Röster om samråd med energibranschen

Den 18 april hade HaV samråd om kommande havsplaner med representanter från energisektorn. Här kan du läsa vad några av deltagarna tyckte och tänkte om mötet.

Fem röster från samrådet

Porträtt. Stefan Karlsson.

Stefan Karlsson, ordförande på Havsvindforum

Varför är du här idag? 

- Jag är här för att lära mig mer om havsplanering och diskutera de motsatta intressen som finns. Jag vill också driva på den nödvändiga vindkraften till havs. En käpphäst är att det är så viktigt att planera havsbaserad vindkraft i god tid. Vi vet inte hur länge vi har tillgång till den åldrande kärnkraften. Det är nu vi måste börja!

Vad tar du med dig från dagen?

- Jag tycker det är intressant med hur ni på HaV, andra myndigheter och regeringen hanterar de motstridiga intressen som finns inom området. Kan vi samordna med Natura 2000? Kan vi hitta en samverkan mellan naturvårdsintressen och vindkraft? Vi behöver lyfta frågorna och få till en konstruktiv dialog.

Porträtt. Tanja Tränkle.

Tanja Tränkle, projektledare förnybar energi på Offshore Väst/RISE

Varför är du här idag?

- Jag är nyfiken på vilket sätt havsplanerna kan bädda för framtida teknik. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram ett framtidsorienterat perspektiv. Att det handlar om mer än det som är aktuellt idag, men också framtida tekniska möjligheter. Vi måste lyfta blicken och redan nu värna flexibiliteten för teknik som kan tänkas finnas i framtiden och vilka fysiska förutsättningar havet då kommer att behöva. Havplanering är trots allt en mycket tidskrävande process.

Vad tar du med dig från dagen?

- Att både Energimyndigheten och HaV har identifierat målen för havsbaserad vindkraft. Dock kommer de att bli svåra att uppnå med de havsplaner som vi diskuterar idag, på grund av intressekonflikter. Jag hoppas att hantering av dessa konflikter framöver präglas av att öppet formulera behov och villkor snarare än ett ”antingen-eller”-tänk.

Porträtt. Mattias Wärn.

Mattias Wärn, VD och grundare, Svea Vind Offshore

Varför är du här idag?

- Jag är här för att lyssna in arbetet med havsplanerna. Jag vill bidra med förslag och ge synpunkter för att planerna ska bli så bra som möjligt i slutändan. Det är ju en pågående och lång process och det är viktigt att följa med och lyssna på det som sägs. Vi ser många möjligheter med havsplanerna. Det är viktigt att planera så att man har ett utfallsrum, men det är också viktigt att planeringen leder till just en vägledning. Svårigheten är ju att det är svårt att säga hur det faktiska utfallet blir om några år. Olika scenarier kan hända.

Vad tar du med dig från dagen?

- Planerna lyfter upp många svåra frågor, men det har varit en bra diskussion och det är en bra planering framåt. Det är en väldigt bred och lång process och planerna ska bedöma en lång livsperiod. När man gör olika analyser över olika scenarios är det extra viktigt att få med lokala infallsvinklar på vad som kan hända.

- Jag tycker det är fantastiskt bra att myndigheten gör den här planeringen. Det är bra att havsplaneringen har med perspektivet från den maritima strategin. Att visa på nyttan med miljö, ekonomi och det sociala. Näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.

Porträtt. Sara Fogelström.

Sara Fogelström, koordinator Svensk vindkraftstekniskt centrum, Chalmers

Varför är du här idag?

- Jag är här för att se vad som händer inom havsplaneringen. Vårt fokus är vindkraftverken, men jag är också intresserad av att se hur man kan anpassa vindkraftverken efter olika platser, som till exempel havsbaserad vindkraft. 

Vad tar du med dig från dagen?

Det har varit väldigt intressant! För mig gav genomgången av havsplanerna massor. Jag var inte så insatt i planerna innan mötet. Det har varit många intressanta diskussioner under dagen och det är bra att se vilka frågor som kommer upp från deltagarna.

Porträtt. Kristina Eriksson.

Kristina Eriksson, handläggare, Energimyndigheten

Varför är du här idag?

- Jag är inte här för att lära mig mer om havsplaner, det är jag redan väldigt insatt i. Jag är här för att lyssna av branschen och få inspel. Vi behöver input på vilka frågor som kommer upp och vad som är viktigt.  Vi har ju våra underlag, men det är alltid nödvändigt att få inspel från branschaktörerna.

Vad tar du med dig från dagen?

- Det har varit jätteintressant att lyssna på branschens reaktioner. Det är mycket som vi redan ha tänkt och idag fått bekräftat, det är samma frågeställningar vi haft som tas upp. Vi får med oss massa underlag som vi kan använda i vårt remissyttrande som vi ska lämna in till HaV. Vi behöver hela tiden säkerställa att vi har rätt fokus. Att vi har rätt siffor till exempel. Utvecklingen går så snabbt och underlag blir snabbt gammalt.  Ett annat viktigt perspektiv jag fått med idag är samtidsperspektivet som RISE lyft med teknikutvecklingsfrågor. Allt sånt tar vi med oss in i arbetet.

- Det är viktigt med denna typ av möten. Vi kan inte sitta på varsin kammare och utforma remissvar. Dialog och lyssnande är viktigt!

Publicerad: 2018-04-24
Sidansvarig: Webbredaktion