Nytt om fiskeregler http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/ovrigt-yrkesfiske/nytt-om-fiskeregler---rss.html Om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande information som påverkar villkoren för fisket sv SiteVision 6.1 Tue, 18 Feb 2020 15:58:37 +0100 Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen Det kan bli störningar på vissa e-tjänster den 19 februari kl. 12.00-14.00 eftersom vi utför systemunderhåll. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-02-18-systemunderhall-pa-e-tjansterna-fiskeratt-och-fangstintygsportalen.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-02-18-systemunderhall-pa-e-tjansterna-fiskeratt-och-fangstintygsportalen.html Mon, 17 Feb 2020 12:13:59 +0100 Ansök om tillstånd att använda radiosändare i god tid Ansökan om tillstånd att använda radiosändare kan komma att ta längre tid än tidigare. Tänk därför på att skicka in din ansökan i tid. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-02-17-ansok-om-tillstand-att-anvanda-radiosandare-i-god-tid.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-02-17-ansok-om-tillstand-att-anvanda-radiosandare-i-god-tid.html Tue, 04 Feb 2020 10:22:04 +0100 Årets rapport om fisk- och skaldjursbestånden är klar Rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019” ger en samlad översikt av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-02-04-arets-rapport-om-fisk--och-skaldjursbestanden-ar-klar.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-02-04-arets-rapport-om-fisk--och-skaldjursbestanden-ar-klar.html Mon, 27 Jan 2020 13:24:11 +0100 Demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt Du kan nu logga in och se dina kvantiteter för demersala fiskemöjligheter 2020 i Fiskerätt. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-01-27-demersala-fiskemojligheter-i-fiskeratt.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-01-27-demersala-fiskemojligheter-i-fiskeratt.html Mon, 27 Jan 2020 07:30:00 +0100 Förslag om nya fredningsområden i Blekinge Havs- och vattenmyndigheten föreslår nya fredningsområden i Blekinge för att stärka skyddet av kustlekande gädda. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-01-27-forslag-om-nya-fredningsomraden-i-blekinge.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-01-27-forslag-om-nya-fredningsomraden-i-blekinge.html Fri, 17 Jan 2020 15:39:07 +0100 Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen Det kan bli störningar på vissa e-tjänster den 22 januari kl. 12.00-14.00 eftersom vi utför systemunderhåll. Fiskerätt och Fångstintygsportalen kommer ligga nere. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-01-17-systemunderhall-pa-e-tjansterna-fiskeratt-och-fangstintygsportalen.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-01-17-systemunderhall-pa-e-tjansterna-fiskeratt-och-fangstintygsportalen.html Mon, 13 Jan 2020 15:54:01 +0100 Information om regler för fiske efter skarpsill i Östersjön Du som fiskar i Östersjöns delområde 22-27 och använder trål med maskstorlek i intervallet 16-31 mm bedriver riktat fiske efter skarpsill. I detta fiske finns en fångstbegränsning som innebär att fångsten som mest får bestå av 45 procent sill/strömming uttryckt i levande vikt. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-01-13-information-om-regler-for-fiske-efter-skarpsill-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-01-13-information-om-regler-for-fiske-efter-skarpsill-i-ostersjon.html Tue, 07 Jan 2020 07:00:00 +0100 Förenkling i ristfisket Från och med januari 2020 behöver inte längre bottentrålar med artsorterande rist godkännas och plomberas av HaV före användning. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-01-07-forenkling-i-ristfisket.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2020-01-07-forenkling-i-ristfisket.html Fri, 20 Dec 2019 11:57:38 +0100 HaV föreslår ändring i föreskrifter för att öka selektivitet i trålfisket i Skagerrak och Kattegatt På grund av beståndssituation för i synnerhet torsk i Kattegatt och Skagerrak finns det behov av att införa åtgärder i syfte att minska fiskeridödlighet för torsk. En viktig komponent är att förbättra redskapsselektiviteten. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-12-20-hav-foreslar-andring-i-foreskrifter-for-att-oka-selektivitet-i-tralfisket-i-skagerrak-och-kattegatt.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-12-20-hav-foreslar-andring-i-foreskrifter-for-att-oka-selektivitet-i-tralfisket-i-skagerrak-och-kattegatt.html Thu, 19 Dec 2019 15:55:40 +0100 Kvoterna för Västerhavet klara EU:s fiskeministrar är nu överens om 2020 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-12-19-kvoterna-for-vasterhavet-klara.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-12-19-kvoterna-for-vasterhavet-klara.html Mon, 16 Dec 2019 13:05:03 +0100 Ändrat riksintresse i havet och havsplaner I december beslutar HaV om vissa ändringar av områden av riksintresse för yrkesfiske, efter remiss som vi lämnade i april. Ändringarna rör områden i havet och då främst inom respektive havsplaneområde. Ändringarna gäller från den 1 februari 2020. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-12-16-andrat-riksintresse-i-havet-och-havsplaner.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-12-16-andrat-riksintresse-i-havet-och-havsplaner.html Thu, 05 Dec 2019 15:03:26 +0100 Fiske som fördelas genom fiskemöjligheter och fiskerättigheter från 1 januari 2020 Kvoterna för 2020-års fiske för Västerhavet beslutas sent i december i år vilket innebär för få kvarvarande arbetsdagar under året för fördelningen av individuella fiskemöjligheter och fiskerättigheter för år 2020. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-12-05-fiske-som-fordelas-genom-fiskemojligheter-och-fiskerattigheter-fran-1-januari-2020.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-12-05-fiske-som-fordelas-genom-fiskemojligheter-och-fiskerattigheter-fran-1-januari-2020.html Wed, 04 Dec 2019 14:04:50 +0100 Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket Havs- och vattenmyndigheten har remitterat ett förslag som främst gäller justeringar av bestämmelser som huvudsakligen omfattas av våra föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet, men även några mindre justeringar i andra föreskrifter. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-12-04-remiss-gallande-andringar-for-fiskelicens-och-tillstand-inom-fisket.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-12-04-remiss-gallande-andringar-for-fiskelicens-och-tillstand-inom-fisket.html Fri, 29 Nov 2019 15:08:12 +0100 Totalt fiskestopp i delar av Östersjön under 2020 Havs- och vattenmyndigheten vill med denna nyhet förtydliga att det blir ett totalt fiskestopp i delar av Östersjön under 2020. Detta beslut fattades av EU:s fiskeministrar den 14 oktober efter förhandlingar om fiskemöjligheter i Östersjön under 2020. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-11-29-totalt-fiskestopp-i-delar-av-ostersjon-under-2020.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-11-29-totalt-fiskestopp-i-delar-av-ostersjon-under-2020.html Mon, 25 Nov 2019 09:17:39 +0100 Uppdatering från projektet för Elektronisk fångstrapportering Arbetet med att ta fram det nya systemet för elektronisk fångstrapportering fortsätter och just nu med fokus på en mobilanpassad lösning för det småskaliga fisket (hav och sjö). http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-11-25-uppdatering-fran-projektet-for-elektronisk-fangstrapportering.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-11-25-uppdatering-fran-projektet-for-elektronisk-fangstrapportering.html Tue, 29 Oct 2019 07:15:55 +0100 Det pelagiska systemet förlängs i 10 år Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fattat beslut om att förnya de överförbara fiskerättigheterna för det pelagiska fisket i ytterligare 10 år. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-10-29-det-pelagiska-systemet-forlangs-i-10-ar.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-10-29-det-pelagiska-systemet-forlangs-i-10-ar.html Fri, 18 Oct 2019 09:30:05 +0200 Stöd med anledning av torskfiskestoppet i Östersjön 2019 Jordbruksverket kommer med anledning av fiskestoppet i Östersjön 2019 betala ut ett stöd till yrkesfiskare med fiske- och torsklicens. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-10-18-stod-med-anledning-av-torskfiskestoppet-i-ostersjon-2019.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-10-18-stod-med-anledning-av-torskfiskestoppet-i-ostersjon-2019.html Tue, 15 Oct 2019 13:56:44 +0200 Förbud mot svenskt trålfiske av siklöja i Östersjön från och med 17 oktober Årets begränsande mängd på 700 ton siklöja i Östersjön bedöms vara uppfiskad inom den närmaste tiden. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att förbjuda svenskt trålfiske av siklöja i området från och med torsdagen den 17 oktober 2019. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-10-15-forbud-mot-svenskt-tralfiske-av-sikloja-i-ostersjon-fran-och-med-17-oktober.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-10-15-forbud-mot-svenskt-tralfiske-av-sikloja-i-ostersjon-fran-och-med-17-oktober.html Tue, 15 Oct 2019 12:11:18 +0200 Östersjöns fiskemöjligheter för 2020 klara EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskemöjligheter i Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-10-15-ostersjons-fiskemojligheter-for-2020-klara.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-10-15-ostersjons-fiskemojligheter-for-2020-klara.html Mon, 14 Oct 2019 06:30:00 +0200 Utökad kontroll av det svenska räkfisket Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen kommer att utöka sin kontroll på det svenska räkfisket under resten av året längs hela västkusten både på land, till havs och från luften. Särskilt fokus kommer att läggas på kontroll av fördelningen mellan kok- och råräka samt kontroll av vilka redskap som används. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-10-14-utokad-kontroll-av-det-svenska-rakfisket.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-10-14-utokad-kontroll-av-det-svenska-rakfisket.html Fri, 04 Oct 2019 14:16:59 +0200 Infiskningskraven gäller inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön för år 2020. Med hänsyn till EU-kommissionens beslut om att förbjuda fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från och med den 24 juli 2019 så gäller inte infiskningskraven för västra och östra Östersjön i år för att beviljas förnyat tillstånd för nästa år. