Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Sök medarbetare

Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten. Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis namn, avdelning och arbetsuppgifter. Klicka på plustecknet till vänster om medarbetarens namn om du vill visa mer information om medarbetaren.

NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonBeskrivningMobilKortnrEnhetTfnBild
Arne Freidlitzarne.freidlitz@havochvatten.searnfreInfrastrukturteknikerVerksamhetsstyrning -Vi010-698 62 22IT-infrastruktur07338210726222IT-enheten6986222
Christer Mägichrister.magi@havochvatten.sechrmagInfrastrukturteknikerAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 62 25IT-infrastruktur 070-570 15 00 6225IT-enheten, sektionen för teknisk infrastruktur6986225
Anette Olssonanette.olsson@havochvatten.seaneolsInfrastrukturteknikerAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 62 24IT-infrastruktur, Sektionen för Teknisk Infrastruktur070-260 03 516224IT-enheten, sektionen för teknisk infrastruktur6986224
Anders Bogeliusanders.bogelius@havochvatten.seandbogVerksamhetsutvecklareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 44 Kontrollreformen, CISE, Marsuno, Sjöbasis, Sjöövervakningsrådet 070-601 32 416144Avdelningen för fiskförvaltning6986144
Ann-Charlotte Berntssonann-charlotte.berntsson@havochvatten.seannberAvdelningsassistentAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 65Webredaktör, Inköp av kläder och material till landningskontrollen070-633 03 49 6165Enheten för fiskereglering6986165
Andrea Anderssonandrea.andersson@havochvatten.seandandHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 79 Handelskontroll 6179Enheten för administrativ kontroll6986179
Anette Anderssonanette.andersson@havochvatten.seaneandReceptionistStaben010-698 61 62 Telefonist/receptionist, Kontorsmateriel, Uppdatering sökkatalog, Uppdatering adress- och telefonlistor, Vaktmästeri, Passerkort 076-538 60 02 6162Staben6986162
Annika Lindannika.lind@havochvatten.seanlindAssistent, administrationAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 47EU-dokumentation, Enhetsrelaterad information076-538 60 156147Enheten för fiskereglering6986147
Åke Thurgrenake.thurgren@havochvatten.seakethuSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 62 20Agresso, Dombas, Diabas, Informationssäkerhet 070-778 63 61 6220IT-enheten, sektionen för teknisk infrastruktur6986220
Anders Erikssonanders.eriksson@havochvatten.seanderiSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 61 69Systemutveckling databas, Fartygsregister, Fartyg 2 070-331 93 59 6169IT-enheten, sektionen för systemutveckling6986169
Antonia Karlsson Fonsecaantonia.fonseca@havochvatten.seantfonHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 75 VMS, EU-bidrag för VMS och e-loggbokutrustning, Support e-loggbok 6175Centrum för fiskerikontroll (FMC)6986175
Åsa Anderssonasa.andersson@havochvatten.seasaandAvdelningsassistentAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 63 66Webbredaktör 072-239 48 286278Avdelningsstab för verksamhetsstyrning6986366
Anna Söderblomanna.soderblom@havochvatten.seannjanEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 59 Fiskerikontroll073-089 53 67 6159Enheten för landningskontroll6986159
Annika Johanssonannika.johansson@havochvatten.seannijoUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 61 45Tillsynsvägledning, Miljökvalitetsnormer för havsförvaltning, Fiske och vattenbruk076-134 00 13 6145Enheten för miljöprövning och miljötillsyn6986145
Anna Nygrenanna.nygren@havochvatten.seannnygAvdelningsassistentKunskapsavdelningen010-698 61 97Administration, Webbredaktör, Diarieföring, Arkivering 072-536 84 376197Enheten för miljöövervakning 6986197
Åsa Lindskogasa.lindskog@havochvatten.seasalinHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 93 Support e-loggbok 6093Centrum för fiskerikontroll (FMC)6986093
Åsa E Anderssonasa.e.andersson@havochvatten.seasandeAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 61 FMC, Support för e-loggbok, Effortrapportering, Förhandsanmälan 46730895146 6061Centrum för fiskerikontroll (FMC) 6986061
Anna Jöbornanna.joborn@havochvatten.seannjobAvdelningschef Kunskapsavdelningen010-698 60 06Forskning, Miljöövervakning, Datainsamling, Fartyg, IT 072-208 31 926006 Kunskapsavdelningen 6986006
Anna Westphalanna.westphal@havochvatten.seannwesEkonomichefAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 62 10Övergripande ekonomifrågor 070-696 13 91 6210Ekonomienheten6986210
Arne Anderssonarne.andersson@havochvatten.searnandAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 52 A-kasseärenden, e-loggbok, Granskning, Korskontroll-svenska fartyg, Loggbok samfisken, Registrering 6152Enheten för landningskontroll, sektion Syd6986152
Arne Johlanderarne.johlander@havochvatten.searnjohUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 63 21Fiskevård, Havsöring, Lax, Fiskvägar, Laxtrappor, Restaurering, Återställande, Omprövning 070-620 59 526321Enheten för biologisk mångfald6986321
Bengt Högbergbengt.hogberg@havochvatten.sebenhogChefsjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-698 60 98Allmänjuridiska frågor, Chefsjurist, Författningssamling, Juridiska ärenden, Jurist, PUL-frågor070-383 93 056098Avdelningsstab för verksamhetsstyrning6986098
Bengt Kåmarkbengt.kamark@havochvatten.sebenkamUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 34Norgeförhandlingar, TAC och kvoter,Tekniska regleringar, Västerhavet, Förvaltninsplaner, Kustatsförhandlingar, Skagerrakavtalet, Island, Nordsjö RAC, Utkast070-638 63 116134Enheten för fiskereglering6986134
Britta Carlströmbritta.carlstrom@havochvatten.sebricarBibliotekarie Kunskapsavdelningen010-698 61 91Bibliotek, Tidskriftsprenumerationer, Bokinköp, Litteratursökningar, Databaser, Sökprofiler, Kunskapsförsörjning, Informationssökning 076-538 60 036191Enheten för forskning och miljömål6986191
Björn Stührenbergbjorn.stuhrenberg@havochvatten.sebjostuKontrollkoordinator SydAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 47 Fältkontroll Syd 6047Enheten för landningskontroll, sektion Syd6986047
Björn Risingerbjorn.risinger@havochvatten.sebjorisGeneraldirektörStab010-698 60 01Generaldirektör070-840 41 636001 6986001
Catharina Josephsoncatharina.josephson@havochvatten.secatjosHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 74 Fångstintyg, IUU 6174Enheten för administrativ kontroll6986174
Curt Kjällgrencurt.kjallgren@havochvatten.securkjaFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 41 Fältkontroll Väst 6041Enheten för landningskontroll, sektion Väst6986041
Cecilia Patrikssoncecilia.patriksson@havochvatten.sececpatRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 62 13Redovisningsfrågor, Finansiell del ÅR, Delårsrapport, Systemansvarig Agresso 070-601 33 946213Ekonomienheten6986213
Charlotta Stadigcharlotta.stadig@havochvatten.sechastaUtredare (föräldraledig)Avdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 62 51Anslagshantering, LOVA, Havsmiljöanslag, Vattenmiljöanslag070-605 12 266251Enheten för havsplanering och maritima frågor6986251
Carina Ellmincarina.ellmin@havochvatten.secarellRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-698 62 11Ansvarig för leverantörsreskontra inkl. EFH, Redovisning, Betalningar, Ingående moms, Lösenord Agresso 070-234 33 926211Ekonomienheten6986211
Clas Kempeclas.kempe@havochvatten.seclakemFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 50 Fältkontroll Syd 6050Enheten för landningskontroll, sektion Syd6986050
Gunnel Erikssongunnel.eriksson@havochvatten.seguneriRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 60 96Systemansvarig Dombas, Lösenord Agresso, Systemförvaltning Agresso, Redovisning, Fiskeavgiftsmedel, Vattenavgiftsmedel, Vattendomar070-535 03 036096Ekonomienheten6986096
Gun Brantänggun.brantang@havochvatten.segunbraHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 67 08Yrkesfiskelicens, Fartygstillstånd, Flottstatistik, Fartygsregister 076-538 62 08 6708 Tillståndsenheten6986708
Gunilla Greiggunilla.greig@havochvatten.segungreUtredare (tjänstledig)Kunskapsavdelningen010-698 62 09FAO, PGU/Global utveckling, SIDA070-570 23 906209Internationella enheten6986209
Fredrik Nordwallfredrik.nordwall@havochvatten.sefrenorEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 17Restaurering, Områdesskydd, Fiskevård, Kräftor under sommaren 076 - 125 40 506017Enheten för biologisk mångfald6986017
David Bennstendavid.bennsten@havochvatten.sedavbenHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 94Fartygstillstånd enskild rätt, Särkskilt tillstånd för fiske efter ål, Tillstånd för fiske efter havskräfta med bur, Fartygstillstånd, Fartygsregister 072-204 71 406249Tillståndsenheten6986294
Erland Lettevallerland.lettevall@havochvatten.seerlletUtredareKunskapsavdelningen010-698 62 19Främmande arter, Biologisk mångfald, Hotade arter, Marina däggdjur, Valar, Biogeografisk uppföljning, Art- och habitatdirektivet, ASCOBANS 070-248 66 95 6219Enheten för miljöövervakning 6986219
Frida Lenbergfrida.lenberg@havochvatten.sefrilenVerksarkivarie Stab010-698 66 29Verksarkivarie076-538 62 296629Staben6986629
Elisabet Thompsonelisabet.thompson@havochvatten.seelithoSektionschef för systemutveckling Avdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 62 58IT-styrning, IT-modeller och metoder, Verksamhetsutveckling 070-564 04 41 6258IT-enheten6986258
Emil Rydståleemil.rydstale@havochvatten.seemirydLönespecialist Personalenheten010-698 62 06Lönespecialist 070-620 93 87 6206Personalenheten6986206
Fredrik Arrheniusfredrik.arrhenius@havochvatten.sefrearrUtredare (tjänstledig)Avdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 62 74 Havsfiskefrågor, ICES-arbete, EU-samordning, datainsamlingsförordningen070-633 10 466274Havs- och vattenmiljöenheten6986274
Daniel Johanssondaniel.johansson@havochvatten.sedanjohFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 40 Fältkontroll Syd 6040Enheten för landningskontroll, sektion Syd6986040
David Dalliahdavid.dalliah@havochvatten.sedavdalSystemförvaltareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 34Systemförvaltning av IT-system rörande: Fartygsövervakning, Inspektioner, Spårbarhet, Import-/exportkontroll 070-366 22 646034Enheten för administrativ kontroll6986034
Emma Sernlandemma.sernland@havochvatten.seemmserUtredare (föräldraledig) Kunskapsavdelningen010-698 62 70Ekologi, Miljöforskningssekretariat, Kontakter med SCB 072-537 16 896270Enheten för forskning och miljömål6986270
Ewa Wennbergewa.wennberg@havochvatten.seewawenRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 61 49Anläggningar, Redovisning 070-683 13 28 6149Ekonomienheten6986149
Fredrik Ljunghagerfredrik.ljunghager@havochvatten.sefreljuUtredareKunskapsavdelningen010-698 60 45Miljöövervakning - kust och hav, Nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, Datainsamling av fisk: Data Collection Framework (DCF) 076-134 00 156045Enheten för miljöövervakning 6986045
Gunnar Johnssongunnar.johnsson@havochvatten.segunjohEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 23 Enhetschef070-513 03 476023Enheten för administrativ kontroll6986023
Frida Engbergfrida.engberg@havochvatten.sefriwegHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 68Särskilda fisketillstånd, Fiske inom effortregleringen, Fiske efter konsumfisk i norsk zon, Fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist, Fiske efter torsk i Östersjön 072-714 57 70 6068Tillståndsenheten6986068
Erika Axelssonerika.axelsson@havochvatten.seeriaxeUtredareKunskapsavdelningen 010-698 62 03Miljömålsarbete, Miljökvalitetsmål, Fördjupad utvärdering, Uppföljning av miljömålen, Levande sjöar och vattendrag 070-283 07 506203Enheten för forskning och miljömål6986203
Gunilla Porshedengunilla.porsheden@havochvatten.segunporLöneadministratörPersonalenheten010-698 61 43Frånvarorapportering, Lön, Reseräkningar, Resor, Pensioner, Försäkringar, Sjukanmälningar, Arbetsgivarintyg, Tidredovisning0706-80 33 226143Personalenheten6986143
Ingela Bauneringela.bauner@havochvatten.seingbauRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 61 41Ansvarig för kundreskontra, Inkomster, Konferensekonomi, Utgående moms, Rekvisition av rådsresor, Redovisning070-674 31 33 6141Ekonomienheten6986141
Inger Dahlgreninger.dahlgren@havochvatten.seingdahUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 20 070-642 03 156020Enheten för fiskreglering6986020
Helena Schmidthelena.schmidt@havochvatten.sehelschSäkerhetsstrategStab010-698 61 82 Säkerhetsfrågor, Fastighetsfrågor070-272 03 206182Staben6986182
Ingemar Berglundingemar.berglund@havochvatten.seingberAvdelningschefAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 07Ledningsgrupp070-696 93 206007Avdelningen för fiskförvaltning6986007
Ingemar Anderssoningemar.andersson@havochvatten.seingandUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 62 46Vattenverksamhet, Muddring, Restaurerering, Återställning, Grundområden, Biologisk mångfald, Vindkraft 070-534 04 286246Enheten för biologisk mångfald6986246
Ingmarie Främbergingmarie.framberg@havochvatten.seingfraSystemförvaltareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 59Systemförvaltning av IT-system rörande: Fångst- och effortuppföljning, E-rapportering, Överträdelsehantering, Fiskestatistik och info 073-089 54 476259Enheten för administrativ kontroll6986259
Håkan Carlstrandhakan.carlstrand@havochvatten.sehakcarUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 40 Fiskeregler, Fiskevård, Fritidsfiske, Fritidsfiskekoordinator, Förbud försäljning, Lax, Laxplanen 073-059 90 906240Enheten för fiskereglering6986240
Laura Pirizlaura.piriz@havochvatten.selaupirHoD, UtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 62 48OSPARs Delegationschef; Havsmiljökonventioner; Västerhavet; Nordsjön; Internationelltvatten 070-274 44 306248Havs- och vattenmiljöenheten6986248
Karina Johanssonkarina.johansson@havochvatten.sekarjohAvdelningsassistentAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 61 57Avdelningsassistent 070-243 03 37 6157Avdelningen för havs- och vattenförvaltning6986157
Joacim Johannessonjoacim.johannesson@havochvatten.sejoajohUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 61 51Havsplanering, Fysisk planering, Samhällsekonomiska bedömningar, Internationellt samarbete inom havsplanering 070-253 03 816151Enheten för havsplanering och maritima frågor6986151
