Västlig skäggtömmad smörbult | Proterorhinus semilunaris

Västlig skäggtömmad smörbult är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Proterorhinus semilunaris
Svenskt namn: västlig skäggtömmad smörbult
Organism: fiskar
Livsmiljö: Sötvatten
Första fynd i Europa: Tyskland, 2002
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Västlig skäggtömmad smörbult i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion