Havsplaneringsnyheter 21 februari 2023

Informationsträffar om arbetet med förslag till nya havsplaner

Vilka nya områden kan bli aktuella att peka ut för energiutvinning i kommande havsplaner och vad händer i nästa steg i havsplaneprocessen? Energimyndigheten tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten bjuder in kommuner, berörda branscher och intresseorganisationer till digitala informationsträffar i april.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund.

Foto: Ingvar Lagenfelt

I samband med att regeringen beslutade om de första svenska havsplanerna den 10 februari 2022, fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till ändrade havsplaner för att möta behovet av ökad energiutvinning.

Ändring av havsplanerna för att möta behovet av ökad energiutvinning - Havsplanering - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Som ett underlag till havsplaneringsprocessen har Energimyndigheten tillsammans med åtta andra myndigheter, däribland Havs- och vattenmyndigheten, pekat ut nya områden som har potential för energiutvinning. Underlaget ska redovisas till regeringen senast den 31 mars.

När uppdraget har redovisats fortsätter Havs- och vattenmyndigheten arbetet med att ta fram förslag till nya havsplaner som ska läggas fram för regeringen senast 31 december 2024.

Om du vill veta mer om underlaget med utpekade områden, nästa steg i havsplaneprocessen och kommande samråd kan du anmäla dig till en digital informationsträff.

Anmälan sker via Energimyndighetens webbsida:
Informationsträff för branscher och intresseorganisationer, 18 april

Informationsträff för kommuner, 27 april

Fler nyheter

  1. Havsplaneringsnyheter 2023-03-02

    Hur kan havsbaserad vindkraft samsas med andra intressen och verksamheter i havet? Som ett led i arbetet med att uppdatera havsplanerna med fler energiområden, har HaV tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en kunskapssammanställning om samexistens.

  2. Havsplaneringsnyheter 2022-02-15

    Hur bör havet användas på bästa sätt? Svaret finns i de havsplaner som regeringen nu fattat beslut om. Havsplanerna har tagits fram av HaV i tät samverkan med över 150 organisationer – allt från länsstyrelser och kommuner till lokala föreningar.

  3. Havsplaneringsnyheter 2021-10-19

    Den 4 augusti 2021 godkändes projektet “Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region” som förkortas “eMSP NBSR” av EU-kommissionen.

Publicerad: 2023-02-21
Sidansvarig: Webbredaktion