Jarl Engquistjarl.engquist@havochvatten.sejarengHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 05 Kvotuppföljning, Kvoter och statistik 6205Enheten för administrativ kontroll6986205
Karin Bjernerkarin.bjerner@havochvatten.sekarbjeUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 01Kuststatsförhandlingar, Integrering fiske och miljö, Småsklaigt fiske, inkl. säl och skarv, Gemensamma fiskeripolitiken, GFP - reformen070-615 63 306201Enheten för fiskereglering6986201
Karin Linderholmkarin.linderholm@havochvatten.sekalindUtredare Avdelningen för fiskförvaltning010-698 62 32Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar070-343 04 146232Enheten för fiskereglering6986232
Lena Halldinlena.halldin@havochvatten.selenhalDatabas-StrategAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 62 35Databasutveckling, Förvaltningsanvsarig för ''Tillstånd och Licenshantering'', IT-strategiska frågor 070-59304176235IT-enheten, sektionen för systemutveckling6986235
Lars-Erik Palménlars-erik.palmen@havochvatten.selarpalHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 80 Pelagiskt fiske, Korskontroll, Riskanalys070-533 04 26 6080Enheten för administrativ kontroll6986080
Jessica Hjerpe Olaussonjessica.hjerpe-olausson@havochvatten.sejeshjeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 61 39Kommersiell sjöfart: Luftutsläpp, Grå- och svartvatten, Hamnar, Alternativt bränsle, Oljeutsläpp, HELCOM Maritime (delta), HELCOM Response (bevaka), IMO MEPC, European Maritime Day (EMD) Stakeholder Day, MPA Marina skyddade områden, MPA BALTFIMPA 073 - 057 33 176139 Enheten för havsplanering och maritima frågor6986139
Jenny Nordjenny.nord@havochvatten.sejennorUtredare, TjänstledigAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 30Kostnadsnyttoanalys, EU-beredning07614014036230Enheten för fiskereglering6986230
Kasper Holgerskasper.holgers@havochvatten.sekasholKommunikatör Kommunikationsenheten010-698 62 36Pressansvarig, Prenumerationer Fjärran vatten, Sociala medier, Webb070-605 04 186236Kommunikationsenheten6986236
Johan Löwenadler Davidssonjohan.lowenadler-davidsson@havochvatten.sejohdavAvdelningschefAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 60 09Ledningsgrupp070-638 04 2560 09Avdelningsstab för verksamhetsstyrning6986009
Johanna Erikssonjohanna.eriksson@havochvatten.sejoheriUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 62 69Marint skräp, Spökgarn, Mikroplaster, Deskriptor 10, OSPAR ICG Marine Litter (HaVs representant), Skrotbåtar 07677834746269Enheten för havsplanering och maritima frågor6986269
Karin Brunnström Algellkarin.brunnstromalgell@havochvatten.sekarbruPersonautvecklarePersonalenheten010-698 62 72Personalfrågor: Avdelningen för verksamhetsstyrning, Staben och kommunikationsenheten, Arbetsrätt, Arbetsmiljö, Rekrytering, Organisationsfrågor, Lönebildning, Fackliga relationer 070-691 34 566272Personalenheten6986272
Lena Pensonlena.penson@havochvatten.selenpenFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 31 Fältkontroll Väst 6031Enheten för landningskontroll, sektion Väst6986031
Jan Erikssonjan.eriksson@havochvatten.sejaneriEkonomiassistentAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 61 63EFH, Påminnelser, Fakturahantering, Kontaktperson för fordonsfrågor och tågresor, underlag till EU-projekt 0706-18 82 246163Ekonomienheten6986163
Johanna Andreassonjohanna.andreasson@havochvatten.sejohandUtredareKunskapsavdelningen010-698 61 80Samhällsekonomiska analyser miljömålen, Internationell rapportering av dumpade muddermassor i havet, officell statistik, SCB 072-717 13 416180Enheten för forskning och miljömål6986180
Lena Petterssonlena.pettersson@havochvatten.selenpetLandningskontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 76Landningskontroll 6276Enheten för landningskontroll, sektion Öst6986276
Kent Karlssonkent.karlsson@havochvatten.sekenkarFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 6056Fältkontroll Väst 6056Enheten för landningskontroll, sektion Väst6986056
Johan Nilssonjohan.nilsson@havochvatten.sejohnilWebbutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 61 32Webbutveckling, SiteVision, Alfresco, Hemsida070-357 44 326132IT-enheten, sektionen för systemutveckling6986132
Lena Linderoslena.linderos@havochvatten.selelindRegistrator Stab 010-698 61 68Diariet, DiaBas, Registrering 072-716 32 666168Staben6986168
Jonas Ericsonjonas.ericson@havochvatten.sejoneriHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 6072Dagar kvar, Korskontroll, Kvot, Statistik, Uppföljning pelagiskt fiske 6072Enheten för administrativ kontroll6986072
Lennart Käcklennart.kack@havochvatten.selenkacRedovisningsekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 63 61Budget, Uppföljning, Redovisning, EA-värderingsfrågor 070-274 75 566361Ekonomienheten6986361
Lena Ingeby-Olssonlena.ingeby-olsson@havochvatten.selenolsFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 6036Fältkontroll Väst 6036Enheten för landningskontroll, sektion Väst6986036
Jonas Burströmjonas.burstrom@havochvatten.sejonburAssistent Avdelningen för fiskförvaltning010-698 6059FMC, Support för e-loggbok, Effortrapportering, Förhandsanmälan 6059Centrum för fiskerikontroll (FMC) 6986059
Mats Börjemats.borje@havochvatten.sematborHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 6135Satellitövervakning, Satellit, VMS, Fartygsövervakning 6135Enheten för administrativ kontroll6986135
Maud Keijsermaud.keijser@havochvatten.semaukeiRegistratorStab 010-698 61 61Diariet, DiaBas, Registrering 070-684 03 416161Staben6986161
Magnus Bergströmmagnus.bergstrom@havochvatten.semagberUtredareKunskapsavdelningen010-698 62 33Fiskeriavtal, FAO076-837 74 156233Internationella enheten6986233
Mårten Gustafssonmarten.gustafsson@havochvatten.semargusHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 6192Spårbarhet 6192Enheten för administrativ kontroll6986192
MariAnn Bernhardssonmariann.bernhardsson@havochvatten.semarberHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 70Fartygsregister, Tillstånd för fiske efter pelagiska arter, Tillstånd för fiske efter makrill/industriarter i norsk zon, Regional tilldelning av pelagiska tillstånd, Pelagiska kvotbyten, Snäcktillstånd 072-714 53 70 6170Tillståndsenheten6986170
Maria Hellstenmaria.hellsten@havochvatten.semarhelStabschefStab 010-698 60 02Stabschef070-262 69 766002Staben6986002
Marie Ingerupmarie.ingerup@havochvatten.semaringUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 36Tillstånd070-338 83 136136Tillståndsenheten6986136
Malin Wilhelmssonmalin.wilhelmsson@havochvatten.semalwilUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 16EU-Samordnare, Samordning Rådsarbetsgrupper och Förvaltningskommitteér, Gemensamma fiskeripolitiken, GFP-reformen070-396 48 076216Enheten för fiskereglering6986216
Martin Rydgrenmartin.rydgren@havochvatten.semarrydUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 50Fiskeriförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler 070-356 64 326250Enheten för fiskereglering6986250
Malin Hemmingssonmalin.hemmingsson@havochvatten.semalhemUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 61 84Miljöbalksärenden, Vattenverksamhet, Muddring, Hamnar, Tillståndsprövning, Vindkraft, Bryggor 072-717 17 586184Enheten för miljöprövning och miljötillsyn6986184
Marie Larssonmarie.larsson@havochvatten.semarlarGD-sekreterareStab 010-698 62 07Generaldirektörens sekreterare, e-formatör070-600 39 446207Staben6986207
Martin Bjernermartin.bjerner@havochvatten.semarbjeSektionschef Syd Avdelningen för fiskförvaltning010-698 6155 Fiskerikontroll 6155Enheten för landningskontroll6986155
Malin Hultgrenmalin.hultgren@havochvatten.semalhulUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 47Tillsynsvägledning; Fiskerikontroll 6247Enheten för administrativ kontroll6986247
Niclas Andreassonniclas.andreasson@havochvatten.senicandITAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 62 18SOA-Arkitekt, IT-strategi 070-528 83 99 6218IT-enheten, sektionen för systemutveckling6986218
Monica Blidnermonica.blidner@havochvatten.semonbliJurist Avdelningen för fiskförvaltning010-698 6167Fiskelagen, Föreskriftsfrågor, Förvaltningsmodeller 076-812 43 486167Tillståndsenheten6986167
Malin Aarsrudmalin.aarsrud@havochvatten.semalaarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 62 41Miljöbalksärenden, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet, Miljöfarlig verksamhet, Vindkraft, Gruvor, Muddring, Hamnar 072-717 16 746241Enheten för miljöprövning och miljötillsyn6986241
Marie Björnmarie.bjorn@havochvatten.semarbjoAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-698 6064Loggböcker, Registrering 6064Enheten för landningskontroll, sektion Syd6986064
Mårten Åströmmarten.astrom@havochvatten.semarastUtredare Avdelningen för fiskförvaltning010-698 60 12Ekologi, teoretisk ekologi, modellering, fiskekologi070-799 54 15 6012Enheten för fiskereglering6986012
Martina Liljegrenmartina.liljegren@havochvatten.semarlilHandläggare Avdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 61 54Havsmiljöanslaget072-712 13 546154 Enheten för havsplanering och maritima frågor6986154
Maud Larsenmaud.larsen@havochvatten.semalarsKommunikationschefKommunikationsenheten010-698 60 24Kommunikationschef070-865 52 10 6024Kommunikationsenheten6986024
Peter Funegårdpeter.funegard@havochvatten.sepetfunUtredareKunskapsavdelningen010-698 61 46Samarbete med Sydostasien, Tonfisk, Svarta havet och Medelhavet, EU:s fiskeavtal med Ryssland, Förvaltningsplaner för lax och ål070-689 93 256146Internationella enheten6986146
Sazimet Karasusazimet.karasu@havochvatten.sesazdemHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 40Dagar kvar, Korskontroll, Effortkontroll, Effortuppföljning, Riskanalys 6140Enheten för administrativ kontroll6986140
Ulla Johanssonulla.johansson@havochvatten.seulljohAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 77Loggböcker, Korskontroll, Registrering 6177Enheten för landningskontroll, sektion Väst6986177
Ylwa Larssonylwa.larsson@havochvatten.seylwlarReceptionistStaben010-698 60 99Telefonist, Receptionist, Inköp, Kontorsmaterial, Postansvarig, Vaktmästeri, Registeruppdatering 076-538 60 14 6099Staben6986099
Ylva Mattssonylva.mattsson@havochvatten.seylvmatUtredareKunskapsavdelningen010-698 62 14OECD-samordning, Global utveckling/PGU, Handel/WTO072-531 98 736214Internationella enheten6986214
Patrik Perssonpatrik.persson@havochvatten.sepatperEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 56Uppföljning, Resultatredovisning, Verksamhetsplanering, EU:s kontrollbidrag, Torne Älv, Europeiska havs-och fiskerifonden 070-347 03 366156Tillståndsenheten6986156
Stig Thörnqviststig.thornqvist@havochvatten.sestithoUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 6265Tillsynsvägledning: Fisketillsyn, Fritidsfiske, Fiske och vattenbruk, Friluftsliv 070-625 75 676265Enheten för fiskereglering6986265
Pia Ovikpia.ovik@havochvatten.sepiaoviTjänstledig, HandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 04Anslagshantering, Havsmiljöanslaget, LOVA, SACO, Vattenmiljöanslaget070-310 03 85 6204Enheten för administrativ kontroll6986204
Torbjörn Attnästorbjorn.attnas@havochvatten.setorattEnhetschefAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 60 10Enhetschef070-283 03 10 6010IT-enheten6986010
Pia Ahnlundpia.ahnlund@havochvatten.sepiaahnKommunikatörKommunikationsenheten010-698 62 73Strategisk kommunikation, Kommunikationsplaner, Externa events, Grafisk profil och logotype 070-605 04 576273Kommunikationsenheten6986273
Patrizia Jaconellipatrizia.jaconelli@havochvatten.sepatjacAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-698 6181FMC, Support för e-loggbok, Effortrapportering, Förhandsanmälan 6181Centrum för fiskerikontroll (FMC) 6986181
Ronny Sjödinronny.sjodin@havochvatten.seronsjoFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 6039Fältkontroll Syd 6039Enheten för landningskontroll, sektion Syd6986039
Ronny Johanssonronny.johansson@havochvatten.seronjohAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 64 FMC, Support för e-loggbok, Effortrapportering, Förhandsanmälan 076-538 60 086164Centrum för fiskerikontroll (FMC) 6986164
Sara Kihlgrensara.kihlgren@havochvatten.sesarkihHandläggareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 55Fartygsregister, Förstahandsmottagningstillstånd, Tillstånd för fiske efter havskräfta med bur, Räkfisketillstånd, Tillstånd för fiske efter räka i norsk zon, Tillstånd för räktrålning i Gullmarsfjorden, Fartygstillstånd 076-538 60 13 6255Tillståndsenheten6986255
Roger Göranssonroger.goransson@havochvatten.seroggorFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 6046 Fältkontroll Syd 6046Enheten för landningskontroll, sektion Syd6986046
Tobias Jeppssontobias.jeppsson@havochvatten.setobjepFiskerikontrollant Avdelningen för fiskförvaltning010-698 6053Fältkontroll Syd 6053Enheten för landningskontroll, sektion Syd6986053
Per-Olof V Anderssonper-olof.v.andersson@havochvatten.seperandKontrollkoordinator VästAvdelningen för fiskförvaltning010-698 6057Tf Sektionschef Väst, Fältkontroll Väst 6057Enheten för landningskontroll, sektion Väst6986057
Viveca Ekelöfviveca.ekelof@havochvatten.sevivekeEnhetsjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 62 62Sanktionsavgifter, Överträdelser 6262Juridiska enheten6986262
Peter Johanssonpeter.johansson@havochvatten.sepetjohITAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 61 71Java-arkitekt, FLIT Inspektioner, Landbas, vCatch, E-loggbok, SOA, Weblogic, Jira, Subversion, ALM 070-553 73 67 6171IT-enheten, sektionen för systemutveckling6986171
Stefan Rehnströmstefan.rehnstrom@havochvatten.sesterehControllerAvdelningen för verksamhetsstyrning010-698 61 73Controller070-865 11 606173Avdelningsstab för verksamhetsstyrning6986173
Viktoria Wendschlagviktoria.wendschlag@havochvatten.sevikwenEnhetschef Avdelningen för fiskförvaltning010-698 62 34Kontaktperson FMC 076-538 60 21 6234Centrum för fiskerikontroll (FMC) 6986234
Susanne Vikersusanne.viker@havochvatten.sesusvikUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 76Främmande arter, Genetik, Genetikfrågor, GMO genmodifierade organismer, Hotade arter, Sälproblem, Sälskador, Utsättning, Utsättning gräskarp 073-089 79 676076Enheten för biologisk mångfald6986076
Rutger Svenssonrutger.svensson@havochvatten.serutsveFiskerikontrollant Avdelningen för fiskförvaltning010-698 60 51 Fältkontroll Väst 6051Enheten för landningskontroll, sektion Väst6986051
Petra Amberntsonpetra.amberntson@havochvatten.sepetambPersonalutvecklarePersonalenheten010-698 62 45Personalfrågor: kunskapsavdelningen och avdelningen för havs- och vattenförvaltning. Arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering, organisationsfrågor, lönebildning, fackliga relationer 070-677 84 276245Personalenheten6986245
Per-Olof Anderssonper-olof.andersson@havochvatten.sepeandeFiskerikontrollAvdelningen för fiskförvaltning010-698 6363Fältkontroll Syd 6363Enheten för landningskontroll, sektion Syd6986363
Stefan Janssonstefan.jansson@havochvatten.sestejanInternrevisor 010-698 60 65e-beställningsrutiner072-212 06 926065 6986065
Karl-Johan Nylénkarl-johan.nylen@havochvatten.sekarnylKommunikatör (Föräldraledig) Kommunikationsenheten 010-698 62 93Webb, Sociala medier, Hemsida, Webbutveckling, Facebook, Digitala medier 072-232 68 446293Kommunikationsenheten6986293
Anton Paulrudanton.paulrud@havochvatten.seantpauUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 92Fiskeriekonomi, Ekonomisk statistik 072-212 17 52 6292Enheten för fiskereglering6986292
Jennie Knutssonjennie.knutsson@havochvatten.sejeknutPersonalchefPersonalenheten 010-698 60 04Övergripande personalfrågor inom arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering, organisationsfrågor, lönebildning, fackliga relationer 072-213 96 046004Personalenheten6986004
Thomas Johanssonthomas.johansson@havochvatten.sethjohaEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 19Maritima frågor, Baltic Sea Action Plan (BSAP), EU: Östersjöstrategi (EUSBSR), Sjöfart, Oljespill, Oljejouren, Olyckor, Räddningstjänst, Marint skräp/avfall, Spöknät, Undervattensbuller, Barlastvatten, Hållbart nyttjande av den marina miljön, Fritidsbåtar och sammanhängande verksamheter (toalettavfall, båtbottentvättar, båtbottenfärger), Sektorssamverkan, Ekosystemtjänster, Miljöteknik, Innovationer vatten och hav, Energi (biogas, alger, vind, våg etc.), Energieffektiv sjöfart, Blue growth (blå tillväxt). 072-213 90 066019Enheten för havsplanering och maritima frågor6986019
Thomas Reuterljungthomas.reuterljung@havochvatten.sethoreuFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 6038Fältkontroll Syd 6038Enheten för landningskontroll, sektion Syd6986038
Janne Piltonenjanne.piltonen@havochvatten.sejanpilFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 6055Fältkontroll Syd 6055Enheten för landningskontroll, sektion Syd6986055
Magnus Strandbergmagnus.strandberg@havochvatten.semagstrFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 6042Fältkontroll Syd 6042Enheten för landningskontroll, sektion Syd6986042
Agnes Ytrebergagnes.ytreberg@havochvatten.seagnytrUtredareKunskapsavdelningen 010-698 62 89Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Miljöövervakning Kust och Hav072-239 63 656289Enheten för miljöövervakning 6986289
Anneli Harlénanneli.harlen@havochvatten.seanharlUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 61 37Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Kemisk status, Åtgärdsprogram för vattenförvaltning, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning070-583 03 146137Havs- och vattenmiljöenheten6986137
Bertil Håkanssonbertil.hakansson@havochvatten.seberhakEnhetschefKunskapsavdelningen010-698 60 14Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet Londonkonventionen, Arktiska Rådet, PAME, Algblomning under sommaren 072-213 92 596014Enheten för miljöövervakning6986014
Gunilla Ejdunggunilla.ejdung@havochvatten.segunejdUtredareKunskapsavdelningen010-698 62 88Miljöövervakning kust och hav, Datavärdskap, Statisitk, Regional övervakning 072-239 55 056288 Enheten för miljöövervakning6986288
Ingemar Abrahamssoningemar.abrahamsson@havochvatten.seinabraHandläggareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 62 87Kalkning, Kalkningsverksamhet072-239 36 516287Enheten för biologisk mångfald6986287
Karin Petterssonkarin.pettersson@havochvatten.sekarpetUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 61 83Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförordningen, Marina direktivet, Växtplankton, Övergödning 070-524 03 666183Havs- och vattenmiljöenheten6986183
Karin Wallkarin.wall@havochvatten.sekarwalVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 6150Miljörätt 6150Juridiska enheten6986150
Lennart Sorbylennart.sorby@havochvatten.selensorVerksamhetsutvecklareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 13Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Kemisk status, Åtgärdsprogram för vattenförvaltning, Övervakningsprogram för vattenförvaltning, Kraftigt modifierade vatten, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys, Miljömålsarbete, Miljökvalitetsmål, Fördjupad utvärdering, Uppföljning av miljömålen, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans och levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Samordning av miljömålsarbetet 072-701 57 406013Avdelningen för havs- och vattenförvaltning6986013
Mats Ivarssonmats.ivarsson@havochvatten.semaivarUtredare Avdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 62 61 Miljöekonomi070-296 90 306261Havs- och vattenmiljöenheten6986261
Per Olssonper.olsson@havochvatten.seperolsHandläggareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 62 90Kalkning, Kalkningsverksamhet, Försurning, Skog och skogsbruk 072-700 52 15 6290 Enheten för biologisk mångfald6986290
Ulrika Siiraulrika.siira@havochvatten.seulrsiiUtredareKunskapsavdelningen010-698 60 88 Miljömålsarbete, Miljökvalitetsmål, Fördjupad utvärdering, Uppföljning av miljömålen, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans och levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Samordning av miljömålsarbetet 072-239 55 046088Enheten för forskning och miljömål6986088
Ulrika Stensdotter Blombergulrika.stensdotter@havochvatten.seulrsteUtredareKunskapsavdelningen010-698 60 11Miljöövervakning, Nationell miljöövervakning, Sötvatten, IKEU, UNECE 072-21396886011Enheten för miljöövervakning 6986011
Ylva Engwallylva.engwall@havochvatten.seylvengUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 62 91HELCOM, Miljökonventioner, Havsförvaltning; Aktionsplanen för Östersjön, OSPAR 073-053 04 206291Havs- och vattenmiljöenheten6986291
Björn Sjöbergbjorn.sjoberg@havochvatten.sebjosjoAvdelningschef Avdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 08Avdelningschef 070-819 94 626008Avdelningen för havs- och vattenförvaltning6986008
Janna Ekholmjanna.ekholm@havochvatten.sejanekhUtredare (föräldraledig) Avdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 61 31Sjöfart, Fritidsbåtar, Antifouling, Biofouling, Båtbottenfärger, Båtbottentvätt, Båtmiljörådet, Småbåtshamnar 070-342 03 076131Enheten för havsplanering och maritima frågor6986131
Åsa M Anderssonasa.m.andersson@havochvatten.seaanderUtredareKunskapsavdelningen010-698 62 57Miljöövervakning sötvatten/grundvatten, Datavärdskap, Badvatten, Statistik sötvatten, Regional miljöövervakning 072-238 98 576257Enheten för miljöövervakning 6986257
Elin Hedmanelin.hedman@havochvatten.seelihedFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 63 67Fältkontroll Väst 6367Enheten för landningskontroll, sektion Väst6986367
Katherine Singerkatherine.singer@havochvatten.sekatsinKommunikatörKommunikationsenheten 010-698 63 68 Engelsk webb, bildarkiv, FotoStation, FotoWeb072-531 72 296368 Kommunikationsenheten6986368
Ann Lundströmann.lundstrom@havochvatten.seannlunEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 68 30Enhetschef 076-538 60 306830Enheten för miljöprövning och miljötillsyn6986830
Mats Svenssonmats.svensson@havochvatten.semasvenEnhetschefKunskapsavdelningen010-698 63 74Vattenförvaltning, Havsförvaltning, Fiskförvaltning, Miljöforskning, Kunskapsförsörjning, Samhällsekonomisk analys 072-717 24 316374Enheten för forskning och miljömål6986374
Fredric Svenssonfredric.svensson@havochvatten.sefresveIT-teknikerAvdelningen för verksamhetsstyrning010-698 62 28IT-Support076-538 62 286228IT-enheten, sektionen för teknisk infrastruktur6986228
Jenny Liökeljenny.liokel@havochvatten.sejenlioVerksjurist Avdelningen för verksamhetsstyrning010-698 61 25Miljörätt m 6125 Juridiska enheten6986125
Maria Boshnakovamaria.boshnakova@havochvatten.semaboshVerksjurist Avdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 63 47Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor 6347Juridiska enheten6986347
Christina Hallströmchristina.hallstrom@havochvatten.sechhallHandläggareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 69 65Anslagshantering, Fritidsbåtar, LOVA, Havs- och vattenmiljöanslaget, Spolplattor, Båttoaletter, Båtbottentvättar, Toatömningsförbud, Båtmiljörådet, båtmiljö.se 076-538 60 656965Enheten för havsplanering och maritima frågor6986965
Pia Almbringpia.almbring@havochvatten.sepiaalmUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 68 57Tillsynsvägledning, miljökvalitetsnormer för vattenförvaltning, Miljöbalksärenden, Miljöprövning 076-538 60 576857Enheten för miljöprövning och miljötillsyn6986857
Ida Lindholmida.lindholm@havochvatten.seidalinPersonalutvecklarePersonalenheten010-698 67 64Personalfrågor: Avdelningen för fiskförvaltning. Arbetsrätt, Arbetsmiljö, Rekrytering, Organisationsfrågor, Lönebildning, Fackliga relationer 076-538 60 64 6764Personalenheten6986764
Ann-Sofie Wernerssonann-sofie.wernersson@havochvatten.seannwerUtredare Avdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 63 55Miljöfarliga ämnen, Prioriterade ämnen, Särskilt farliga ämnen, Deskriptor 8 (farliga ämnen) havsmiljöförordningen , Kemikalier 076 - 538 60 556355Havs- och vattenmiljöenheten6986355
Catarina Hedarcatarina.hedar@havochvatten.secathedUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 67 84Energi: CCS, OSPAR OIC (bevaka), Vattenbruk på HaV, Miljöteknik, Innovationer: Vind, Syresättning, Plattform för miljötekniksamarbete, EUSBSR: Samordning, EMD: 23 maj innovationsstrategi, rundabordssamtal, Kommersiell sjöfart: Zero Vision Tool (ZVT), Hållbart nyttjande: Blue Growth, samarbete med havsplanering070-337 92 956784Enheten för havsplanering och maritima frågor6986784
Margareta Lundin Ungermargareta.lundinunger@havochvatten.semarlunUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 61 21Reningsverk, Riksintresse dricksvatten, Skydd av dricksvatten, Små avlopp, VA, Bakterier, Mikroorganismer, Badvatten under sommaren 076-538 61 216121Enheten för miljöprövning och miljötillsyn6986121
Anders Skarstedtanders.skarstedt@havochvatten.seandskaUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 66 90Tillsynsvägledning; Vattenverksamhet, Vattenkraftverk, Dammar, Vattenuttag, Utfyllnad, Grävning, Muddring, Anmälan, Tillsyn, Egenkontroll 076-538 61 906690Enheten för miljöprövning och miljötillsyn6986690
Marina Nordblommarina.nordblom@havochvatten.semarnorRegistratorStab010-698 63 75 Diariet, DiaBas, Registrering 072-717 34 026375Staben6986375
Jonas Ljungbergjonas.ljungberg@havochvatten.sejonljuSystemutvecklare Avdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 60 67GIS, Geodata, Karttjänster, Geografisk hantering 076-538 60 676067IT-enheten, sektionen för systemutveckling6986067
Jan Schmidtbauer Cronajan.schmidtbauer.crona@havochvatten.sejanschUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 64 09 Havsplanering, Fysisk planering, Miljöbedömning, Ekosystemansats076-538 62 096409Enheten för havsplanering och maritima frågor6986409
Daniel Mattssondaniel.mattsson@havochvatten.sedanmatUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 64 77 Havsplanering, Fysisk planering, GIS, Kartor 076-538 60 776477 Enheten för havsplanering och maritima frågor6986477
Sofia Brockmarksofia.brockmark@havochvatten.sesofbroUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 65 81Främmande och hotade arter, Artskydd/CITES, Utsättning och flyttning av fisk FIFS 2011:13, Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) 076-538 62 816581Enheten för biologisk mångfald6986581
Johan Ståljohan.stal@havochvatten.sejohstaUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 63 89Fiskeriförvaltning Östersjön, Förvaltningsplaner076-538 60 896389Enheten för fiskereglering6986389
Lena Tingströmlena.tingstrom@havochvatten.selentinUtredare Avdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 91BSPA, Marina naturreservat, Marina skyddsområden, MPA, Strandskydd, Natura 2000 076-538 60 916091Enheten för biologisk mångfald6986091
Johan Klingjohan.kling@havochvatten.sejohkliUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 66 97Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Åtgärdsprogram för vattenförvaltning, Kraftigt modifierade vatten, Vattenkraft, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys076-538 61 976697Havs- och vattenmiljöenheten6986697
Christer Larssonchrister.larsson@havochvatten.sechlarsUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 69 11Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Åtgärdsprogram för vattenförvaltning, Kraftigt modifierade vatten, Vattenkraft, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys 076-538 62 116911Havsplanering och maritima frågor6986911
Ann-Karin Thorénann-karin.thoren@havochvatten.seannthoUtredareAvdelningen för havs-och vattenförvaltning010-698 60 78Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Miljökvalitetsnormer, Övervakningsprogram för vattenförvaltning, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Rapportering av vattenförvaltningen 076-538 60 786078Havs- och vattenmiljöenheten 6986078
Josefin Walldénjosefin.wallden@havochvatten.sejoswalUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 82Jordbruk, Vattenbruk, Övergödning, Våtmarksrestaurering076-538 60 826082Havs- och vattenmiljöenheten6986082
Niklas Egriellniklas.egriell@havochvatten.senikegrUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 86Vattenverksamhet, Vattenkraft, Miljöprövning, Vattenavgiftsmedel, Omprövning, Biologisk återställning, Insjökräftor under sommaren 076-538 60 866086Enheten för miljöprövning och miljötillsyn6986086