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-10-04-infiskningskraven-galler-inte-for-att-fa-fornyat-fisketillstand-for-torskfangande-redskap-i-ostersjon-for-ar-2020..html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-10-04-infiskningskraven-galler-inte-for-att-fa-fornyat-fisketillstand-for-torskfangande-redskap-i-ostersjon-for-ar-2020..html Tue, 03 Sep 2019 16:11:57 +0200 Öringbestånden ska skyddas genom nya fredningsområden och ändrad fredningstid på Öland Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om nya och ändrade fredningsområden och ändrad fredningstid i Kalmar län. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-09-03-oringbestanden-ska-skyddas-genom-nya-fredningsomraden-och-andrad-fredningstid-pa-oland.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-09-03-oringbestanden-ska-skyddas-genom-nya-fredningsomraden-och-andrad-fredningstid-pa-oland.html Fri, 30 Aug 2019 09:15:40 +0200 Tydligare information kring sumpning Eftersom det kommit frågor om registrering i pappersloggboken gällande sumpning av hummer, har vi förtydligat de instruktioner som finns på vår hemsida. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-08-30-tydligare-information-kring-sumpning.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-08-30-tydligare-information-kring-sumpning.html Wed, 28 Aug 2019 08:12:48 +0200 Möjlighet att ansöka om tillfälligt risttillstånd för fiske efter havskräfta under 2019 Havs- och vattenmyndigheten ger fiskelicensinnehavare som bara har fisketillstånd för torskfångande trålredskap i Östersjön möjligheten att ansöka om att bedriva fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet. Detta efter att EU-kommissionen beslutat att förbjuda fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från och med den 24 juli 2019. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-08-28-mojlighet-att-ansoka-om-tillfalligt-risttillstand-for-fiske-efter-havskrafta-under-2019.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-08-28-mojlighet-att-ansoka-om-tillfalligt-risttillstand-for-fiske-efter-havskrafta-under-2019.html Wed, 21 Aug 2019 11:06:24 +0200 Bärgningsarbete av olja på vrak utanför Oxelösund Havs- och vattenmyndigheten genomför från och med den 25 augusti en bärgningsoperation av olja från vraket Lindesnäs. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-08-21-bargningsarbete-av-olja-pa-vrak-utanfor-oxelosund.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-08-21-bargningsarbete-av-olja-pa-vrak-utanfor-oxelosund.html Thu, 08 Aug 2019 10:55:14 +0200 Remiss om tillfälliga tillstånd för fiske efter havskräfta med artsorterande rist för östersjötrålare Havs- och vattenmyndigheten remitterar nu ett förslag som innebär att de fiskelicensinnehavare som endast har fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön med trål, ges möjlighet att ansöka om att bedriva fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet. Detta efter att EU-kommissionen beslutat att förbjuda fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från och med den 24 juli 2019, vilket innebär att dessa fiskelicensinnehavare i princip saknar möjlighet att bedriva något fiske. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-08-08-remiss-om-tillfalliga-tillstand-for-fiske-efter-havskrafta-med-artsorterande-rist-for-ostersjotralare.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-08-08-remiss-om-tillfalliga-tillstand-for-fiske-efter-havskrafta-med-artsorterande-rist-for-ostersjotralare.html Tue, 23 Jul 2019 12:19:27 +0200 Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön, har EU-kommissionen beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i ICES område 24, 25 och 26 under perioden 2019-07-24 -- 2019-12-31 http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-07-23-forbud-mot-kommersiellt-torskfiske-i-sodra-och-ostra-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-07-23-forbud-mot-kommersiellt-torskfiske-i-sodra-och-ostra-ostersjon.html Fri, 19 Jul 2019 16:34:05 +0200 Stopp för laxfiske i Östersjön, område 31 Årets sammanlagda kvot på 19 200 laxar i delområde 31 är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att fiske inom området är förbjudet från och med måndag 22 juli 2019. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-07-19-stopp-for-laxfiske-i-ostersjon-omrade-31.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-07-19-stopp-for-laxfiske-i-ostersjon-omrade-31.html Mon, 08 Jul 2019 15:15:46 +0200 Remiss om ändrade regler för det pelagiska fisket HaV remitterar nu ett förslag om fördelningen av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter. Lämna ditt svar senast den 15 september. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-07-08-remiss-om-andrade-regler-for-det-pelagiska-fisket.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-07-08-remiss-om-andrade-regler-for-det-pelagiska-fisket.html Mon, 08 Jul 2019 12:29:20 +0200 Information om ny förordning för tekniska bevarandeåtgärder EU har antagit en ny förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder. Den nya förordningen ger ökade möjligheter att vidta regionala åtgärder för fiskets bedrivande på initiativ av berörda medlemsländer efter samråd med intressenter. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-07-08-information-om-ny-forordning-for-tekniska-bevarandeatgarder.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-07-08-information-om-ny-forordning-for-tekniska-bevarandeatgarder.html Thu, 04 Jul 2019 06:35:00 +0200 Nya regler för kustnära bestånd från Västernorrland- till norra Uppsala läns kust Från den 1 september 2019 träder nya fiskebestämmelser i kraft från gränsen mellan Östhammars och Tierps kommuner till länsgränsen mellan Västernorrland till Västerbottens län. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-07-04-nya-regler-for-kustnara-bestand-fran-vasternorrland--till-norra-uppsala-lans-kust.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2019-07-04-nya-regler-for-kustnara-bestand-fran-vasternorrland--till-norra-uppsala-lans-kust.html Tue, 25 Jun 2019 13:52:36 +0200 Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31. Reglerna gäller från och med den 27 juni 2019. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-06-25-forbud-mot-visst-svenskt-fiske-av-lax-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-06-25-forbud-mot-visst-svenskt-fiske-av-lax-i-ostersjon.html Mon, 24 Jun 2019 14:34:02 +0200 HaV upphäver förbud mot visst fiske av lax i Östersjön Havs- och vattenmyndigheten upphäver tidigare beslut om fiskestopp av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-06-24-hav-upphaver-forbud-mot-visst-fiske-av-lax-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-06-24-hav-upphaver-forbud-mot-visst-fiske-av-lax-i-ostersjon.html Thu, 20 Jun 2019 16:02:18 +0200 Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31. Reglerna gäller från och med den 25 juni 2019 http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-06-20-forbud-mot-visst-svenskt-fiske-av-lax-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-06-20-forbud-mot-visst-svenskt-fiske-av-lax-i-ostersjon.html Wed, 05 Jun 2019 12:49:56 +0200 Överföring av torsk från kustkvoterna i Skagerrak och västra Östersjön till fartygen i systemet med demersala fiskemöjligheter I syfte att ytterligare tillgängliggöra fiskemöjligheter för fiske i Skagerrak och västra Östersjön har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att överföra 30 respektive 100 ton torsk från kustkvoterna till fartygen i systemet med demersala fiskemöjligheter. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-06-05-overforing-av-torsk-fran-kustkvoterna-i-skagerrak-och-vastra-ostersjon-till-fartygen-i-systemet-med-demersala-fiskemojligheter.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-06-05-overforing-av-torsk-fran-kustkvoterna-i-skagerrak-och-vastra-ostersjon-till-fartygen-i-systemet-med-demersala-fiskemojligheter.html Mon, 27 May 2019 08:18:38 +0200 Vilken teknisk utrustning använder du ombord? HaV arbetar med ett projekt för att ta fram ett nytt system för elektronisk fångstrapportering. Nu behöver vi din hjälp med att svara på tre korta frågor om vilken teknisk utrustning du använder ombord. Stort tack! http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-05-27-vilken-teknisk-utrustning-anvander-du-ombord.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-05-27-vilken-teknisk-utrustning-anvander-du-ombord.html Wed, 22 May 2019 14:30:00 +0200 Ökning av kustkvoten för sill/strömming i östra Östersjön Ytterligare kvantitet av sill/strömming tillförs kustkvoten i östra Östersjön på grund av högt nyttjande. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-05-22-okning-av-kustkvoten-for-sill-stromming-i-ostra-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-05-22-okning-av-kustkvoten-for-sill-stromming-i-ostra-ostersjon.html Fri, 10 May 2019 06:30:00 +0200 Remiss om ändrade regler för nätfiske och handredskap Havs- och vattenmyndigheten, HaV, går idag ut med en remiss angående ändrade fiskeregler för Västernorrlands- till norra Uppsala läns kust. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-05-10-remiss-om-andrade-regler-for-natfiske-och-handredskap.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-05-10-remiss-om-andrade-regler-for-natfiske-och-handredskap.html Thu, 25 Apr 2019 15:11:46 +0200 Uppdaterade art- och redskapskoder för dig som lämnar fångstuppgifter Den 1 maj 2019 kommer vissa artkoder att uppdateras för att matcha vår artlista mot EU:s och för att förenkla datautbytet med andra länder, organisationer, fångstmottagare och fiskare. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-04-25-uppdaterade-art--och-redskapskoder-for-dig-som-lamnar-fangstuppgifter.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-04-25-uppdaterade-art--och-redskapskoder-for-dig-som-lamnar-fangstuppgifter.html Thu, 25 Apr 2019 07:16:46 +0200 Nya regler för yrkesfiske i Östersjön För att öka skyddet för laxbestånden i Östersjön och säkerställa att Sveriges laxkvot inte överskrids har HaV tagit beslut om nya yrkesfiskeregler. Reglerna gäller från och med den 1 maj 2019. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-04-25-nya-regler-for-yrkesfiske-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-04-25-nya-regler-for-yrkesfiske-i-ostersjon.html Tue, 02 Apr 2019 16:10:46 +0200 Möjlighet att lämna synpunkter inför remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter HaV vill få in viktiga synpunkter inför remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter i ett tidigt skede. Du kan därför lämna synpunkter på bifogad samrådshandling fram till den 1 maj. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-04-02-mojlighet-att-lamna-synpunkter-infor-remiss-om-fordelning-av-pelagiska-fiskerattigheter-och-fiskemojligheter.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-04-02-mojlighet-att-lamna-synpunkter-infor-remiss-om-fordelning-av-pelagiska-fiskerattigheter-och-fiskemojligheter.html Wed, 30 Jan 2019 08:57:35 +0100 Ny version av e-journalen 2019 I januari 2019 kommer en ny version av den elektroniska kustfiskejournalen e-journal. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-01-30-ny-version-av-e-journalen-2019.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-01-30-ny-version-av-e-journalen-2019.html Mon, 28 Jan 2019 15:54:44 +0100 Årets rapport om fisk- och skaldjursbestånden är klar Rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018” ger en samlad översikt av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-01-28-arets-rapport-om-fisk--och-skaldjursbestanden-ar-klar.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-01-28-arets-rapport-om-fisk--och-skaldjursbestanden-ar-klar.html Wed, 23 Jan 2019 09:00:59 +0100 Tydligare infiskningskrav och möjlighet att ändra koncentrationsnivåer HaV skickade den 20 november 2018 ut en remiss om anpassningar av regelverket i HVMFS 2004:19 inför 2019. Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2019. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-01-23-tydligare-infiskningskrav-och-mojlighet-att-andra-koncentrationsnivaer.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-01-23-tydligare-infiskningskrav-och-mojlighet-att-andra-koncentrationsnivaer.html Fri, 18 Jan 2019 14:54:46 +0100 Årliga kvantiteter i Fiskerätt Nu kan du se dina årliga kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-01-18-arliga-kvantiteter-i-fiskeratt.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2019-01-18-arliga-kvantiteter-i-fiskeratt.html Fri, 21 Dec 2018 15:38:48 +0100 Fångstbegränsningar för torsk och makrill på kustkvoten och kustkvoter inom demersalt fiske år 2019 HaV har inför 2019 fastställt fångstbegränsningar för torsk och makrill på kustkvoten i Västerhavet och hur stor andel av Sveriges kvoter som ska tilldelas kustkvoterna inom demersalt fiske. Årligen beslutas även hur kvoten för äkta tunga ska delas upp mellan olika redskapsgrupper. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-12-21-fangstbegransningar-for-torsk-och-makrill-pa-kustkvoten-och-kustkvoter-inom-demersalt-fiske-ar-2019.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-12-21-fangstbegransningar-for-torsk-och-makrill-pa-kustkvoten-och-kustkvoter-inom-demersalt-fiske-ar-2019.html Wed, 19 Dec 2018 14:42:02 +0100 2019 års fiskekvoter klara Ökning för havskräfta, minskning för torsk och nya regler för ålfiske. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-12-19-2019-ars-fiskekvoter-klara.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-12-19-2019-ars-fiskekvoter-klara.html Wed, 19 Dec 2018 13:32:20 +0100 Information om fiske från och med 1 januari 2019 Följande information gäller endast för de fiskare som tidigare fått demersala årliga fiskemöjligheter, pelagiska fiskerättigheter eller pelagiska fiskemöjligheter för år 2018. Fiskare som endast fiskar inom kustkvoterna berörs inte. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-12-19-information-om-fiske-fran-och-med-1-januari-2019.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-12-19-information-om-fiske-fran-och-med-1-januari-2019.html Tue, 18 Dec 2018 13:18:08 +0100 Uppdatering om HaV:s arbete med ny e-loggbok Nu finns det ny information att läsa på sidan om ny e-loggbok. Bland annat kan du läsa om resultatet från enkäten. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-12-18-uppdatering-om-havs-arbete-med-ny-e-loggbok.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-12-18-uppdatering-om-havs-arbete-med-ny-e-loggbok.html Tue, 20 Nov 2018 13:03:40 +0100 Förslag om anpassning av reglerna inför 2019 kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske Förslagen innebär tillfälligt ändrade koncentrationsnivåer och tydligare infiskningskrav per särskilt tillstånd. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-11-20-forslag-om-anpassning-av-reglerna-infor-2019-kring-fordelning-av-fiskemojligheter-inom-demersalt-fiske.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-11-20-forslag-om-anpassning-av-reglerna-infor-2019-kring-fordelning-av-fiskemojligheter-inom-demersalt-fiske.html Wed, 07 Nov 2018 08:52:31 +0100 Uppdaterad information om fiskeregler i Bratten och Koster I Bratten och Koster finns flera känsliga miljöer som skyddas helt från yrkesfiske bland annat genom fiskefria zoner och trålförbud. Nu har vi uppdaterat informationen om fiskeregler i områdena. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-11-07-uppdaterad-information-om-fiskeregler-i-bratten-och-koster.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-11-07-uppdaterad-information-om-fiskeregler-i-bratten-och-koster.html Tue, 06 Nov 2018 13:26:27 +0100 Vad tycker du om rapporteringen av fångstuppgifter? Påminnelse till dig som ännu inte svarat på enkäten om hur dagens fångstrapportering fungerar. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-11-06-vad-tycker-du-om-rapporteringen-av-fangstuppgifter.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-11-06-vad-tycker-du-om-rapporteringen-av-fangstuppgifter.html Mon, 29 Oct 2018 15:56:24 +0100 Överföring av 100 ton torsk i västra Östersjön till trålfisket Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att överföra 100 ton torsk från passiva redskap till trålfisket i västra Östersjön. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-10-29-overforing-av-100-ton-torsk-i-vastra-ostersjon-till-tralfisket.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-10-29-overforing-av-100-ton-torsk-i-vastra-ostersjon-till-tralfisket.html Fri, 26 Oct 2018 08:00:00 +0200 Dags för ny e-loggbok ”Det ska vara lätt att göra rätt" och HaV har därför startat ett projekt för att ta fram en ny e-loggbok som skall öppna upp möjligheten för alla yrkesfiskare att rapportera elektroniskt. För att den nya tjänsten ska bli så bra som möjligt vill vi samla in synpunkter från alla delar av yrkesfisket. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-10-26-dags-for-ny-e-loggbok.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-10-26-dags-for-ny-e-loggbok.html Mon, 15 Oct 2018 20:19:13 +0200 Östersjöns fiskekvoter för 2019 klara EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-10-15-ostersjons-fiskekvoter-for-2019-klara.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-10-15-ostersjons-fiskekvoter-for-2019-klara.html Wed, 10 Oct 2018 09:04:43 +0200 Nya regler för landning av torsk Kravet att landa fångst av mer än 2 ton torsk från Västerhavet i en utsedd hamn tas bort från och med den 15 oktober. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-10-10-nya-regler-for-landning-av-torsk.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-10-10-nya-regler-for-landning-av-torsk.html Thu, 27 Sep 2018 10:47:28 +0200 Utökat trålförbud i Kattegatt och Skagerrak Förbudet för visst trålfiske i Skagerrak och Kattegatt förlängs och gäller nu även oktober månad. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-09-27-utokat-tralforbud-i-kattegatt-och-skagerrak.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-09-27-utokat-tralforbud-i-kattegatt-och-skagerrak.html Fri, 21 Sep 2018 12:21:30 +0200 Nya föreskrifter om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet. Den 1 oktober börjar nya föreskrifter gälla om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla sitt fiske. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-09-21-nya-foreskrifter-om-befalhavares-skyldigheter-att-rapportera-och-anmala-yrkesmassigt-fiske-i-havet..html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-09-21-nya-foreskrifter-om-befalhavares-skyldigheter-att-rapportera-och-anmala-yrkesmassigt-fiske-i-havet..html Fri, 31 Aug 2018 12:10:57 +0200 Remiss om utökat trålförbud i Kattegatt och Skagerrak HaV har remitterat ett förslag om att utöka förbudet av trålfiske med en maskstorlek om minst 16 mm men understigande 32 mm i Skagerrak och Kattegatt till att också gälla under oktober månad varje år. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-08-31-remiss-om-utokat-tralforbud-i-kattegatt-och-skagerrak.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-08-31-remiss-om-utokat-tralforbud-i-kattegatt-och-skagerrak.html Mon, 27 Aug 2018 08:00:00 +0200 Ändringar gällande förhandsanmälan En ny flerårig plan för bottenlevande arter har antagits av Europaparlamentet och rådet. I planen pekas ett antal målarter ut, men den omfattar också bifångster i fisken efter dessa. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-08-27-andringar-gallande-forhandsanmalan.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-08-27-andringar-gallande-forhandsanmalan.html Fri, 24 Aug 2018 07:57:12 +0200 Nya regler för producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen Under september uppdaterar Jordbruksverket föreskriften SJVFS 2014:44. Här kan du läsa om några av ändringarna som gjorts. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-08-24-nya-regler-for-producentorganisationer-inom-fiskeri--och-vattenbruksnaringen.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-08-24-nya-regler-for-producentorganisationer-inom-fiskeri--och-vattenbruksnaringen.html Wed, 11 Jul 2018 13:17:18 +0200 Utvärdering för fördelningssystemet inom demersalt fiske Den 1 januari 2017 infördes ett nytt sätt att fördela fiskemöjligheter inom det demersala fisket. Det första året med det nya systemet har nu utvärderats. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-07-11-utvardering-for-fordelningssystemet-inom-demersalt-fiske.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-07-11-utvardering-for-fordelningssystemet-inom-demersalt-fiske.html Mon, 09 Jul 2018 09:26:25 +0200 Uppdaterad information om fiskeregler i Bratten I Bratten finns flera känsliga miljöer som skyddas helt från yrkesfiske. Nu har vi uppdaterat informationen om fiskeregler i området. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-07-09-uppdaterad-information-om-fiskeregler-i-bratten.