Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Sik (Coregonus lavaretus)

Sik förekommer i Bottenviken, Bottenhavet och Egentliga Östersjön, samt i anslutning till och i sötvattensområden. Sikarna förekommer i ett stort antal olika former och kan bli upp till 30 år gamla.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Utbredning

Bottenviken, Bottenhavet och egentliga Östersjön, samt i anslutning till sötvatten längs västkusten. Siken förekommer också i sötvattensområden i Norrland, Svealand och östra Götaland.

Lek

Leken sker vanligen under hösten men i undantagsfall även långt in på vintern, i älvar eller vid stränder. Rommens överlevnad är bäst på grus- och sandbottnar.

Vandringar

Sikens beteende är variabelt och vissa bestånd vandrar upp i älvar för att leka medan andra leker längs kusten/stränderna. Siken vandrar mot djupare, kallare vatten under sommarhalvåret.

Ålder och storlek

Siken blir könsmogen vid 2–5 års ålder.

Siken kan bli upp till 30 år gammal.

I vissa bestånd blir individerna aldrig större än cirka ett halvt kilo, medan de i andra bestånd kan nå en vikt upp emot 5–6 kilo.

Fiskeregler

För närmare information om vilka fiskeregler som gäller i ditt område där du tänker fiska finns en sida med fiskeregler.

Levnadssätt

Sikarna förekommer i ett stort antal olika former som i viss mån är genetiskt åtskilda med olika födoval, tillväxthastighet, lekbeteenden och utseende. Dessa indelas översiktligt i vandringssikar, som vandrar till älvar för lek, och stationära sikar som leker i havet eller insjöar.

Vissa sikar är planktonätare hela livet, andra övergår senare till att äta bottendjur och under vissa förutsättningar blir siken också fiskätande.

Siken kräver kallt och förhållandevis syrerikt vatten.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Publicerad: 2014-02-12

Sidansvarig: Anna Nygren