Coscinodiscus wailesii

Coscinodiscus wailesii är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Coscinodiscus wailesii
Organism: kiselalger, plankton
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Norra Stilla havet
Bestånd i Sverige: Västkusten
Första fynd i Sverige: 1990-1999
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Coscinodiscus wailesii i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 136.5 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion