Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Regler

Hummerfiske – regler för 2015/16

Fiske efter hummer är tillåtet från och med måndagen den 21 september 2015 till och med den 30 april 2016.

Hummerpremiär 2015

21 september är det fiskepremiär för hummer 2015

Redskapsförbud före hummerpremiären

Det är förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor från och med den 15 september fram till hummerpremiären. Undantagna från bestämmelsen är sillgarn, makrillgarn och tinor för fångst av havskräfta på större djup än 30 meter.

Redskapsförbudet gäller inom kustvattenområdet från gränsen mot Norge till en linje längs latituden 57 12,65 N från kustvattenområdets gräns till norra udden av ön S. Horta utanför Klosterfjordens mynning (57 12,65 N, 12 06,72 O) och vidare till en punkt på fastlandet VSV Kjevik (Kevik) i position 57 12,90 N, 12 08,26 O.

Fiskeregler

För närmare information om vilka fiskeregler som gäller i ditt område där du tänker fiska finns en sida med fiskeregler.

Sumpningsförbud

Mellan 10 maj och fram till hummerpremiären varje år, får ingen hummer hållas i någon form av sumpningsanordning.

Tillåtna redskap

Vid fiske efter hummer får endast hummertina användas. Hummer som fångas i annat redskap ska genast återutsättas.

En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 54 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg.

Tillåtet antal redskap

Vid fritidsfiske efter hummer får högst 14 hummertinor användas per person. Den som bedriver yrkesmässigt fiske får fiska med högst 50 hummertinor.

Det bör observeras att den som använder ett fiskeredskap själv ska sätta och vittja redskapet. Du kan alltså inte fiska åt någon annan.

Utmärkning av redskap och sump

Redskap ska utmärkas med vakare, kula eller cylinder samt märkas så att det framgår vem som använder redskapet och vilken kategori av fiskande denne tillhör. Fritidsfiskare ska förutom namn och adress märka med stora bokstaven F.

När hummer hålles i sump skall sumpen vara märkt med användarens namn och adress och telefonnummer eller länsstyrelsekod eller fiskefartygsdistriktsbeteckning eller yrkesfiskelicensnummer.

Minimimått

För hummer gäller minimimåttet 8 centimeter mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (carapaxlängd). Om carapaxlängden på en hummer inte uppgår till 8 centimeter skall den genast släppas tillbaka i havet

Förbud mot fångst av rombärande hummer

Fiske efter hummer med yttre rom är förbjudet. Om en rombärande hummer fångas ska den genast släppas tillbaka i havet.

Försäljningsförbud för fångster från fritidsfiske i havet

Från och med den 7 maj 2011 gäller ett nytt EU-förbud som innebär att fångst från fritidsfiske inte längre får säljas om den kommer från havet.

Läs mer om försäljningsförbudet

Vad gäller för mig som köper fisk och skaldjur?

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Regler

Publicerad: 2013-12-04
Uppdaterad: 2015-04-15

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Joakim Jacobzon