Faxonius rusticus | Faxonius rusticus

Faxonius rusticus är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Faxonius rusticus
  • Svenskt namn: Saknar svenskt namn
  • Andra namn: Rusty crayfish
  • Organism: kräftdjur
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Nordamerika
  • Potentiellt invasiv: Ja
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Faxonius rusticus i Artdatabanken
Publicerad: 2022-07-13
Sidansvarig: Webbredaktion