Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt (SÅP)

Under de senaste åren har vi genomfört särskilda åtgärdssatsningar inom Havs- och vattenmiljöanslaget. Satsningen syftar till att stärka åtgärdsarbetet för en bättre havs- och vattenmiljö.

Under år 2014 – 2017 har vi genomfört särskilda åtgärdssatsningar inom Havs- och vattenmiljöanslaget. Syftet har varit att ge länsstyrelserna möjlighet att genomföra ett begränsat antal större och fleråriga projekt för att stimulera regionalt åtgärdsarbete. HaV avsatte totalt 12 miljoner kronor för nya projekt till länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt under 2017.

Workshop

I september 2017 bjöd vi in till en workshop gällande särskilda åtgärdsprojekt. Inbjudan riktade sig till kontaktpersoner på länsstyrelsen som har en god överblick av det samlade åtgärdsarbetet och SÅP.

Syftet med workshopen var att utbyta erfarenheter och lärdomar från genomförda och pågående SÅP, samt att diskutera framtida regionala åtgärdssatsningar och processen för detta. Några avslutade projekt presenterades.

Publicerad: 2016-10-21
Uppdaterad: 2018-10-24
Sidansvarig: Webbredaktion