Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Taggar: Blå tillväxt

Blå tillväxt - att se havet som en resurs

Dagens miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. En hållbar tillväxt är en nödvändighet för att säkra ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Miljötekniska framsteg och innovationer kan bidra till att att vi kan nyttja utan överutnyttja havets och dess resurser.

Miljöutmaningar kräver innovativa lösningar

Haven och kustområdenas vatten, liksom sjöar och vattendrag är en oumbärlig resurs som skapar stora och växande möjligheter för företag, regioner och länder. Samtidigt utgör miljöutmaningar inom vatten och hav allvarliga hot mot naturens ekosystem, vår välfärd och framtid.

Morgondagens jobb, välfärd och samhällsgemenskap förutsätter att vi har förmåga att tänka nytt idag. Vi behöver förstå de utmaningar och den efterfrågan som finns såväl i Sverige som globalt, och förmå att omsätta vår kunskap, kompetens och våra erfarenheter i nya eller bättre lösningar för dessa behov — vi behöver vara mer innovativa.

Blå tillväxt är en långsiktig strategi för att stödja en hållbar tillväxt

Blå tillväxt är namnet på en långsiktig strategi, framtagen av EU kommissionen, som ska stödja tillväxten i hela Europas havssektor. Strategin fick i våras stöd av Europeiska unionens råd för att den ses som en av pusselbitarna i Europas ekonomiska återhämtning. Stratgein syftar bland annat till att kartlägga och hantera utmaningar i havsekonomins samtliga sektorer (ekonomi, miljö, arbetsmarknad) och lyfta fram synergier mellan olika sektorer.

Blå tillväxt i Sverige och på internationella arenor

Havs- och vattenmyndigheten har en pådrivande och samlande roll inom utvecklingen av en blå tillväxt i Sverige i nära samarbete med regeringskansliet, VINNOVA, Energimyndigheten och Tillväxtverket. Strategin har öppnat upp för ett nytt sätt att se på havet som en resurs samtidigt som den lyfter upp det kritiska miljötillståndet i våra hav på den politiska agendan.

Det strategiska arbetet inom ramen för konceptet blå tillväxt inleddes 2012, då HaV tillsammans med regeringskansliet och VINNOVA anordnade dialogmötet Innovation för blå tillväxt och levande vatten och hav. Syftet med dagen var att fokusera kring frågeställningen, "hur man med hjälp av innovation kan skapa blå tillväxt och levande vatten och hav".  Dagen utgjorde dels ett inspel till regeringens då pågågående arbete med att ta fram en nationell innovationsstrategi, dels var dagen en uppstart för Havs- och vattenmyndighetens fortsatta åtgärdsarbete för att ta fram nya och mer effektiva lösningar för havs- och vattenmiljön. I samband med dialogmötet tog myndigheten fram en rapport; Skapa bättre vattenmiljö och tjäna pengar - går det? Rapporten innehåller en intervjuundersökning med ett 15-tal företag inom området för blå tillväxt. Företagen i rapporten går med vinst eller är på väg att göra det. Ungefär hälften av de företag som går med vinst idag hävdar att deras verksamhet skulle gynnas om miljökraven skärptes.

Förra våren deltog HaV i energimyndighetens delegation på Cleantech Forum, i San Fransisco, för att ta del av de senaste innovationerna och trenderna inom miljöteknik. Och i början av decemer anordnade HaV tillsammans med Miljödepartementet och Svenska ambassaden konferensen The Economics of Oceans, i syfte att lyfta upp frågorna kring havsförvaltning, havsplanering och balansgången mellan nyttjande och överutnyttjande av havet som resurs på den politiska dagordningen och för att inleda ett transatlantiskt samarbete.

Kommande möten

Cleantech Forum - Europe, 19- 21 maj 2014, Stockholm

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2014-02-11

Sidansvarig: Lennart Sorby