Havsplaneringsnyheter 21 februari 2023

Informationsträffar om arbetet med förslag till nya havsplaner

Vilka nya områden kan bli aktuella att peka ut för energiutvinning i kommande havsplaner och vad händer i nästa steg i havsplaneprocessen? Energimyndigheten tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten bjuder in kommuner, berörda branscher och intresseorganisationer till digitala informationsträffar i april.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund.

Foto: Ingvar Lagenfelt

I samband med att regeringen beslutade om de första svenska havsplanerna den 10 februari 2022, fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till ändrade havsplaner för att möta behovet av ökad energiutvinning.

Ändring av havsplanerna för att möta behovet av ökad energiutvinning

Som ett underlag till havsplaneringsprocessen har Energimyndigheten tillsammans med åtta andra myndigheter, däribland Havs- och vattenmyndigheten, pekat ut nya områden som har potential för energiutvinning. Underlaget ska redovisas till regeringen senast den 31 mars.

När uppdraget har redovisats fortsätter Havs- och vattenmyndigheten arbetet med att ta fram förslag till nya havsplaner som ska läggas fram för regeringen senast 31 december 2024.

Om du vill veta mer om underlaget med utpekade områden, nästa steg i havsplaneprocessen och kommande samråd kan du anmäla dig till en digital informationsträff.

Anmälan sker via Energimyndighetens webbsida:

Fler nyheter

  1. Havsplaneringsnyheter 2023-09-27

    Samrådsmöten om förslag till ändrade havsplaner, förenklade tillståndsprocesser och pågående beredningar av stora vindkraftsparker är några av de ämnen som tas upp i de samordnande länsstyrelsernas senaste nyhetsbrev om havs- och kustplanering.

  2. Havsplaneringsnyheter 2023-08-21

    Hur kan havsbaserad vindkraft samsas med andra intressen och verksamheter i havet? Nu finns en engelsk översättning av den kunskapssammanställning om samexistens som under våren togs fram av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten.

  3. Havsplaneringsnyheter 2023-06-21

    I höst, mellan 14 september och 15 december, kommer förslag till ändrade havsplaner ut på samråd. I samband med detta bjuder Havs- och vattenmyndigheten (HaV) in olika aktörer till en serie informationsträffar om förslagen.

Publicerad: 2023-02-21
Sidansvarig: Webbredaktion