Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Hummerfiske –

regler för säsongen 2013/2014

Fiske efter hummer är tillåtet från och med måndagen den 23 september 2013, kl 07:00 till och med den 30 april 2014.

hummer

Redskapsförbud före hummerpremiären

Det är förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor från och med den 15 september  fram till hummerpremiären. Undantagna från bestämmelsen är sillgarn, makrillgarn, hajgarn och tinor för fångst av havskräfta på större djup än 30 meter.

Redskapsförbudet gäller inom kustvattenområdet från gränsen mot Norge till en linje längs latituden 57 12,65 N från kustvattenområdets gräns till norra udden av ön S. Horta utanför Klosterfjordens mynning (57 12,65 N, 12 06,72 O) och vidare till en punkt på fastlandet VSV Kjevik (Kevik) i position 57 12,90 N, 12 08,26 O.

Sumpningsförbud

Hummer får årligen under tiden från och med den 10 maj fram till hummerpremiären inte hållas i någon form av sumpningsanordning.

Tillåtna redskap

Vid fiske efter hummer får endast hummertina användas. Hummer som fångas i annat redskap ska genast återutsättas.

En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 54 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg.

Tillåtet antal redskap

Vid fritidsfiske efter hummer får högst 14 hummertinor användas per person. Den som bedriver yrkesmässigt fiske får fiska med högst 50 hummertinor.
Det bör observeras att den som använder ett fiskeredskap själv ska sätta och vittja redskapet. Något ställföreträdande fiske för annan person är således inte tillåtet.

Utmärkning av redskap och sump

Redskap ska utmärkas med vakare, kula eller cylinder samt märkas så att det framgår vem som använder redskapet och vilken kategori av fiskande denne tillhör. Fritidsfiskare ska förutom namn och adress märka med stora bokstaven F. När hummer hålles i sump skall sumpen vara märkt med användarens namn och adress/telefonnummer eller länsstyrelsekod eller fiskefartygsdistriktsbeteckning eller yrkesfiskelicensnummer.

Minimimått

För hummer gäller minimimåttet 8 centimeter mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (carapaxlängd). Om carapaxlängden på en hummer inte uppgår till 8 centimeter skall den genast släppas tillbaka i havet

Förbud mot fångst av rombärande hummer

Fiske efter hummer med yttre rom är förbjudet. Om en rombärande hummer fångas ska den genast släppas tillbaka i havet.

Bestämmelser om hummerfiske finns i Fiskeriverkets föreskrifter
(FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Försäljningsförbud för fångster från fritidsfiske i havet

Från och med den 7 maj 2011 gäller ett nytt EU-förbud som innebär att fångst från fritidsfiske inte längre får säljas om den kommer från havet.

Läs mer om detta här

Publicerad: 2013-12-04
Uppdaterad: 2014-02-19

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson