Hitta på sidan

Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal

Bidraget syftar till att återställa dränerad våtmark för att minska klimatgasutsläpp.

Sökande

Skogsstyrelsen har i uppdrag att söka upp lämplig mark för återvätning, att värdera intrånget och träffa avtal med fastighetsägaren. Fastighetsägare kan frivilligt, mot ersättning, upplåta torrlagda våtmarker för återvätning.

Ansvarig för bidraget

Skogsstyrelsen

Mer information

Skogsstyrelsens stöd för återvätning av torvmark

Miljömål

Publicerad: 2021-12-06
Sidansvarig: Webbredaktion