Hitta på sidan

Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet

Stödet är en del av EU:s Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021‑2027.

Syfte och mål

Syftet med stödet är att förbättra data- och kunskapsunderlaget för att kunna följa förändringar, utveckla åtgärder för att förbättra miljötillståndet i den marina miljön. Detta för att kunna utveckla verktyg för att mäta och analysera effekterna av de åtgärder som genomförs för att förbättra den marina miljöns status.

Sökande

Statliga myndigheter och kommuner kan få stödet.

Villkor

Du kan få stöd för att

  • utveckla övervakning och annat underlag för bedömning
  • utveckla regionala och nationella statusbedömningar för Östersjön respektive Nordostatlanten
  • utveckla nya åtgärder, inklusive metoder för att utvärdera deras effekt, för att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön.

Ansvarig för bidraget

Jordbruksverket

Hur stor är bidraget?

Stödet är 100 procent av dina utgifter som ger rätt till stöd.

Mer information

Läs mer hos Jordbruksverket

Mer om Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet hos Jordbruksverket

Miljömål

Publicerad: 2022-12-15
Uppdaterad: 2022-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion