Varför inte tillåta en stor­skalig jakt på grå­säl, det borde väl minska trycket på torsken?

Vi vet inte vilka effekter en storskalig jakt skulle få på sälbestånden, torsken eller ekosystemen. En storskalig jakt efter säl medför därför ett stort risktagande när det gäller kostnadseffektivitet och ekosystemens integritet. Det är också svårt och potentiellt dyrt att rent praktiskt genomföra en omfattande begränsning av gråsäl. Vi behöver därför lära oss mer om detta genom lokala försök och genom att utvärdera effekterna av nuvarande säljakt. Vi har även gemensamma bevarandemål för gråsäl tillsammans med andra länder som vi behöver förhålla oss till.

Publicerad: 2020-06-18
Sidansvarig: Webbredaktion