Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar

Registret senast uppdaterat 2012-05-29

Bemyndigande:

2 kap. 18 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande:

2011-06-23

Övrigt:

Upph. FIFS 2001:3

Ändringar
2 HVMFS 2012:9PDF Ändr. 15 §
    Bemyndigande: 2 kap. 18 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
    Ikraftträdande: 2012-05-29
     
1 HVMFS 2011:4PDF Ändr. 7, 11, 15 §§
    Bemyndigande: 2 kap. 18 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
    Ikraftträdande: 2011-07-01
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2013-11-21

Sidansvarig: Joakim Jacobzon