Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Gädda (Esox lucius)

Gäddan förekommer allmänt i sjöar över hela landet utom i fjällen och längs Bottniska vikens och Egentliga Östersjöns kuster.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lekområde

Leken sker från mars till maj, i sjöar på översvämmade strandängar och vid kusten i vegetationsklädda grunda vikar där vattentemperaturen stiger snabbast under våren. Likt många andra sötvattensarter på kusten vandrar gäddan upp i sötvatten för att leka. Kustbestånden består således både av gäddor som är rekryterade i sötvatten och i brackvatten. Rommen är svagt klibbig och fäster vid vegetationen.

Vandringar

Gäddan är som mest aktiv i samband med lek under tidig vår. Övriga tider är den mycket stationär, och förflyttar sig främst i samband med födosök.

Ålder vid könsmognad

Hanen 2—3 år, honan 2—5 år.

Fiskeregler

För närmare information om vilka fiskeregler som gäller i ditt område där du tänker fiska finns en sida med fiskeregler.

Maximal ålder och storlek

Ålder kring 30 år har kunnat konstateras. Honorna kan bli mycket storvuxna, i sällsynta fall över 20 kilo.

Biologi

Gäddan är ett rovdjur redan från det första levnadsåret. Den lever vanligen stationärt strandnära i skydd av vegetation och jagar genom snabba utfall mot bytet.

Gäddan äter alla slags fiskar, även sin egen art. Den kan också fånga grodor och fågelungar. Tillväxten är snabb och mycket varierande.

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2014-02-12

Sidansvarig: Anna Nygren