Erik Törnblomerik.tornblom@havochvatten.seertornUtredare Avdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 92Limniskt områdesskydd, Uppföljning i skyddade områden, Ramsar 076-538 60 92 6092 Enheten för biologisk mångfald6986092
Lena Olssonlena.olsson@havochvatten.seleolssKommunikatörKommunikationsenheten010-698 68 42Pressansvar 076-538 60 426842 Kommunikationsenheten6986842
John Malmströmjohn.malmstrom@havochvatten.sejohmalFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 77Fältkontroll Syd 6077Enheten för landningskontroll, sektion Syd6986077
Hedvig Hernevikhedvig.hernevik@havochvatten.sehedherVerksamhetsutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 62 43Miljöledning, Kvalité, Verksamhetsutveckling076-538 62 436243Avdelningsstab för verksamhetsstyrning 6986243
Tomas Anderssontomas.andersson@havochvatten.setomandUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 29 Havsplanering 076-538 60 296029Enheten för havsplanering och maritima frågor6986029
Qamer Chaudhryqamer.chaudhry@havochvatten.seqamchaUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 87Särskilda fisketillstånd: Fiske inom effortregleringen, Fiske efter konsumfisk i norsk zon, Fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist, Fiske efter torsk i Östersjön, Siklöjetillstånd 076-538 62 996087Tillståndsenheten6986087
Frida Hagströmfrida.hagstrom@havochvatten.sefrihagAdministratör Avdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 65 42”Havs- och vattenforum”, Båtmässor 076-538 61 42 6542 Enheten för havsplanering och maritima frågor 6986542
Sara Grahnsara.grahn@havochvatten.sesargraEnhetschefAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 63 73Miljörätt 6373Juridiska enheten6986373
Bernt Ranebernt.rane@havochvatten.seberranGIS-StrategAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 6 281 GIS, Geodata, Geografisk hantering, Karttjänster, Inspire 0708-51 63 736281IT-enheten, sektionen för systemutveckling6986281
Eva Rosenhalleva.rosenhall@havochvatten.seevarosUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 69 07Havsplanering, Västerhavet, Fysisk planering, Riksintressen 076-538 60 076907Enheten för havsplanering och maritima frågor6986907
Elisabeth Sahlstenelisabeth.sahlsten@havochvatten.seelisahUtredareKunskapsavdelningen010-698 63 11Strategisk akvatisk miljöövervakning, Sötvatten, Kustvatten, Hav, Kvalitetssäkrade undersökningsmetoder, Strategisk samordning 076-538 61 11 6311Enheten för miljöövervakning 6986311
Stefan Hellbergstefan.hellberg@havochvatten.sestehelFiskerikontrollant Avdelningen för fiskförvaltning010-698 64 92Fältkontroll Väst 6492 Enheten för landningskontroll, sektion Väst6986492
Bengt Fjällborgbengt.fjallborg@havochvatten.sebenfjaUtredare Kunskapsavdelningen010-698 60 60 Ekotoxikologi, Miljögifter, Miljöforskningssekretariatet, Metaller, Biocider, Ytaktiva ämnen, Exponerings scenarios, Gruvor, Diffusa utsläpp, Ekologisk riskbedömning, Sediment076-538 60 60 6060 Enheten för forskning och miljömål6986060
Pia Norlingpia.norling@havochvatten.sepianorUtredareKunskapsavdelningen 010-698 60 97 Marinekologi, Marin biodiversitet, Marin miljöövervakning, Naturvärdesbedömning, Miljöforskningssekretariat, OSPAR, Främmande arter, Ekosystemtjänster076-538 60 97 6097Enheten för forskning och miljömål6986097
Terje Selnesterje.selnes@havochvatten.seterselAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 12FMC, Support för e-loggbok, Effortrapportering, Förhandsanmälan 6212Centrum för fiskerikontroll (FMC)6986212
Anna Hasslowanna.hasslow@havochvatten.seanpalmUtredareKunskapsavdelningen010-698 62 63Datainsamling av fisk inom EU:s gemenskapsram: Data Collection Framework (DCF), Nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, ICES-sekretariat, Främmande arter och genotyper076-538 61 03 6263Enheten för miljöövervakning6986263
Lars-Erik Nilssonlars-erik.nilsson@havochvatten.selarnilFörvaltningsledare ITAvdelningen för verksamhetsstyrning010-698 60 66Förvaltningsledare IT, Systemförvaltning, Systemutveckling, Verksamhetsutveckling 076-538 60 666066IT-enheten, sektionen för systemutveckling6986066
Staffan Danielssonstaffan.danielsson@havochvatten.sestadanUtredare Kunskapsavdelningen010-698 68 41Utredare 076-538 62 41 6841 Internationella enheten6986841
Niels Krabbeniels.krabbe@havochvatten.seniekraUtredare Kunskapsavdelningen010-698 69 97Folkrätt, Internationella avtal och traktat, Internationell havsrätt, Havsrättskonventionen, UNCLOS, OECD, WTO, Världshandelsorganisationen, Londonkonventionen, Londonprotokollet och IMO 076-538 62 776997Internationella enheten6986997
Jakob Bergengrenjakob.bergengren@havochvatten.sejakberUtredareKunskapsavdelningen 010-698 66 09Miljöövervakning , Sötvatten, Revision MÖV sötvatten, Stormusslor , Biologisk mångfald rinnande vatten, Vattenkraft 076-538 61 09 6609Enheten för miljöövervakning 6986609
Joel Sobovitchjoel.sobovitch@havochvatten.sejoesobSystemutvecklareAvdelningen för verksamhetsstyrning 010-698 63 49Utvecklare inom datalager och beslutsstöd 076-538 62 496349IT-enheten, sektionen för systemutveckling6986349
Rasmus Kasperssonrasmus.kaspersson@havochvatten.seraskasUtredareKunskapsavdelningen010-698 61 48Internationell rapportering, SMED, Emissionsdata, HELCOM PLC (Pollution Load Compilation), OSPAR, EEA 072-700 43 416148Enheten för miljöövervakning 6986148
Anna Karlssonanna.karlsson@havochvatten.seannkarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 63 92 Biologisk mångfald, Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Art- och habitatdirektivet, OSPAR, Hotade arter och habitat076-538 62 926392Havs- och vattenmiljöenheten6986392
Maria Samuelssonmaria.samuelsson@havochvatten.semarsamUredareKunskapsavdelningen 010-698 69 20Miljömålsarbete, Miljökvalitetsmål, Uppföljning av miljömålen, Fördjupad utvärdering, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning 076-538 62 206920Enheten för forskning och miljömål6986920
Tobias Porsbringtobias.porsbring@havochvatten.setobporUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 94 076-538 60 946094Havs- och vattenmiljöenheten6986094
Åsa Gunnarssonasa.gunnarsson@havochvatten.seasagunUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 35Tillsynsvägledning; enskilda avlopp, små avlopp, vattenskyddsområde, vattentäkt 076-538 60 356035Enheten för miljöprövning och miljötillsyn6986035
Charlotte Benjaminssoncharlotte.benjaminsson@havochvatten.sechabenKommunikatörKommunikationsenheten010-698 69 21Strategisk kommunikation, Kommunikationsplaner076-538 62 216921Kommunikationsenheten6986921
Jens Perssonjens.persson@havochvatten.sejenperUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 44Fiskeriförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler 070-761 20 376244Enheten för fiskereglering6986244
Marija Majdandzicmarija.majdandzic@havochvatten.semarmajAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-698 62 95FMC, Support för e-loggbok, Effortrapportering, Förhandsanmälan 6295Centrum för fiskerikontroll (FMC) 6986295
AnnaKarin Fridhannakarin.fridh@havochvatten.seannwenUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 25Havplanering, Havsplanering Bottniska viken, PBL, Fysisk planering 076-538 61 606025Enheten för havsplanering och maritima frågor6986025
