Baltic Waters 2030

Hitta på sidan

BalticWaters 2030 driver tre utlysningsprogram för att främja forskning och öka kunskapen om Östersjöns miljö.

Det finns ett stort behov av att kontinuerligt utveckla kunskap som kan bidra till bättre och mer effektiva åtgärder som säkerställer att våra avrinnande vatten, skärgårdar och havsmiljöer håller sig friska och välmående.

Därför startar BalticWaters2030 ett långsiktigt program som ska stödja forskning och förstudier, som både skapar en ökad förståelse om våra närmiljöer och bidrar till kunskap om åtgärder som kan återställa och bevara dessa.

Sökande

Stödet delas ut till disputerade forskare anställda vid universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige. Medel kan sökas för utrustning, fältstudier, materiel och resor som är nödvändiga för att genomföra forskningsprojektet. Medel för lön kan delas ut till extern part i projektet, ej till sökande forskare.

Mer information

För en levande Östersjö - BalticWaters2030

Miljömål

 

Publicerad: 2022-04-06
Sidansvarig: Webbredaktion