Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Miljardsatsning för bättre havsmiljö

Nya båtbottentvättar och latrintömning till havs. Det är två av projekten som presenteras i regeringens budkavle LOVA landet runt. Här ingår flera löften för en bättre havsmiljö.

Andreas Carlgren miljöminister

Vid invigningen av Havs- och vattenmyndigheten den 29 juni i år överlämnade miljöminister Andreas Carlgren ett USB-minne till generaldirektör Björn Risinger. Det var avslutningen av budkavlen LOVA landet runt. Satsningen är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Naturvårdsverket och regeringen för att uppmärksamma det lokala och regionala arbete som görs för att förbättra havsmiljön i Östersjön och Västerhavet.

M/S Latrina håller badvikarna fina

På USB-minnet finns ett bildspel med en presentation av projekt från hela landet, alla med målet att förbättra havsmiljön. Det handlar bland annat om att anlägga våtmarker och bygga vattenpassager. Ett projekt från länsstyrelsen i Västra Götaland är ett latrintömningsfartyg som patrullerar längs bohuskusten. Den har den slående sloganen "M/S Latrina håller badvikarna fina".  

Gemensamt för samtliga projekt är att de är finansierade via havsmiljöanslaget och LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt.

Satsningen kräver samarbete

I presentationen finns också löften från olika myndigheter och organisationer. Andreas Carlgren för regeringens talan.

- Mitt löfte är att regeringen den här mandatperioden kommer att satsa minst en miljard kronor för att rädda haven. Jag kan också lova att vi kommer att driva på inom HELCOM-samarbetet för Östersjön så att alla länder klarar sina utlovade utsläppsminskningar. Utsläppen från avlopp och kväveläckaget från jordbruket runt Östersjön måste minska, men det måste ske i alla länder för att det ska bli verkningsfullt, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Publicerad: 2013-12-03
Uppdaterad:

Sidansvarig: Karl-Johan Nylén