Kinesisk sötvattensmanet | Craspedacusta sowerbyii

Kinesisk sötvattensmanet är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Craspedacusta sowerbyii
Svenskt namn: Kinesisk sötvattensmanet
Organism: kammaneter
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Pontokaspiska området
Första fynd i Sverige: 1969
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Kinesisk sötvattensmanet i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion