Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Röster om havsplanering

Här samlar vi lite på presentationer och några röster om havsplanering, både internationella och nationella.

Presentationer från workshop på Stockholm Resilience Centre den 23-24 april 2013

Titel på presentation Presentatör
Maritime Spatial Planning WorkshopPDF Åsa Andersson, WWF, Sverige
Moving Marine Spatial Planning (MSP) forward in Sweden … lessons and learnings from the Great Barrier ReefPDF Jon Day, Great Barrier Reef Marine Park Authority, Australien
Developement of Marine Planning in EnglandPDF Paul Gilliland, Marine Manage Organization, England
Marine Spatial Planning: A FrameworkPDF Charles N. Ehler, Marine Spatial Planning Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), UNESCO, Frankrike
Combining sustainable use and biodiversity protection in MSP - The Norwegian integrated management plansPDF Erik Olsen, Havsforskningsinstituttet, Norge


Havsplanering ur ett svenskt planeringsperspektiv

Av professor Lars Emmelin, Blekinge Tekniska Högskola. Presentationen är på engelska.

Se presentationen via BTH:s hemsida

Röster om havsplanering

För Åsa Andersson, chef för enheten för vattenmiljö på WWF, betyder havsplanering att man tar ett helhetsgrepp för att säkra ett långsiktigt hållbart nyttjande av havets resurser. Hon tycker också att det är ett bra sätt att minska konflikter mellan olika nyttjanden.

Lars Fladvad, utvecklingschef på Värmdö Kommun, ser havsplanering som en naturlig fortsättning på den fysiska planering som de jobbat med i Värmdö kommun.

Sten Jerdenius, Miljödepartementet, tycker att det är viktigt  att vi får en övergripande havsplanering som kan göra bra avvägningar mellan olika intressen, så att den långsiktigt mest lämpliga användningen får företräde.

Jan Sundberg, chef för miljö- och tillståndsfrågor på Seabased Industry, ser stora fördelar för miljön, själva nyttjande av havet och inte minst för tillståndsfrågor som idag är en ganska besvärlig process.

Publicerad: 2014-02-03
Uppdaterad: 2013-11-01

Sidansvarig: Johanna Egerup