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-07-09-uppdaterad-information-om-fiskeregler-i-bratten.html Fri, 06 Jul 2018 10:56:23 +0200 Enklare regler när du har beviljats en fiskelicens och ska föra ut fiskekapacitet. Reglerna gäller för dig som ansöker om fiskelicens samt dig som redan har licens och vill öka din fiskekapacitet. Det gäller dock inte om du har personlig fiskelicens. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-07-06-enklare-regler-nar-du-har-beviljats-en-fiskelicens-och-ska-fora-ut-fiskekapacitet..html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-07-06-enklare-regler-nar-du-har-beviljats-en-fiskelicens-och-ska-fora-ut-fiskekapacitet..html Tue, 03 Jul 2018 15:25:38 +0200 Nya landnings- och omlastningshamnar för blåfenad tonfisk Havs- och vattenmyndigheten har utsett landnings- och omlastningshamnar för blåfenad tonfisk. De nya föreskrifterna börjar gälla 16 juli 2018. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-07-03-nya-landnings--och-omlastningshamnar-for-blafenad-tonfisk.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-07-03-nya-landnings--och-omlastningshamnar-for-blafenad-tonfisk.html Wed, 27 Jun 2018 14:21:22 +0200 Förbud mot svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES- delområde 31 från och med den 30 juni 2018 Årets svenska fördelade kvot om 19 000 stycken laxar inom ICES-delområde 31 i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-06-27-forbud-mot-svenskt-fiske-av-lax-i-ostersjon-inom-ices--delomrade-31-fran-och-med-den-30-juni-2018.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-06-27-forbud-mot-svenskt-fiske-av-lax-i-ostersjon-inom-ices--delomrade-31-fran-och-med-den-30-juni-2018.html Fri, 15 Jun 2018 07:00:00 +0200 Överföring av 200 ton torsk i västra Östersjön till trålfisket Med hänvisning till den låga infiskningen med passiva redskap i västra Östersjön har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att överföring av 200 ton torsk ska ske från passiva redskap till trålfisket i västra Östersjön. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-06-15-overforing-av-200-ton-torsk-i-vastra-ostersjon-till-tralfisket.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-06-15-overforing-av-200-ton-torsk-i-vastra-ostersjon-till-tralfisket.html Wed, 13 Jun 2018 10:35:10 +0200 Höjning av fångstmängderna för makrill på kustkvoten Fiske efter makrill på kustkvoten regleras genom ett system med fångstmängder per tvåveckorsperiod, med start på udda vecka. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-06-13-hojning-av-fangstmangderna-for-makrill-pa-kustkvoten.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-06-13-hojning-av-fangstmangderna-for-makrill-pa-kustkvoten.html Mon, 04 Jun 2018 11:03:51 +0200 Förslag om enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens HaV föreslår enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-06-04-forslag-om-enklare-regler-for-utforsel-av-fiskekapacitet-vid-beviljande-av-fiskelicens.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-06-04-forslag-om-enklare-regler-for-utforsel-av-fiskekapacitet-vid-beviljande-av-fiskelicens.html Thu, 31 May 2018 10:42:55 +0200 Att tänka på i laxfisket i Östersjön Inför laxfiskestarten vill Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen påminna om ett antal saker som är viktiga för er som kommer att bedriva laxfiske. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-05-31-att-tanka-pa-i-laxfisket-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-05-31-att-tanka-pa-i-laxfisket-i-ostersjon.html Fri, 25 May 2018 16:05:46 +0200 Störningar i tjänsten e-journal Det är för närvarande problem med rapportering i e-journal. Vi jobbar på att lösa problemet. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-05-25-storningar-i-tjansten-e-journal.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-05-25-storningar-i-tjansten-e-journal.html Wed, 23 May 2018 09:28:22 +0200 HaV inför nya regler för ålfiske Havs- och vattenmyndigheten inför förbud för fiske efter ål i svenska havsområden mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-05-23-hav-infor-nya-regler-for-alfiske.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-05-23-hav-infor-nya-regler-for-alfiske.html Tue, 22 May 2018 14:59:40 +0200 Information om hantering av personuppgifter Vi vill informera dig om en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) som kommer att gälla från och med den 25 maj. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-05-22-information-om-hantering-av-personuppgifter.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-05-22-information-om-hantering-av-personuppgifter.html Wed, 25 Apr 2018 13:00:00 +0200 Regler för bifångst av blåfenad tonfisk Sidan om regler för bifångst av blåfenad tonfisk har uppdaterats. EU har antagit en ny förordning (förordning (EU) nr 2017/2107), som inför regler som antagits av ICCAT, den internationella kommissionen för atlantisk tonfisk. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-04-25-regler-for-bifangst-av-blafenad-tonfisk.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-04-25-regler-for-bifangst-av-blafenad-tonfisk.html Tue, 24 Apr 2018 16:20:37 +0200 Nya regler om rapportering av makrill i kustfiskejournal HaV har nu beslutat att rapportering av makrill i kustfiskejournal från och med den 1 maj 2018 ska ske genom rapportering i den elektroniska kustfiskejournalen inom två dagar efter att redskapen vittjades. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-04-24-nya-regler-om-rapportering-av-makrill-i-kustfiskejournal.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-04-24-nya-regler-om-rapportering-av-makrill-i-kustfiskejournal.html Fri, 13 Apr 2018 12:04:43 +0200 Planerad fiskerikontroll under våren Under våren kommer Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen fokusera en del av sina kontroller på ökad regelefterlevnad inom det svenska räkfisket. Särskilt fokus kommer att ligga på det fiske som bedrivs inom marina skyddade områden, till exempel Kosterområdet och Bratten. Dessutom kommer vi att kontrollera och dokumentera sammansättningen av kok- och råräka i fångsten extra noga. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-04-13-planerad-fiskerikontroll-under-varen.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-04-13-planerad-fiskerikontroll-under-varen.html Fri, 13 Apr 2018 10:43:18 +0200 HaV föreslår förbud för ålfiske under tre månader för att skydda den hotade ålen I en remiss presenterar HaV ett förslag på hur Sverige ska tillämpa nya regler från EU gällande fiske efter ål. HaV föreslår förbud under perioden november 2018 till och med januari 2019. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-04-13-hav-foreslar-forbud-for-alfiske-under-tre-manader-for-att-skydda-den-hotade-alen.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-04-13-hav-foreslar-forbud-for-alfiske-under-tre-manader-for-att-skydda-den-hotade-alen.html Thu, 05 Apr 2018 13:07:55 +0200 Kvotavräkning vid danska inspektioner När ett annat land inom EU, exempelvis Danmark, gör fiskerikontroll och upprättar en inspektionsrapport, ska resultatet av kontrollen behandlas på samma sätt som om Sverige hade gjort kontrollen. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-04-05-kvotavrakning-vid-danska-inspektioner.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-04-05-kvotavrakning-vid-danska-inspektioner.html Wed, 04 Apr 2018 16:01:54 +0200 Upphävande av fångstmängderna för fiske efter torsk i Skagerrak på kustkvoten Med hänvisning till nuvarande kvotnyttjande på kustkvoten har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att fiske efter torsk med passiva redskap i Skagerrak på kustkvoten ska bedrivas utan fångstmängder per tvåveckorsperiod under återstoden av år 2018. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-04-04-upphavande-av-fangstmangderna-for-fiske-efter-torsk-i-skagerrak-pa-kustkvoten.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-04-04-upphavande-av-fangstmangderna-for-fiske-efter-torsk-i-skagerrak-pa-kustkvoten.html Tue, 20 Mar 2018 15:22:07 +0100 Laxkvoten för 2018 i Östersjön klar Vi har nu beslutat om ändrade föreskrifter gällande kustfiske efter lax i Östersjön. Vid fördelning av laxkvoten har hänsyn tagits till laxbeståndens status och skyddsbehov. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-03-20-laxkvoten-for-2018-i-ostersjon-klar.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-03-20-laxkvoten-for-2018-i-ostersjon-klar.html Tue, 20 Mar 2018 14:27:48 +0100 Ny rapport visar hur svenskt yrkesfiske utvecklats Så här har svenskt yrkesfiske utvecklats under åren 2003-2015: färre stora båtar, minskande fångster men stabila landningsvärden. Antalet stora båtar har minskat med nästan en femtedel sedan 2003 medan antalet mindre båtar i stort sett varit oförändrat. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-03-20-ny-rapport-visar-hur-svenskt-yrkesfiske-utvecklats.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-03-20-ny-rapport-visar-hur-svenskt-yrkesfiske-utvecklats.html Fri, 09 Mar 2018 15:06:21 +0100 Uppdatering av artkoder för fångstuppgiftslämnande Vi har uppdaterat vissa artkoder i vår artkodslista. Här hittar du en lista över vilka arter som fått uppdaterade koder, och mer information kring vad du behöver tänka på. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-03-09-uppdatering-av-artkoder-for-fangstuppgiftslamnande.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-03-09-uppdatering-av-artkoder-for-fangstuppgiftslamnande.html Fri, 09 Mar 2018 14:58:51 +0100 Remisser om ändrade rapporterings- och anmälningsföreskrifter Nu remitterar HaV två förslag på ändrade föreskrifter om rapporterings- och anmälningsföreskrifter. Vi föreslår dels ändrade rapporteringssätt vid fiske av makrill på kustkvoten, dels en helt ny HVMFS. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-03-09-remisser-om-andrade-rapporterings--och-anmalningsforeskrifter.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-03-09-remisser-om-andrade-rapporterings--och-anmalningsforeskrifter.html Fri, 09 Mar 2018 14:16:25 +0100 HaV bjuder in Fiskerättsanvändare på workshop HaV lanserar nu nya funktioner i Fiskerätt och i samband med det bjuder vi in till workshop och lunch fredagen den 23 mars 2018. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-03-09-hav-bjuder-in-fiskerattsanvandare-pa-workshop.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-03-09-hav-bjuder-in-fiskerattsanvandare-pa-workshop.html Wed, 07 Mar 2018 09:21:37 +0100 HaV får tillstånd till kameraövervakning för att upptäcka illegalt ålfiske Detta kommer att ske med kameraförsedd drönare för övervakning av strandnära vatten i Skåne län. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-03-07-hav-far-tillstand-till-kameraovervakning-for-att-upptacka-illegalt-alfiske.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-03-07-hav-far-tillstand-till-kameraovervakning-for-att-upptacka-illegalt-alfiske.html Thu, 01 Mar 2018 15:32:34 +0100 Årets rapport om EU:s gemensamma fiskeripolitik klar Varje år rapporterar vi, tillsammans med Jordbruksverket, på uppdrag av regeringen, de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-03-01-arets-rapport-om-eus-gemensamma-fiskeripolitik-klar.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-03-01-arets-rapport-om-eus-gemensamma-fiskeripolitik-klar.html Wed, 21 Feb 2018 08:58:41 +0100 Remiss om bestämmelser för yrkesfiske efter lax i Östersjön Havs- och vattenmyndigheten föreslår nu hur den svenska laxkvoten för yrkesfisket 2018 ska fördelas. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-02-21-remiss-om-bestammelser-for-yrkesfiske-efter-lax-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-02-21-remiss-om-bestammelser-for-yrkesfiske-efter-lax-i-ostersjon.html Tue, 16 Jan 2018 14:03:17 +0100 Alternativa specifikationer för T90-trål i Östersjön Från och med den 1 februari 2018 är det tillåtet att fiska med en ny T90-trål som uppfyller andra specifikationer än de som anges i förordning (EG) nr 2187/2005, om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön. Tidigare utskick angav fel datum och det är alltså inte tillåtet att använda trålen innan den 1 februari 2018! http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-01-16-alternativa-specifikationer-for-t90-tral-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2018-01-16-alternativa-specifikationer-for-t90-tral-i-ostersjon.html Thu, 28 Dec 2017 14:58:02 +0100 Uppdaterad information om landningsskyldigheten Nu är utkastplanerna för pelagiskt och demersalt fiske i Östersjön och Västerhavet uppdaterade. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-12-28-uppdaterad-information-om-landningsskyldigheten.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-12-28-uppdaterad-information-om-landningsskyldigheten.html Wed, 20 Dec 2017 11:23:07 +0100 Beslut om kustkvoter och fångstbegränsningar inom demersalt fiske år 2018 HaV beslutar varje år hur stor andel av Sveriges kvoter som ska tilldelas kustkvoterna inom demersalt fiske och hur kvoten för äkta tunga ska delas upp mellan olika redskapsgrupper. Inför år 2018 har beslut också fattats om fångstbegränsningar för torsk och makrill på kustkvoten i Västerhavet. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-12-20-beslut-om-kustkvoter-och-fangstbegransningar-inom-demersalt-fiske-ar-2018.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-12-20-beslut-om-kustkvoter-och-fangstbegransningar-inom-demersalt-fiske-ar-2018.html Tue, 19 Dec 2017 15:13:45 +0100 Nya regler för fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske år 2018  Havs- och vattenmyndigheten skickade den 20 oktober 2017 ut en remiss om anpassningar av regelverket inför 2018.  Nedan följer de ändringar som beslutats. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-12-19-nya-regler-for-fordelning-av-fiskemojligheter-inom-demersalt-fiske-ar-2018-.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-12-19-nya-regler-for-fordelning-av-fiskemojligheter-inom-demersalt-fiske-ar-2018-.html Wed, 13 Dec 2017 14:20:00 +0100 Klart med fiskekvoter i Västerhavet: Ökning för kolja och torsk och nya regler för ålfiske EU:s fiskeministrar är nu överens om 2018 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. För flera viktiga bestånd sattes kvoterna i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning, MSY. Det gäller exempelvis för havskräfta, räka, torsk, kolja, gråsej, sill och äkta tunga i Skagerrak och Kattegatt. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-12-13-klart-med-fiskekvoter-i-vasterhavet-okning-for-kolja-och-torsk-och-nya-regler-for-alfiske.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-12-13-klart-med-fiskekvoter-i-vasterhavet-okning-for-kolja-och-torsk-och-nya-regler-for-alfiske.html Fri, 08 Dec 2017 14:28:21 +0100 EU och Norge överens om fiskekvoter för 2018 Förhandlingarna mellan Norge och EU om fiske i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för 2018 är nu klara. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-12-08-eu-och-norge-overens-om-fiskekvoter-for-2018.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-12-08-eu-och-norge-overens-om-fiskekvoter-for-2018.html Thu, 30 Nov 2017 15:28:24 +0100 Nu lanserar vi saldofunktionen i e-tjänsten Fiskerätt Nu kan du snabbt och enkelt få en översikt över ditt saldo. Detta innebär att du kan se hur många kilon du har kvar att fiska och hur många kilon du kan ansöka om att överlåta för varje fiskemöjlighet. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-11-30-nu-lanserar-vi-saldofunktionen-i---e-tjansten-fiskeratt.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-11-30-nu-lanserar-vi-saldofunktionen-i---e-tjansten-fiskeratt.html Thu, 30 Nov 2017 13:59:33 +0100 Oförändrade regler om torskfiske för fritidsfiskare i Östersjön Nu är det klart att de regler som gällt för fritidsfiskare som fiskat torsk i delar av Östersjön under året fortsätter att gälla under 2018. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-11-30-oforandrade-regler-om-torskfiske-for-fritidsfiskare-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-11-30-oforandrade-regler-om-torskfiske-for-fritidsfiskare-i-ostersjon.html Thu, 23 Nov 2017 08:57:26 +0100 Perioder med redskapsbegränsningar för fiske i Östersjön under 2018 EU-förordning fastställer 2018 års fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-11-23-perioder-med-redskapsbegransningar-for-fiske-i-ostersjon-under-2018.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-11-23-perioder-med-redskapsbegransningar-for-fiske-i-ostersjon-under-2018.html Thu, 02 Nov 2017 11:24:45 +0100 Beräkning av toleransmarginal vid osorterade pelagiska fångster från i Östersjön EU-kommissionen har under hösten kommit med ett nytt förtydligande om hur uträkning av toleransmarginalen ska ske vid denna typ av fiske. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-11-02-berakning-av-toleransmarginal-vid-osorterade-pelagiska-fangster-fran-i--ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-11-02-berakning-av-toleransmarginal-vid-osorterade-pelagiska-fangster-fran-i--ostersjon.html Fri, 20 Oct 2017 16:02:02 +0200 HaV föreslår anpassningar av regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske HaV föreslår vissa anpassningar inför 2018 vad gäller regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-10-20-hav-foreslar-anpassningar-av-regelverk-kring-fordelning-av-fiskemojligheter-inom-demersalt-fiske.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-10-20-hav-foreslar-anpassningar-av-regelverk-kring-fordelning-av-fiskemojligheter-inom-demersalt-fiske.html Thu, 19 Oct 2017 15:43:24 +0200 Höjning av fångstmängderna per tvåveckorsperiod för torsk i Skagerrak på kustkvoten Med hänvisning till det låga kvotutnyttjandet bedömer HaV att utrymme finns för att fångstmängderna per tvåveckorsperiod för torsk i Skagerrak ska höjas http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-10-19-hojning-av-fangstmangderna-per-tvaveckorsperiod-for-torsk-i-skagerrak-pa-kustkvoten.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-10-19-hojning-av-fangstmangderna-per-tvaveckorsperiod-for-torsk-i-skagerrak-pa-kustkvoten.html Fri, 13 Oct 2017 08:59:59 +0200 HaV fördelar ut kvarvarande kvot för torskfiske i västra Östersjön Efter de kvotjusteringar som sker inom EU varje år, med hänsyn till kvarvarande kvoter från föregående år, så förfogar HaV nu över cirka 1 000 ton torsk i västra beståndet för 2017. Det är drygt 120 ton mer än vad som tidigare tilldelats Sverige. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-10-13-hav-fordelar-ut-kvarvarande-kvot-for-torskfiske-i-vastra-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-10-13-hav-fordelar-ut-kvarvarande-kvot-for-torskfiske-i-vastra-ostersjon.html Thu, 12 Oct 2017 16:26:37 +0200 Östersjöns fiskekvoter för 2018 klara EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslut om ålfisket i havet bordläggs fram till ministerrådet i december. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-10-12-ostersjons-fiskekvoter-for-2018-klara.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-10-12-ostersjons-fiskekvoter-for-2018-klara.html Tue, 19 Sep 2017 15:21:41 +0200 Förbud mot krokredskap snart upphävt Svenskt yrkesmässigt fiske i Skagerrak och Kattegatt med krokredskap och nät med en maskstorlek om 50-70 millimeter är åter tillåtet från och med den 25 september 2017. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-09-19-forbud-mot-krokredskap-snart-upphavt.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-09-19-forbud-mot-krokredskap-snart-upphavt.html Fri, 25 Aug 2017 15:08:37 +0200 Handbok för registrering av blåfenad tonfisk som bifångst Inget svenskt riktat fiske efter blåfenad tonfisk är tillåtet. Inom vissa fisken är det dock tillåtet att landa mindre oavsiktliga bifångster. Om ett fartyg får fisken som bifångst krävs en speciell registrering av fångsten. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-08-25-handbok-for-registrering-av-blafenad-tonfisk-som-bifangst.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-08-25-handbok-for-registrering-av-blafenad-tonfisk-som-bifangst.html Thu, 24 Aug 2017 15:50:49 +0200 Förbud mot krokredskap och vissa nät i Skagerrak och Kattegatt  Svenskt yrkesmässigt fiske i Skagerrak och Kattegatt med krokredskap och nät med en maskstorlek om 50-70 millimeter är förbjudet från och med den 28 augusti 2017. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-08-24-forbud-mot-krokredskap-och-vissa-nat-i-skagerrak-och-kattegatt-.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-08-24-forbud-mot-krokredskap-och-vissa-nat-i-skagerrak-och-kattegatt-.html Thu, 17 Aug 2017 13:45:05 +0200 Nya regler för hummerfiske Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har idag fattat beslut om nya regler för hummerfiske. Beslutet innebär bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-08-17-nya-regler-for-hummerfiske.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-08-17-nya-regler-for-hummerfiske.html Wed, 12 Jul 2017 13:55:55 +0200 Förbud mot svenskt fiske av fettfeneklippt lax i Bottenviken Från och med den 17 juli 2017 är det förbjudet att fiska fettfeneklippt lax i ICES-delområde 31 i Östersjön. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-07-12-forbud-mot-svenskt-fiske-av-fettfeneklippt-lax-i-bottenviken.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-07-12-forbud-mot-svenskt-fiske-av-fettfeneklippt-lax-i-bottenviken.html Tue, 27 Jun 2017 14:28:20 +0200 Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Bottenviken från och med den 29 juni Vi har beslutat förbjuda svenskt fiske av lax med oklippt fettfena i ICES-delområde 31, eftersom årets svenska fördelade kvot är i det närmaste uppfiskad. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-06-27-forbud-mot-visst-svenskt-fiske-av-lax-i-bottenviken-fran-och-med-den-29-juni.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-06-27-forbud-mot-visst-svenskt-fiske-av-lax-i-bottenviken-fran-och-med-den-29-juni.html Wed, 21 Jun 2017 11:18:06 +0200 Ny förskrift gällande fiskefartygs tillträde till hamnar. Vi har i en ny föreskrift (HVMFS 2017:8) lyft ut och förtydligat innehållet om särskilda landningshamnar i Fiskeriverkets författningssamling (FIFS 2004:25). Även nya hamnar har tillkommit för landning av pelagiska fångster över 5 ton fångade i Östersjön. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-06-21-ny-forskrift-gallande-fiskefartygs-tilltrade-till-hamnar..html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-06-21-ny-forskrift-gallande-fiskefartygs-tilltrade-till-hamnar..html Thu, 01 Jun 2017 16:28:32 +0200 Fångstbegränsningar för makrill Under en period av två kalenderveckor får högst 2 500 kg makrill fångas med passiva redskap eller mindre vadredskap i Skagerrak och Kattegatt. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-06-01-fangstbegransningar-for-makrill.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-06-01-fangstbegransningar-for-makrill.html Mon, 22 May 2017 15:11:45 +0200 Begränsning av fiske efter skarpsill i Östersjön upphävs Vi upphäver tidigare beslutat förbud för visst svenskt trålfiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-29. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-05-22-begransning-av-fiske-efter-skarpsill-i-ostersjon-upphavs.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-05-22-begransning-av-fiske-efter-skarpsill-i-ostersjon-upphavs.html Fri, 19 May 2017 10:41:22 +0200 Förbud för visst svenskt trålfiske i Östersjön Från och med 22 maj gäller förbud för visst svenskt trålfiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-29. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-05-19-forbud-for-visst-svenskt-tralfiske-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-05-19-forbud-for-visst-svenskt-tralfiske-i-ostersjon.html Thu, 04 May 2017 09:17:19 +0200 Information om Seltra-trålar Vi har i samband med utökade kontroller av Seltra-trålar uppmärksammat att flera fiskare placerat sitt stängnät fel. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-05-04-information-om-seltra-tralar.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-05-04-information-om-seltra-tralar.html Wed, 03 May 2017 16:10:06 +0200 Förtydligande – Angående brevutskick om loggboken Vi vill förtydliga att utskicket om loggboken handlar om en sammanställning över vanliga och återkommande fel som vi har uppmärksammat i både pappers- och elektronisk loggbok under våren. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-05-03-fortydligande---angaende-brevutskick-om-loggboken.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-05-03-fortydligande---angaende-brevutskick-om-loggboken.html Thu, 27 Apr 2017 15:21:19 +0200 Vanliga fel vid rapportering Vi har kunnat konstatera många återkommande fel i rapporteringen med e-loggbok och pappersloggbok, därför har vi samlat de vanligaste felen på en sida för hjälpa dig med din rapportering. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-04-27-vanliga-fel-vid-rapportering.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-04-27-vanliga-fel-vid-rapportering.html Fri, 21 Apr 2017 14:18:32 +0200 Laxkvoten för 2017 i Östersjön är klar Vi har nu beslutat om ändrade föreskrifter gällande kustfiske efter lax i Östersjön. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-04-21-laxkvoten-for-2017-i-ostersjon-ar-klar.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-04-21-laxkvoten-for-2017-i-ostersjon-ar-klar.html Thu, 23 Mar 2017 16:07:37 +0100 Höjning av fångstmängderna per tvåveckorsperiod för torsk i Skagerrak på kustkvoten Med hänvisning till det låga kvotutnyttjandet bedömer Havs- och vattenmyndigheten att utrymme finns för att fångstmängderna per tvåveckorsperiod för torsk i Skagerrak ska höjas. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-03-23-hojning-av-fangstmangderna-per-tvaveckorsperiod-for-torsk-i-skagerrak-pa-kustkvoten.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-03-23-hojning-av-fangstmangderna-per-tvaveckorsperiod-for-torsk-i-skagerrak-pa-kustkvoten.html Fri, 17 Mar 2017 14:45:25 +0100 Förbud för visst trålfiske i Skagerrak/Kattegatt under perioden 1 januari – 30 september varje år Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att förbjuda användning av trål i Skagerrak/Kattegatt med en maskstorlek om minst 16 millimeter men mindre än 32 millimeter under tiden den 1 januari till och med den 30 september varje år. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-03-17-forbud-for-visst-tralfiske-i-skagerrak-kattegatt-under-perioden-1-januari---30-september-varje-ar.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-03-17-forbud-for-visst-tralfiske-i-skagerrak-kattegatt-under-perioden-1-januari---30-september-varje-ar.html Tue, 31 Jan 2017 11:32:05 +0100 Fiskefria områden införda för att skydda känsliga miljöer i Bratten Från och med 5 januari i år gäller nya regler för fisket i området Bratten i Skagerrak. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-01-31-fiskefria-omraden-inforda-for-att-skydda-kansliga-miljoer-i-bratten.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-01-31-fiskefria-omraden-inforda-for-att-skydda-kansliga-miljoer-i-bratten.html Fri, 27 Jan 2017 15:06:54 +0100 Undantagsregler kopplat till fredningsperioden den 1 februari – 31 mars 2017 i västra Östersjön (ICES delområden 22, 23 och 24) Som tidigare informerats om gäller en fredningsperiod för fiske efter torsk i västra Östersjön (ICES delområden 22, 23 och24) under perioden den 1 februari till den 31 mars 2017 http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-01-27-undantagsregler-kopplat-till-fredningsperioden-den-1-februari---31-mars-2017-i-vastra-ostersjon-ices-delomraden-22-23-och-24.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2017-01-27-undantagsregler-kopplat-till-fredningsperioden-den-1-februari---31-mars-2017-i-vastra-ostersjon-ices-delomraden-22-23-och-24.html Thu, 22 Dec 2016 17:00:00 +0100 Effortsystemet upphör och kustkvoterna är fastställda Effortsystemet för Västerhavet upphör att gälla från och med den 1 januari 2017. Samtidigt är nästa års fördelning av kustkvoter för demersala arter beslutad, vilket bland annat innebär att inget trålfiske efter torsk i västra Östersjön får bedrivas under 2017. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-12-22-effortsystemet-upphor-och-kustkvoterna-ar-faststallda.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-12-22-effortsystemet-upphor-och-kustkvoterna-ar-faststallda.html Mon, 19 Dec 2016 14:56:36 +0100 Nya regler för Östersjön gällande hamnar och anmälningar Efter överenskommelsen om Östersjöplanen för torsk, sill och skarpsill tidigare i år kommer vissa förändringar att träda i kraft den 1 januari 2017. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-12-19-nya-regler-for-ostersjon-gallande-hamnar-och-anmalningar.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-12-19-nya-regler-for-ostersjon-gallande-hamnar-och-anmalningar.html Mon, 19 Dec 2016 12:13:40 +0100 Kvoterna för 2017 års fiske i Västerhavet klara De största förändringarna jämfört med 2016 rör bland annat kolja, gråsej och rödspätta. Kvoterna för kolja minskas medan kvoterna för gråsej och rödspätta stiger. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-12-19-kvoterna-for-2017-ars-fiske-i-vasterhavet-klara.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-12-19-kvoterna-for-2017-ars-fiske-i-vasterhavet-klara.html Fri, 16 Dec 2016 13:17:12 +0100 Svenskt trålfiske med Bacoma och T90 i Östersjön förbjudet från och med den 17 december 2016 Förbudet gäller i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 22-24. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-12-16-svenskt-tralfiske-med-bacoma-och-t90-i-ostersjon-forbjudet-fran-och-med-den-17-december-2016.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-12-16-svenskt-tralfiske-med-bacoma-och-t90-i-ostersjon-forbjudet-fran-och-med-den-17-december-2016.html Fri, 16 Dec 2016 07:45:00 +0100 Nytt system för fördelning av fiskemöjligheter från årsskiftet Från den 1 januari 2017 kommer demersala fiskemöjligheter som kräver särskilt tillstånd fördelas genom individuella fiskemöjligheter. Här följer en sammanfattning av de nya reglerna. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-12-16-nytt-system-for-fordelning-av-fiskemojligheter-fran-arsskiftet.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-12-16-nytt-system-for-fordelning-av-fiskemojligheter-fran-arsskiftet.html Fri, 18 Nov 2016 13:10:48 +0100 Sista dag för pelagiska överlåtelser Den 31 december är sista dagen för alla överlåtelser avseende fiskerättigheter och fiskemöjligheter gällande pelagiskt fiske. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-11-18-sista-dag-for-pelagiska-overlatelser.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-11-18-sista-dag-for-pelagiska-overlatelser.html Thu, 03 Nov 2016 09:05:12 +0100 Regler för fartyg med fångst ombord som lägger till utanför EU Den 1 juli 2015 trädde den nya kontrollplanen för NEAFC i kraft. Nu finns en manual för svenska fartyg, med fångst ombord, som ska anlöpa norsk hamn (alternativt hamn i annat tredje land). http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-11-03-regler-for-fartyg-med-fangst-ombord-som-lagger-till-utanfor-eu.