2017 års vinnare av Sjöstjärnan

Västerviks kommun utsågs till 2017 års Sjöstjärna, för att under flera år legat i framkant med åtgärder för att minska övergödningen.

Gun Lindberg och Dennis Wiström från Västerviks kommun tar emot vattenmiljöpriset "Sjöstjärnan" av miljöminister Karolina Skog.

Gun Lindberg och Dennis Wiström från Västerviks kommun tar emot vattenmiljöpriset "Sjöstjärnan" av miljöminister Karolina Skog. Foto: Natalie Greppi

Juryns motivering

”Västerviks kommun har under flera år legat i framkant med åtgärder för att minska övergödningen. De har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med lokala aktörer och markägare för att hitta och pröva konkreta åtgärder för att minska näringsbelastningen. Genom uppföljning har de visat att det går att förena bra vattenmiljö med andra intressen.”

Västerviks kommun

I Västervik är land och vatten bokstavligen lika viktiga i den kommunala planeringen som i invånarnas vardag. Hälften av kommunens totala yta består av land och nästan lika stor del av vatten.

- Vi har i många år brottats med övergödning av kustvattnet, främst beroende på att vattenutbytet mellan de inre delarna av skärgården och öppna havet är låg. Ett av de värst drabbade områdena är Gamlebyviken, säger agronomen Dennis Wiström.

Med hjälp av en helhetssyn, stort engagemang och genom att få med sig berörda personer i processen har Västervik lyckats skapa lokala kretslopp av näringsämnen från land till hav och sedan åter till land. Bland annat pumpas näringsrikt och syrefattigt bottenvatten upp från Dynestadsviken, längst in i Gamlebyviken och det används sedan som gödning på åkrarna.

Övriga kandidater till Sjöstjärnan 2017

Läs om de andra kandidaterna.

Publicerad: 2016-12-12
Uppdaterad: 2017-05-18
Sidansvarig: Webbredaktion