Hitta på sidan

Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt

Bidraget ska stärka kännedomen och användningen av allemansrätten. Läs mer och sök bidraget hos Naturvårdsverket.

Sökande

Etablerade organisationer och föreningar som har varit verksamma i minst två år kan söka stöd för specifika projekt med syfte att sprida information om allemansrätten. Kommuner och myndigheter kan inte söka det här bidraget.

Villkor

Bidraget fördelas till alla typer av informations- och kommunikationssatsningar för att öka kunskapen om allemansrätten.

Hur stort är bidraget

Bidrag kan lämnas med upptill 100% av ansökta medel.

Exempel på åtgärder

Miljömålsarbete, informationsinsatser och rådgivning.

Mer information

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion