Havsplaneringsnyheter 21 februari 2023

Informationsträffar om arbetet med förslag till nya havsplaner

Vilka nya områden kan bli aktuella att peka ut för energiutvinning i kommande havsplaner och vad händer i nästa steg i havsplaneprocessen? Energimyndigheten tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten bjuder in kommuner, berörda branscher och intresseorganisationer till digitala informationsträffar i april.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund.

Foto: Ingvar Lagenfelt

I samband med att regeringen beslutade om de första svenska havsplanerna den 10 februari 2022, fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till ändrade havsplaner för att möta behovet av ökad energiutvinning.

Ändring av havsplanerna för att möta behovet av ökad energiutvinning

Som ett underlag till havsplaneringsprocessen har Energimyndigheten tillsammans med åtta andra myndigheter, däribland Havs- och vattenmyndigheten, pekat ut nya områden som har potential för energiutvinning. Underlaget ska redovisas till regeringen senast den 31 mars.

När uppdraget har redovisats fortsätter Havs- och vattenmyndigheten arbetet med att ta fram förslag till nya havsplaner som ska läggas fram för regeringen senast 31 december 2024.

Om du vill veta mer om underlaget med utpekade områden, nästa steg i havsplaneprocessen och kommande samråd kan du anmäla dig till en digital informationsträff.

Anmälan sker via Energimyndighetens webbsida:

Fler nyheter

  1. Havsplaneringsnyheter 2024-03-26

    Mellan den 16 maj och den 30 augusti kommer Förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet med tillhörande konsekvensbeskrivningar ut på granskning. I samband med detta bjuder Havs- och vattenmyndigheten in olika aktörer till en serie informationsmöten om förslaget.

  2. Havsplaneringsnyheter 2024-02-28

    I februari 2024 arrangerades årets första partnermöte i det nystartade interreg-projektet NORSAIC, den här gången i Delft i Nederländerna.

  3. Havsplaneringsnyheter 2024-02-05

    Vilka marina kulturhistoriska värden kan påverkas av storskalig havsbaserad vindkraft? Ett nytt planeringsunderlag, som tagits fram av kustlänsstyrelserna, visar på kulturhistoriska miljöer som kräver särskild hänsyn när havsplanerna uppdateras.

Publicerad: 2023-02-21
Sidansvarig: Webbredaktion