Hur ska man ställa sig till BDT-avloppsanläggningar som inte kan redovisa några resultat från längre testserier?

Den som ansöker eller anmäler anläggningen måste visa vilka förhållanden som gäller beträffande vattenförbrukning, installationer, boendeförhållandena på fastigheten. Myndigheten behöver också utredning som visar att anläggningarna är provade under en längre tid och under samma förhållanden som skulle gälla i det enskilda fallet. För anläggningar som enbart renar BDT-vatten finns ingen provning enligt standard.

VA-guiden har, med hjälp av medel från HaV, tagit fram en marknadsöversikt för produkter för enskilt avlopp. Syftet är att sammanställa information om produkterna och även om drift, ekonomi och skötsel. I översikten ingår bland annat olika fabrikat av BDT-lösningar. Till alla produkter finns en bedömning av dess potential inom områdena miljöskydd, smittskydd och kretslopp. Bedömningen har gjorts av en panel med experter inom respektive område. Målet har varit att lista alla förtillverkade produkter för avloppsrening för små avlopp som säljs på den svenska marknaden. Det är dock tillverkaren eller generalagenten i Sverige som avgör om man vill delta i översikten.

Om inte tillräckligt med uppgifter om anläggningens prestanda finns blir det svårt att bedöma om anläggningen når upp till den skyddsnivå som krävs på platsen och om ytterligare skyddsåtgärder behövs eller om anläggningen bör förbjudas.

Publicerad: 2017-01-30
Granskad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion