Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2000:1) om svenskt trålfiske efter nordhavsräka i Kattegatt, Skagerakk och Nordsjön

Registret senast uppdaterat 2011-07-07

Bemyndigande:

2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande:

2000-03-15

Celex:

398R0850

Ändringar
1 HVMFS 2011:3PDF Ändr. 1, 4 §
    Bemyndigande: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
    Ikraftträdande: 2011-07-01

Publicerad: 2013-11-21

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson