Kommande omprövningar

Hitta på sidan

Här hittar du information om vilka prövningsgrupper som ska lämna in sina ansökningar de kommande två åren.

Vattenkraftsägarna ska senast den 1 februari eller 1 september lämna in sina ansökningar. Ansökningarna lämnas till mark- och miljödomstolen. De fem mark- och miljödomstolarna finns i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg samt Växjö.

Innan ansökan lämnas in ska länsstyrelsen genomföra en samverkansprocess med vattenkraftsägarna.

Publicerad: 2022-11-25
Sidansvarig: Webbredaktion