Hitta på sidan

Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser

Stödet är en del av EU:s Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021‑2027. Det planeras även utlysningar av stödet, så följ Jordbruksverkets information.

Syfte och mål

Du kan få stöd för att utveckla befintliga hamnar och landningsplatser utifrån fiskenäringens behov, anpassning till landningsskyldigheten och för att förbättra förmågan att hantera akvatiskt skräp och förlorade fiskeredskap

Sökande

Du som äger eller förvaltar en hamn kan få stödet.

Villkor

Du kan få stöd för infrastruktur som ska

  • utveckla befintliga hamnar och landningsplatser utifrån fiskenäringens behov
  • anpassa hamnar och landningsplatser till landningsskyldigheten
  • förbättra förmågan att hantera akvatiskt skräp och förlorade redskap.

Stödet gäller vid både havs- och inlandsfiske.

Stödet gäller endast befintliga hamnar eller landningsplatser som används vid yrkesmässigt fiske.

Du kan inte få stöd för konstruktion av nya hamnar eller nya landningsplatser.

Ansvarig för bidraget

Länsstyrelsen

Hur stor är bidraget?

Det beror på vem som söker.

Mer information

Information hos respektive länsstyrelse

Läs mer hos Jordbruksverket

Mer om Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet hos Jordbruksverket

Miljömål

Publicerad: 2022-12-15
Uppdaterad: 2023-02-27
Sidansvarig: Webbredaktion