Palaemon macrodactylus

Palaemon macrodactylus är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Palaemon macrodactylus
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: England, 1992
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Palaemon macrodactylus i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 153.2 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion