Miljömålspriset

Hitta på sidan

Miljömålspriset instiftades 2019 av Naturvårdsverket. Priset delas ut i tre kategorier och ska uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål.

Sveriges riksdag har beslutat om miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen ger en samlad bild av den svenska politikens målsättningar inom miljöområdet och inkluderar de miljökrav Sverige har att följa i form av EU-lagstiftning och internationella överenskommelser.

För att uppmärksamma och belöna miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål har Naturvårdsverket instiftat Miljömålspriset. Priset delas ut i tre kategorier:

  • uthållighet och långsiktighet
  • mod och tempo
  • årets inspiratör.

HaV:s arbete med miljömålen

HaV deltar i myndigheternas uppföljning och utvärdering av miljömålen i sin helhet och samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: 

Du hittar mer information om HaV:s arbete på sidan Det svenska miljömålssystemet.

Publicerad: 2019-01-11
Sidansvarig: Webbredaktion