Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske

Fiskerikontroll

Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för svenskt genomförande EU:s fiskerikontroll i Sverige.

HaV ansvarar för att kontrollera den fisk som fångas, landas, importeras, exporteras, transporteras och säljs i Sverige. Detta sker bl. a genom uppföljning av kvoter och effort (fisketid), dokumentkontroll, landningskontroll, transportkontroll och beslut om fiskestopp. Det övergripande nationella ansvaret innebär också ett strategiskt ansvar för fiskerikontrollens utveckling. 

Fiskerikontrollen genomförs också i samverkan med andra länder bl.a. genom s.k. Joint Deployment Plans där ett antal medlemsstater inom EU genomför gemensamma kontrollinsatser i vissa havsområden. Dessa genomförs i samverkan med Europeiska Fiskerikontrollbyrån (EFCA) som har sitt säte i Vigo, Spanien.

Fiskerikontrollen styrs genom årliga tillsynsplaner som omfattar samtliga insatser på fiskerikontrollens område. Verksamheten regleras till övervägande del av gemensamma direktverkande EU-förordningar beslutade av minister rådet eller EU kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten kan besluta om kompletterande föreskrifter för kontrollens genomförande.
 
Verksamheten genomförs i nära samarbete med Kustbevakningen som ansvarar för att genomföra fiskerikontroll till sjöss. Samverkan sker också med Tullverket, Transportstyrelsen, Polisen och länsstyrelserna.

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2014-10-10

Sidansvarig: Joakim Jacobzon