Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Skyddet av våra dricksvattentillgångar: Vad kostar det och vem ska betala?

I samband med arbetet att skydda vattentäkter till exempel genom att inrätta vattenskyddsområde kommer ofta de ekonomiska aspekterna upp. Det kan vara funderingar om vad det kostar att inte skydda dricksvattenförsörjningen?, att det blir för dyrt att skydda, att det drabbar den enskilde, ska markägaren betala?, vilka är ersättningsreglerna i miljöbalken?, vad kan vi ta betalt för? behöver verksamhetsutövare stänga sin verksamhet?, höjning av VA -taxan osv..
Datum: 18 oktober

Tid: kl.10.00 - 16.00
Syftet med detta seminarium är att belysa olika frågeställningar och klargöra vad som gäller och hur man kan tänka. Detta sker genom olika presentationer.

Seminariet anordnas av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) men sker inom ramen för samverkan i Nationellt nätverk för dricksvatten.

Kostnad: 700 kr, inklusive lunch.
Deltagare: Länsstyrelser, kommuner, andra myndigheter, vattenverksinnehavare, konsulter med flera.
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg
Preliminärt program
Inledning, syfte och bakgrund Clas Magnusson, HaV
Miljöbalkens regler om ersättning Karin Wall, HaV
Hur dömer mark-och miljödomstolen?Redovisning av ett examenarbete Lan Huong
Miljöekonomi, vattentjänster Mats Ivarsson, HaV
Kostnader för att ta fram tekniskt underlag för att inrätta vattenskyddsområde Mattias Gustafsson, SGU
VA-taxan, vad den styr och vad kan/får den användas för. Frivilliga överenskommelser. Gilbert Nordenswan, SvV
Erfarenheter av kostnader vid sjukdomsutbrott eller vid fel i dricksvattendistributionen. Exempel från utbrott i Östersund och Skellefteå mfl. Livsmedelsverket
Lantbrukarnas synpunkter på skyddet av dricksvattnet. Markus Hoffman LRF
Saneringsåtgärder. Erfarenheter av saneringsåtgärder efter förorening av dricksvattentillgång. Lena Bladh, Gästrike Vatten
Paneldebatt Erika Lind, SLV

Publicerad: 2012-08-16

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson