Hitta på sidan

Investeringsbidrag till läkemedels­rening vid avloppsreningsverk

Bidraget ges för avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk.

Syfte och mål

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att framtill 2023 fördela bidrag på sammanlagt 170 miljoner kronor till åtgärder som förbättrar vattenmiljön.

Sökande

Kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund.

Villkor

Bidraget delas ut med stöd av förordningen (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester, samt med medel angivna i Havs- och vattenmyndighetens regleringsbrev.

Hur stort är bidraget

Högst 90 procent av kostnaden för bidragsberättigade åtgärder.

Exempel på åtgärder

Investeringar i en teknik eller metod som har till huvudsakligt syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten i avloppsreningsverk, förstudier eller andra förberedande åtgärder inför investeringar i en sådan teknik eller metod.

Mer information

Naturvårdsverket - Utlysning av investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk  

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion