Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Svenskt trålfiske efter nordhavsräka i Kattegatt, Skagerakk och Nordsjön (FIFS 2000:1)

Registret senast uppdaterat 2011-07-07

Bemyndigande:

2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande:

2000-03-15

Celex:

398R0850

Ändringar
1 HVMFS 2011:3PDF Ändr. 1, 4 §
    Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
    Ikraftträdande: 2011-07-01
Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2013-11-21
Uppdaterad: 2015-01-13

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson