Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Vägledningar

Här finns olika vägledningar sorterade ämnesvis. Du kan även använda sökfunktionen och taggarna nedan för att hitta vägledningar.

Vissa vägledningar riktar sig till de som utför olika typer av undersökningar i vatten. Andra berör de som jobbar med havs- och vattenförvaltning. Våra vägledningar kan även användas i prövning av verksamheter som regleras av miljöbalken.

Vi vägleder även i frågor som regleras av fiskelagstiftningen. 

När det gäller tillsyn över frågor som regleras av miljöbalken framgår det av 3 kap 5 § miljötillsynsförordningen (2011:13) att Havs- och vattenmyndigheten ska ge tillsynsvägledning i frågor om:

  • miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inom sitt ansvarsområde
  • vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken
  • enskilda avlopp enligt 9 kap. miljöbalken
  • vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, med undantag för frågor om markavvattning
  • dumpning enligt 15 kap. miljöbalken
  • fiske och vattenbruk, med undantag för frågor som omfattas av Kemikalieinspektionens vägledningsområde enligt 6 §
  • skydd av grundvatten
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sidansvarig: Karl-Johan Nylén