Frågor om tillsynsvägledning för år 2022

Nu är det dags att fylla i HaV:s årliga enkät om tillsynsvägledning inom området små avlopp.

Detta blir det elfte året som frågorna ställs och de ger oss en bra bild av den regionala tillsynsvägledningens omfattning och förutsättningar. Vi är tacksamma om ni kan svara senast den 31 januari.3. Har länsstyrelsen väglett om var i länet tillsyn av små avloppsanläggningar har högst prioritet sett ur ett vattenförvaltningsperspektiv?
3. Har länsstyrelsen väglett om var i länet tillsyn av små avloppsanläggningar har högst prioritet sett ur ett vattenförvaltningsperspektiv?


4. Hur är Länsstyrelsens förutsättningar för att bedriva tillsynsvägledning?
4. Hur är Länsstyrelsens förutsättningar för att bedriva tillsynsvägledning?
6. Bedömer Länsstyrelsen att det finns behov av ytterligare insatser beträffande tillsynsvägledning avseende små avloppsanläggningar?
6. Bedömer Länsstyrelsen att det finns behov av ytterligare insatser beträffande tillsynsvägledning avseende små avloppsanläggningar?


Publicerad: 2022-01-12
Uppdaterad: 2022-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion