Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Vägledningar

Här finns vägledningar sorterade ämnesvis. Du kan även använda sökfunktionen och taggarna nedan för att hitta vägledningar.

Havs- och vattenmyndigheten ska ge tillsynsvägledning i frågor om:

  • miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inom sitt ansvarsområde
  • vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken
  • enskilda avlopp enligt 9 kap. miljöbalken
  • vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, med undantag för frågor om markavvattning
  • dumpning enligt 15 kap. miljöbalken
  • fiske och vattenbruk, med undantag för frågor som omfattas av Kemikalieinspektionens vägledningsområde enligt 6 §
  • skydd av grundvatten
Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sidansvarig: Karl-Johan Nylén