Smartare miljöinformation - små avloppsanläggningar

Hitta på sidan

Små avlopp var först ut som ett delprojekt i programmet Digitalt först och Smartare miljöinformation.

Första delprojektet inom större program

I dagsläget finns en problematik i att processerna för och hantering av information för små avloppsanläggningar i kommunerna inte är enhetliga.

Fungerande avloppsanläggningar bidrar till att:

  • Minska övergödningen i våra vatten och hav
  • Minska risken för smittspridning
  • Minska utsläpp av miljögifter

Om vi tillsammans kan hitta ett mer effektivt arbetssätt och en gemensam hantering av informationen kring avloppsanläggningar skulle tiden för administration minska. Mer tid skulle kunna läggas på tillsyn och åtgärder av avloppsanläggningar runt om i Sverige.

HaV med Markus Edström som uppdragsledare, Åsa Gunnarsson som sakexpert samt Cecilia Ahlmark som kravanalytiker drev tillsammans att driva projektet Små avlopp. Projektgruppen bestod av en arbetsgrupp med ett tiotal kommuner från olika delar av landet och en referensgrupp.

Projektet sträckte sig fram till december 2018 och hade som mål att tillsammans med arbetsgruppen arbeta fram en nationell systematik för informationshanteringen och processerna inom Små avlopp.

Publicerad: 2018-09-13
Uppdaterad: 2021-02-19
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information