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-11-03-regler-for-fartyg-med-fangst-ombord-som-lagger-till-utanfor-eu.html Fri, 28 Oct 2016 14:14:02 +0200 Fångstmängderna för torskfiske med trål i västra Östersjön upphävs Begränsningen av fångstmängd i västra Östersjön under resten av 2016 hävs, eftersom nuvarande kvot inte ser ut att uppfyllas. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-10-28-fangstmangderna-for-torskfiske-med-tral-i-vastra-ostersjon-upphavs.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-10-28-fangstmangderna-for-torskfiske-med-tral-i-vastra-ostersjon-upphavs.html Fri, 21 Oct 2016 15:34:01 +0200 HaV föreslår nytt fördelningssystem Vi föreslår nu ett nytt system för att fördela fiskemöjligheter, bland annat för torskfiske i Östersjön och fiske efter vitfisk, havskräfta och räka i Västerhavet. Syftet är att bland annat underlätta genomförandet av landningskyldigheten och att undvika kollektiva fiskestopp. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-10-21-hav-foreslar-nytt-fordelningssystem.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-10-21-hav-foreslar-nytt-fordelningssystem.html Thu, 20 Oct 2016 11:57:15 +0200 Välkommen på fika och utbildning i e-tjänsten Fiskerätt Den 4 november 2016 ordnar Havs- och vattenmyndigheten en utbildning i e-tjänsten Fiskerätt för tillståndhavare med pelagiska fiskerättigheter. Sista anmälningsdag är 1 november. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-10-20-valkommen-pa-fika-och-utbildning-i-e-tjansten-fiskeratt.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-10-20-valkommen-pa-fika-och-utbildning-i-e-tjansten-fiskeratt.html Thu, 13 Oct 2016 16:05:20 +0200 Flera nyheter i nya versionen av vCatch Nu finns en ny version av vCatch som innehåller flera nya funktioner. Den stora nyheten är att du nu kan hämta fångst från föregående resa per automatik. Du behöver alltså inte fylla i alla uppgifter om eventuell fångst ombord själv - utan kan hämta uppgifterna från föregående resa. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-10-13-flera-nyheter-i-nya-versionen-av-vcatch.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-10-13-flera-nyheter-i-nya-versionen-av-vcatch.html Tue, 11 Oct 2016 11:57:26 +0200 Kvoterna för 2017 års fiske i Östersjön klara EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär minskade kvoter för yrkesfisket efter torsk i Östersjön. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-10-11-kvoterna-for-2017-ars-fiske-i-ostersjon-klara.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-10-11-kvoterna-for-2017-ars-fiske-i-ostersjon-klara.html Thu, 06 Oct 2016 13:55:39 +0200 Förbud mot fiske med snurrevad och trål i norsk ekonomisk zon Svenskt fiske i Norges ekonomiska zon i Nordsjön med snurrevad och trål med en minsta maskstorlek om 100 millimeter och större är förbjudet från och med 8 den oktober 2016. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-10-06-forbud-mot-fiske-med-snurrevad-och-tral-i-norsk-ekonomisk-zon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-10-06-forbud-mot-fiske-med-snurrevad-och-tral-i-norsk-ekonomisk-zon.html Wed, 28 Sep 2016 15:09:27 +0200 Ändring av fångstmängderna med passiva redskap för torsk i Skagerrak samt gråsej i Skagerrak och Kattegatt Med hänvisning till kvotutnyttjandet bedömer Havs- och vattenmyndigheten att utrymme finns för att fångstmängderna med passiva redskap för torsk i Skagerrak samt gråsej i Skagerrak och Kattegatt ska höjas. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-09-28-andring-av-fangstmangderna-med-passiva-redskap-for-torsk-i-skagerrak-samt-grasej-i-skagerrak-och-kattegatt.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-09-28-andring-av-fangstmangderna-med-passiva-redskap-for-torsk-i-skagerrak-samt-grasej-i-skagerrak-och-kattegatt.html Thu, 22 Sep 2016 15:00:42 +0200 Tillfälligt stopp av fiske med trål i Skagerrak och Kattegatt Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att förbjuda användning av trål med en maska mindre än 32 millimeter från den 26 september till och med den 16 oktober 2016, eftersom inslaget av sill i skarpsillsfisket varit ovanligt högt. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-09-22-tillfalligt-stopp-av-fiske-med-tral-i-skagerrak-och-kattegatt.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-09-22-tillfalligt-stopp-av-fiske-med-tral-i-skagerrak-och-kattegatt.html Fri, 09 Sep 2016 13:36:48 +0200 Ändring av fångstmängderna för rödspätta i Skagerrak, gråsej, torsk, kolja, havskräfta och räka i Skagerrak/Kattegatt samt gråsej och torsk i Nordsjön, norsk zon respektive EU-zon Med hänvisning till kvotutnyttjandet bedömer Havs- och vattenmyndigheten att utrymme finns för att fångstmängderna ska höjas för rödspätta i Skagerrak, gråsej, torsk, kolja, havskräfta och räka i Skagerrak/Kattegatt, gråsej och torsk i Nordsjön, EU-zon, samt att fångstmängderna för gråsej och torsk i Nordsjön, norsk zon ska sänkas. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-09-09-andring-av-fangstmangderna-for-rodspatta-i-skagerrak-grasej-torsk-kolja-havskrafta-och-raka-i-skagerrak-kattegatt-samt-grasej-och-torsk-i-nordsjon-norsk-zon-respektive-eu-zon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-09-09-andring-av-fangstmangderna-for-rodspatta-i-skagerrak-grasej-torsk-kolja-havskrafta-och-raka-i-skagerrak-kattegatt-samt-grasej-och-torsk-i-nordsjon-norsk-zon-respektive-eu-zon.html Thu, 01 Sep 2016 14:36:02 +0200 Nya registreringsregler med anledning av landningsskyldigheten Den 1 januari 2017 träder nya nationella registreringsregler i kraft som en följd av landningsskyldigheten. Reglerna är ett komplement till de EU-förordningar som redan gäller idag. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-09-01-nya-registreringsregler-med-anledning-av-landningsskyldigheten.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-09-01-nya-registreringsregler-med-anledning-av-landningsskyldigheten.html Mon, 29 Aug 2016 15:35:13 +0200 Nytt system för att säkerställa datainsamlingen från fisket I höst blir det förändringar inom ombordprovtagningen. Det nya systemet förtydligar myndigheternas och yrkesfiskets ansvar för att samla in information från fisket. Fiskare som väljs ut för ombordprovtagning blir nu ansvariga för att komma överens om tidpunkt med SLU. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-08-29-nytt-system-for-att-sakerstalla-datainsamlingen-fran-fisket.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-08-29-nytt-system-for-att-sakerstalla-datainsamlingen-fran-fisket.html Fri, 26 Aug 2016 15:09:49 +0200 Anpassning av redovisning för förstahandsmottagare på grund av landningsskyldigheten Landningsskyldighet innebär att alla fångster av kvoterade arter ska registreras, landas och räknas av kvoterna oavsett storlek. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-08-26-anpassning-av-redovisning-for-forstahandsmottagare-pa-grund-av-landningsskyldigheten.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-08-26-anpassning-av-redovisning-for-forstahandsmottagare-pa-grund-av-landningsskyldigheten.html Wed, 20 Jul 2016 07:30:00 +0200 Beslut om ny flerårig plan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön Europaparlamentet och rådet har antagit en ny flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön. Planen ersätter den tidigare förvaltningsplanen för torsk i Östersjön från 2007.  http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-07-20-beslut-om-ny-flerarig-plan-for-torsk-sill-stromming-och-skarpsill-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-07-20-beslut-om-ny-flerarig-plan-for-torsk-sill-stromming-och-skarpsill-i-ostersjon.html Fri, 01 Jul 2016 15:34:52 +0200 Viktig information inför 2017 på grund av landningsskyldigheten Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har för avsikt att inom vissa fisken införa ett system med individuella fiskemöjligheter år 2017. Ett förslag om fördelning av fiskemöjligheter kommer då främst baseras på fartygens historiska infiskning. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-07-01-viktig-information-infor-2017-pa-grund-av-landningsskyldigheten.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-07-01-viktig-information-infor-2017-pa-grund-av-landningsskyldigheten.html Tue, 28 Jun 2016 13:02:56 +0200 Förbud mot fiske av lax i Bottenviken Från och med den 30 juni 2016 är svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES- delområde 31 förbjudet. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-06-28-forbud-mot-fiske-av-lax-i-bottenviken.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-06-28-forbud-mot-fiske-av-lax-i-bottenviken.html Mon, 20 Jun 2016 16:06:00 +0200 Förbud mot visst svenskt fiske i Mörrumsåns fredningsområde Svenskt fiske av lax inom ICES-delområden 22-29 i Östersjön förbjöds från och med den 13 juni. Detta stopp kompletteras nu med ett förbud att använda vissa nätredskap inom Mörrumsåns fredningsområde. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-06-20-forbud-mot-visst-svenskt-fiske-i-morrumsans-fredningsomrade.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-06-20-forbud-mot-visst-svenskt-fiske-i-morrumsans-fredningsomrade.html Thu, 09 Jun 2016 14:29:11 +0200 Förbud mot svenskt fiske av lax i Östersjön Från och med 13 juni 2016 råder förbud för svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområden 22-29. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-06-09-forbud-mot-svenskt-fiske-av-lax-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-06-09-forbud-mot-svenskt-fiske-av-lax-i-ostersjon.html Tue, 07 Jun 2016 15:48:19 +0200 Ändrade regler om tillstånd att bedriva fiske efter siklöja med partrål i kustvattenområdet Nu ändrar vi kraven för att få förnyat tillstånd att fiska siklöja med partrål i kustvattenområdet. Kraven ändras även för nyetablering. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-06-07-andrade-regler-om-tillstand-att-bedriva-fiske-efter-sikloja-med-partral-i-kustvattenomradet.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-06-07-andrade-regler-om-tillstand-att-bedriva-fiske-efter-sikloja-med-partral-i-kustvattenomradet.html Thu, 26 May 2016 14:41:15 +0200 Bra att tänka på för dig på som börjat eller ska börja fiska lax i Östersjön 2016 Hur stor är kvoten? Hur rapporterar jag i e-journal? Vad gäller vid vägning, förhandsanmälan och landningskontroll? Vi har samlat information för dig som ska eller har börjat med laxfisket i Östersjön. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-05-26-bra-att-tanka-pa-for-dig-pa-som-borjat-eller-ska-borja-fiska-lax-i-ostersjon-2016.