiske. Resultatet av projektet är således dataunderlag som används i författande av rapporter inom svensk och europeisk fisk- och havsförvaltning. Den främsta delen är författandet av Annual Economic Report som görs årligen.

Finansiering

EHFVF finansierar 60 procent av projektkostanderna.

Publicerad: 2023-05-04
Uppdaterad: 2023-05-26
Sidansvarig: Webbredaktion