Hitta på sidan

Stöd till fiske och vattenbruk

Havs- och fiskeriprogrammet 2014 - 2020 består av stöd för att dels utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige och dels genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Sökande

Se respektive stöd.

Ansvarig för bidraget

Jordbruksverket är ansvarig myndighet i Sverige för att utveckla havs- och fiskeriprogrammet inom EUs jordbruks- landsbygds- och fiskeripolitik.

Villkor

Programmet innehåller tre områden som är aktuella för arbetet med bättre vatten, och nedan ges exempel på stöd:

Fiske

Läs mer om stöd till fiske på Jordbruksverkets webb.

 • Diversifiering inom fiske
 • Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske

Vattenbruk

Läs mer om stöd till vattenbruk på Jordbruksverkets webb.

 • Miljöinvesteringar inom vattenbruk
 • Startstöd för hållbara vattenbruksföretag
 • Innovationsprojekt inom vattenbruk
 • Kommunal planering av vattenbruk
 • Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk

Havsmiljö och bevarandeåtgärder

Läs mer om stöd för havsmiljö och bevarandeåtgärder på Jordbruksverkets webb.

 • Utveckling av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete
 • Samla in förlorade fiskeredskap eller marint skräp
 • Bevarandeprojekt för att återställa akvatisk mångfald
 • Bevarandeprojekt för skyddade områden
 • Skydd av havsmiljön
 • Öka kunskapen om havsmiljön

Hur stort är bidraget?

Se respektive stöd.

Exempel på åtgärder

Se under villkor och under respektive länk för stöd.

Mer information

Stöd till fiske och vattenbruk hos Jordbruksverket.

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion