Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bedömningsgrunder Föreskrift Miljökvalitetsnormer Miljöövervakning Vattendirektivet Vattenförvaltning Åtgärdsprogram

Vägledning för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Nedan finner du nationell vägledning för vattenförvaltning. Vägledning tas även fram på EU-nivå kring Vattendirektivet, se separat sida om vägledning på EU-nivå och CIRCABC

För vägledning om grundvatten, se SGU:s websida med föreskrifter och vägledningar inom vattenförvaltningsarbetet.

Nationell vägledning för vattenförvaltning

Förutom i listan nedan finner du också vägledning för vattenförvaltning, per moment i förvaltningscykeln, via vänsterspalten.  

Tabell: Nationell vägledning för vattenförvaltning
Typ av dokument Nummer Titel
Föreskrifter HVMFS 2011:17 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:18) om förvaltningsplaner för ytvattenPDF
Föreskrifter HVMFS 2011:15 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:4) om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönPDF
Föreskrifter HVMFS 2011:14 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönPDF
Föreskrifter och allmänna råd NFS 2006:11 Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Föreskrifter och allmänna råd NFS 2007:4 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, NFS 2007:1. Ändrad genom HVMFS 2011:15
Föreskrifter HVMFS 2013:19 Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten
Föreskrifter och allmänna råd NFS 2008:18 Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltningsplaner för ytvatten
Föreskrifter NFS 2006:1 Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Ändrad genom HVMFS 2011:14.
Föreskrifter och allmänna råd NFS 2011:4 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:11) om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Handbok NV 2006:1 Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd, Handbok 2006:1
Handbok NV 2007:3 Kartläggning och analys av ytvatten, Handbok 2007:3 PDF
Handbok NV 2007:4 Åtgärdsprogram för ytvattenPDF
Handbok NV 2008:2 Övervakning av ytvatten, Handbok 2008:2PDF
Handbok NV 2008:4 Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder, Handbok 2008:4
Handbok NV 2008:6 Åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen, handbok 2008:6PDF
Handbok NV 2009:1 Handbok med allmänna råd om miljöbedömning, planer och program.
Vägledning 2011-04-29 Vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet
Faktablad och rapporter ISBN 978-91-620-8323-6 Skyddade områden enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönPDF
Faktablad och rapporter ISBN 978-91-620-5799-2 Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen
Sammandrag   Sammandrag från vägledningsdokument nr 4, enligt EU:s gemensamma genomförandestrategi för ramdirektivet för vatten (2000/60/EG)PDF
Vägledning Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:12 Vägledning för 4 kap. 9-10 §§ vattenförvaltningsförordningen om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015
Vägledning Havs- och vattenmyndighetens rappport 2015:9 Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vattenPDF
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bedömningsgrunder Föreskrift Miljökvalitetsnormer Miljöövervakning Vattendirektivet Vattenförvaltning Åtgärdsprogram

Publicerad: 2014-03-05
Uppdaterad: 2015-06-04

Sidansvarig: Linda Rydell