Aktuellt 18 mars 2021

Hitta på sidan

Välkommen till årets Havs- och vattenforum

Den 25-26 maj bjuder vi in till Havs- och vattenforum, som i år är helt digitalt. Årets tema är framtidens fiske och hållbara hav. Anmäl dig redan idag och berätta gärna om forumet för andra som du vill möta där.

Årets forum sätter ”Framtidens fiske och hållbara hav” utifrån digitalisering, samverkan, förvaltning och havens status i fokus. Bland annat deltar Christina Nordin, generaldirektör Statens Jordbruksverk, tillsammans med HaV:s generaldirektör Jakob Granit och miljö- och klimatminister Per Bolund talar.

Journalisten och filmaren Folke Rydén berättar om sitt arbete med att dokumentera Östersjön och Robin Teigland, professor inom strategi och digitalisering, föreläser om blå cirkulär ekonomi och fiske i Portugal.

I diskussioner och workshops uppmärksammar vi pågående projekt, arbete inom vatten, ekosystem, och den biologiska mångfalden. Studenter från Havsakademin, Lunds universitet, belyser vikten av att sprida kunskap om havsfrågor. Under årets forum erbjuds ni att ta del av paneldiskussioner med experter om vattenförvaltning och framtida vattenresurser - vår allra viktigaste resurs.

Vilka deltar?

Havs- och vattenforum samlar deltagare från hela vattensverige. Forumet riktar sig till dig som är verksam inom miljövård, fiske, energi, turism, jordbruk, skogsbruk, VA, sjöfart, och fysisk planering. Tjänsteman, branschföreträdare, forskare, politiker, opinionsbildare eller beslutsfattare – du är en viktig samarbetspartner för oss på Havs- och vattenmyndigheten.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2021-05-07

    Upptags- och draggningsinsatser efter förlorade fiskeredskap är en relativt ny åtgärd men allt fler insatser utförs, vilket är mycket positivt. Nu finns några råd att följa för den som planerar en draggningsinsats och för de som handlägger ansökningar gällande draggningar.

  2. Aktuellt 2021-05-03

    Med nästan lika långt till Västerhavet som till Östersjön känns havet avlägset. Men, det vi gör här påverkar till slut havet. Nu har SMHI, Länsstyrelsen i Örebro län och HaV satt upp nya informationsskyltar vid vattendelaren mellan Västerhavet och Östersjön.

  3. Aktuellt 2021-05-03

    Hittills under våren har HaV beslutat om tre så kallade realtidsstängningar i Skagerrak och Nordsjön. Den senaste gäller från 22 april till 6 maj. Syftet med dessa stängningar är att skydda områdena med hög förekomst av ung räka eller unga individer av torsk, kolja, gråsej och vitling.

Publicerad: 2021-03-18
Uppdaterad: 2021-03-26
Sidansvarig: Webbredaktion