Benny Johanssonbenny.johansson@havochvatten.sebejohaAssistentAvdelningen för fiskförvaltning010-6986178Avräkningsnotor, Support för e-loggbok, Effortrapportering 6178Enheten för landningskontroll 6986178
Fehima Belicfehima.belic@havochvatten.sefehbelLokalvårdareStab010-698 60 21Lokalvård070-366 22 186021Staben6986021
Emi Asplundemi.asplund@havochvatten.seemiasp072-227 09 33 Personalenheten010-698 61 58Personaladministration, Rekrytering. 072-227 09 336158Personalenheten6986158
Philip Axephilip.axe@havochvatten.sephiaxeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 26Marina övergödning; Närsaltsbelastning 076-538 60 366026Havs- och vattenmiljöenheten6986026
Daniel Isakssondaniel.isaksson@havochvatten.sedanisaUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 30Restaurering, Biologisk mångfald076-538 60 316030Biologisk mångfald6986030
Susanna Hogdinsusanna.hogdin@havochvatten.sesushogUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-698 60 28Tillsynsvägledning Vattenskyddsområden, Riksintressen för vattenskydd076-538 60 286028Enheten för miljöprövning och miljötillsyn6986028
Thomas Kleinthomas.klein@havochvatten.sethokleUtredareKunskapsavdelningen010-698 60 49Klimat- och miljöforskning, Klimatstrategi, Nationell och internationell klimatsamverkan, Eu:s jordobservationsprogram Copernicus076-538 60 496049Enheten för forskning och miljömål6986049
Klas Svenbringklas.svenbring@havochvatten.seklasveUpphandlareAvdelningen för verksamhetsstyrning010-698 62 52Upphandling, Inköp, Avtal, LOU 070-263 33 8462 52Juridiska enheten6986252
Linda Svenssonlinda.svensson@havochvatten.selinsveEnhetsjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-698 66 21Sanktionsavgifter, Överträdelser 6621Juridiska enheten6986621
Andreas Sundelöfandreas.sundelof@havochvatten.seansundUtredareKunskapsavdelningen010-698 60 48Fiskförvaltning, Biologiska referenspunkter, Kunskapsbehov fisk, Ekosystembaserad förvaltning, Marin miljöövervakning, Miljöforskningssekretariat, ICES 076-538 60 486048Enheten för forskning och miljömål6986048
Anna Ekanna.ek@havochvatten.seannaekUtredareKunskapsavdelningen010-698 61 76Limnologi, Sötvatten, Miljöforskningssekretariatet, Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag, FORMAS, MISTRA, MISTRA EviEM, Officiell statistik, SCB null6176Enheten för forskning och miljömål6986176
Emma Westerlundemma.westerlund@havochvatten.seemmwesFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 60 37Landningskontroll076-538 60 376037Enheten för landningskontroll, sektion Väst6986037
Mathias Lööwmathias.loow@havochvatten.sematlooProjektekonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-698 60 52Projektredovisning, EU-Projekt076-538 60 526052Ekonomienheten6986052
Karin Sjölin Fruddkarin.sjolinfrudd@havochvatten.sekarsjoEnhetschefKunskapsavdelningen010-698 60 15Enhetschef 076-538 60 176015Internationella enheten6986015
Marie Berghultmarie.berghult@havochvatten.semberghEnhetschefHavs- och vattenförvaltning010-698 60 16Enhetschef076-538 60 196016Havs- och vattenmiljöenheten6986016
Mansour Tadimansour.tadi@havochvatten.semantadEkonomAvdelningen för verksamhetsstyrning010-698 60 54Anslagsekonom076-538 60 546054Ekonomienheten6986054
Carina Dagbrocarina.dagbro@havochvatten.secardagSektionschef ÖstAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 90Landningskontroll072-700 49 836190Enheten för landningskontroll, sektion Öst6986190
Märta Zetterbergmarta.zetterberg@havochvatten.semarzetVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-698 60 81Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor 6081Juridiska enheten6986081
Catarina Pernheimcatarina.pernheim@havochvatten.secatperJuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-698 61 00Verksjurist0765-3860386100Juridiska enheten6986100
Sirpa Lainesirpa.laine@havochvatten.sesirlaiFiskerikontrollAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 16Fältkontroll Öst 076-538 60 416116Enheten för landningskontroll, sektion Öst6986116
Roger Anderssonroger.andersson@havochvatten.seroandeFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 95Fältkontroll Öst072-714 58 306195Enheten för landningskontroll, sektion Öst6986195
Patrik Sundbergpatrik.sundberg@havochvatten.sepatsunFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 10Fältkontroll Öst 6110Enheten för landningskontroll / Sektion Öst6986110
Agneta Rönnlundagneta.ronnlund@havochvatten.seagnronFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 14Fältkontroll Öst076-538-60 406114Enheten för landningskontroll, sektion Öst6986114
Kaj Kottelinkaj.kottelin@havochvatten.sekajkotFiskerikontrollantAvdelningen för fiskförvaltning010-698 61 13Fältkontroll Öst076-538 60 516113Enheten för landningskontroll, sektion Öst6986113
Lars Johan Hanssonlarsjohan.hansson@havochvatten.selahansUtredareKunskapsavdelningen010-698 63 69Datavärdsansvarig,Miljödata, Övervakningsdata, IT-system 076-538 62 69 6369Enheten för Miljöövervakning 6986369
Anna Alenius Bolinanna.aleniusbolin@havochvatten.seannaboUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning 010-698 63 71Miljöprövning, Miljöbalksärenden, Vattenverksamhet, Muddring, Tillståndsprövning, Dumpning070-629 25 076371Enheten för miljöprövning och miljötillsyn6986371
Jonas Svenssonjonas.svensson@havochvatten.sejonsveUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning 010-698 60 22Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Kemisk status, Bedömningsgrunder, Övervakningsprogram för vattenförvaltning, Kraftigt modifierade vatten, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys 070-331 52 196022Havs- och vattenmiljöenheten6986022
Katarina Vartiakatarina.vartia@havochvatten.sekatvarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning 010-698 66 01Havsmiljöförvaltning, Havsmiljödirektivet, Miljökvalitetsnormer, God miljöstatus, Åtgärdsprogram för havsmiljön 076-538 62 01 6601Havs- och vattenmiljöenheten 6986601
Linda Rydelllinda.rydell@havochvatten.selinrydUtredareHavs- och vattenförvaltning 010-698 60 33Åtgärdsprogram för Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförordningen, God miljöstatus 076-538 60 346033Havs- och vattenmiljöenheten 6986033
Johanna Egerupjohanna.egerup@havochvatten.sejohegeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning 010-698 61 60Havsplanering073-089 41 966160Enheten för havsplanering och maritima frågor 6986160
Ann Dahlbergann.dahlberg@havochvatten.seanndahVerksjuristAvdelningen för verksamhetsstyrning010-698 62 61Miljöfrågor 6261Juridiska enheten6986261
Anna Mellinanna.mellin@havochvatten.seannmelUtredareKunskapsavdelningen010-698 63 60Miljöekonomi, Miljömålsarbete, Sjöfart, Styrmedel, Ekosystemtjänster 070-533 66 81 6360Enheten för Forskning och miljömål6986360
Linus Hammarlinus.hammar@havochvatten.selinhamHandläggareHavs- och vattenförvaltning 010-698 61 15Miljöprövning, Vindkraft till havs 070-214 18 256115Enheten för miljöprövning och miljötillsyn6986115

Listan över medarbetare hämtas...

Publicerad: 2013-12-05

Sidansvarig: Anette Andersson