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-05-26-bra-att-tanka-pa-for-dig-pa-som-borjat-eller-ska-borja-fiska-lax-i-ostersjon-2016.html Thu, 28 Apr 2016 16:58:47 +0200 Upphävande av förbud mot visst trålfiske Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att upphäva begränsningen av fiske efter skarpsill i delområde 22–29 i Östersjön. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-04-28-upphavande-av-forbud-mot-visst-tralfiske.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-04-28-upphavande-av-forbud-mot-visst-tralfiske.html Wed, 20 Apr 2016 08:45:35 +0200 HaV häver fiskestopp för sill och skarpsill i Bottenhavet Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att tilldela trålfartyg på minst 15 meter en individuell årlig fiskemöjlighet av sill och skarpsill i Bottenhavet och Bottenviken. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-04-20-hav-haver-fiskestopp-for-sill-och-skarpsill-i-bottenhavet.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-04-20-hav-haver-fiskestopp-for-sill-och-skarpsill-i-bottenhavet.html Mon, 11 Apr 2016 15:28:41 +0200 Ändring av fångstmängderna för torskfiske med trål i västra Östersjön samt räka i Skagerrak och Kattegatt Med hänvisning till rådande infiskning och kvotsituation bedömer Havs- och vattenmyndigheten att fångstmängderna för torskfisket med trål i västra Östersjön samt för räka i Skagerrak och Kattegatt ska höjas. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-04-11-andring-av-fangstmangderna-for-torskfiske-med-tral-i-vastra-ostersjon-samt-raka-i-skagerrak-och-kattegatt.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-04-11-andring-av-fangstmangderna-for-torskfiske-med-tral-i-vastra-ostersjon-samt-raka-i-skagerrak-och-kattegatt.html Mon, 14 Mar 2016 16:46:38 +0100 Ändrade regler för att få förnyade tillstånd med torskfångande redskap och för fiske efter havskräfta Infiskningskrav införs för att få förnyade tillstånd för de som har särskilda tillstånd för fiske med torskfångande redskap i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön (efforttillstånd), fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist (risttillstånd) samt för fiske med torskfångande redskap i Östersjön (torsktillstånd). http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-03-14-andrade-regler-for-att-fa-fornyade-tillstand-med-torskfangande-redskap-och-for-fiske-efter-havskrafta.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-03-14-andrade-regler-for-att-fa-fornyade-tillstand-med-torskfangande-redskap-och-for-fiske-efter-havskrafta.html Fri, 04 Mar 2016 11:26:08 +0100 Stopp för svenskt trålfiske i Östersjön, delområde 22-29 Stoppet gäller från och med den 10 mars 2016. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-03-04-stopp-for-svenskt-tralfiske-i-ostersjon-delomrade-22-29.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-03-04-stopp-for-svenskt-tralfiske-i-ostersjon-delomrade-22-29.html Fri, 04 Mar 2016 11:24:24 +0100 Justering av tidigare utskickat stopp! Efter påpekande från näringen höjs gränsen för förbudet från 32 millimeter till 50 millimeter. Detta görs för att undvika fångster av skarpsill och strömming i trålarna. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-03-04-justering-av-tidigare-utskickat-stopp.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-03-04-justering-av-tidigare-utskickat-stopp.html Tue, 01 Mar 2016 13:48:44 +0100 Stopp tillsvidare för visst svenskt trålfiske i Östersjön från och med 7 mars Stoppet gäller tillsvidare för fartyg som är minst 30 meter och har en maskstorlek som är 32 millimeter eller mindre och fiskar i Östersjön, delområde 30. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-03-01-stopp-tillsvidare-for-visst-svenskt-tralfiske-i-ostersjon-fran-och-med-7-mars.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-03-01-stopp-tillsvidare-for-visst-svenskt-tralfiske-i-ostersjon-fran-och-med-7-mars.html Tue, 09 Feb 2016 10:41:42 +0100 Utökad rapportering av fångst ombord av äkta tunga Från och med den 8 februari 2016 införs en möjlighet för Havs- och vattenmyndigheten att besluta om en utökad rapportering av fångst ombord av äkta tunga för fiskare som använder kustfiskejournal (inklusive elektronisk journal). http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-02-09-utokad-rapportering-av-fangst-ombord-av-akta-tunga.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2016-02-09-utokad-rapportering-av-fangst-ombord-av-akta-tunga.html Tue, 22 Dec 2015 17:19:16 +0100 Landningsskyldighet 2016 Nu finns det nya och uppdaterade sidor om vad som gäller från 1 januari 2016 http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-12-22-landningsskyldighet-2016.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-12-22-landningsskyldighet-2016.html Mon, 21 Dec 2015 16:26:31 +0100 Ändring av fångstbegränsningarna inför 2016 i Östersjön, norsk ekonomisk zon i Nordsjön och Västerhavet samt vissa rättelser Kvoterna i Östersjön, norsk ekonomisk zon i Nordsjön och Västerhavet för år 2016 har beslutats av EU-rådet. Vi har nu fastställt de fångstbegränsningar som ska gälla i dessa havsområden. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-12-21-andring-av-fangstbegransningarna-infor-2016-i-ostersjon-norsk-ekonomisk-zon-i-nordsjon-och-vasterhavet-samt-vissa-rattelser.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-12-21-andring-av-fangstbegransningarna-infor-2016-i-ostersjon-norsk-ekonomisk-zon-i-nordsjon-och-vasterhavet-samt-vissa-rattelser.html Thu, 17 Dec 2015 16:30:36 +0100 Ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål Nu införs ändrade bestämmelser gällande krav på selektiva paneler i trål med maskstorlek 90-119 millimeter i Kattegatt, begränsningar för maskstorlekar i garn i Kattegatt och Öresund samt uppdelning av kvoten för äkta tunga mellan redskapsgrupper. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-12-17-andrade-bestammelser-for-fiske-med-garn-och-tral.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-12-17-andrade-bestammelser-for-fiske-med-garn-och-tral.html Thu, 03 Dec 2015 13:13:53 +0100 Inbjudan till möte om landningsskyldigheten i Västerhavet Den 1 januari 2016 börjar landningsskyldigheten gälla för vissa arter och redskap i Västerhavet. Vi kommer därför att hålla ett antal informationsmöten om de nya reglerna. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-12-03-inbjudan-till-mote-om-landningsskyldigheten-i-vasterhavet.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-12-03-inbjudan-till-mote-om-landningsskyldigheten-i-vasterhavet.html Mon, 30 Nov 2015 14:29:59 +0100 Vi upphäver tidigare beslutat stopp för svenskt trålfiske Ändringen gäller i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 22-24 från och med den 7 december 2015 och året ut. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-11-30-vi-upphaver-tidigare-beslutat-stopp-for-svenskt-tralfiske.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-11-30-vi-upphaver-tidigare-beslutat-stopp-for-svenskt-tralfiske.html Mon, 30 Nov 2015 14:28:03 +0100 Stopp för svenskt fiske av torsk Stoppet gäller i Skagerrak från den 7 december 2015 http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-11-30-stopp-for-svenskt-fiske-av-torsk.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-11-30-stopp-for-svenskt-fiske-av-torsk.html Mon, 16 Nov 2015 13:33:02 +0100 HaV föreslår ny modell för att få bättre bild av yrkesfiskets fångster Sverige behöver bli bättre på att samla in data från yrkesfisket om totala fångster och tillståndet för olika fiskarter. Därför har regeringen gett i uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att se hur dagens system kan förbättras. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-11-16-hav-foreslar-ny-modell-for-att-fa-battre-bild-av-yrkesfiskets-fangster.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-11-16-hav-foreslar-ny-modell-for-att-fa-battre-bild-av-yrkesfiskets-fangster.html Tue, 03 Nov 2015 08:00:00 +0100 Slutrapport av regeringsuppdrag om lax och öring Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag från regeringen tagit fram en rapport med förslag på hur förvaltningen av lax och öring bör utformas och utvecklas. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-11-03-slutrapport-av-regeringsuppdrag-om-lax-och-oring.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-11-03-slutrapport-av-regeringsuppdrag-om-lax-och-oring.html Mon, 02 Nov 2015 14:58:16 +0100 Ändring av fångstmängderna för torsk och makrill Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det finns utrymme för att ändra fångstmängderna per vecka i Skagerrak från och med 3 november. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-11-02-andring-av-fangstmangderna-for-torsk-och-makrill.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-11-02-andring-av-fangstmangderna-for-torsk-och-makrill.html Fri, 23 Oct 2015 14:11:11 +0200 Fiskekvoter i Östersjön för 2016 klara EU:s jordbruks- och fiskeministrar har nu nått en överenskommelse om 2016-års fiskekvoter i Östersjön för torsk, sill, skarpsill, rödspätta och lax. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-10-23-fiskekvoter-i-ostersjon-for-2016-klara.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-10-23-fiskekvoter-i-ostersjon-for-2016-klara.html Tue, 20 Oct 2015 07:30:02 +0200 HaV utreder nytt system för fördelning av fiskemöjligheter HaV har beslutat att utreda ett nytt system för fördelning av fiskemöjligheter med anledning av landningsskyldigheten. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-10-20-hav-utreder-nytt-system-for-fordelning-av-fiskemojligheter.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-10-20-hav-utreder-nytt-system-for-fordelning-av-fiskemojligheter.html Mon, 19 Oct 2015 13:34:21 +0200 Positiv trend inom loggboksrapporteringen Under våren genomförde vi en kampanj för att informera dig som yrkesfiskare hur viktigt det är att vi får in rätt uppgifter i tid, framförallt gällande din landningsdeklaration. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-10-19-positiv-trend-inom-loggboksrapporteringen.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-10-19-positiv-trend-inom-loggboksrapporteringen.html Mon, 05 Oct 2015 20:50:47 +0200 Höjning av fångstmängder för räka och kolja Ändringarna gäller från 6 oktober för båda arter i Skagerrak och Kattegatt. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-10-05-hojning-av-fangstmangder-for-raka-och-kolja.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-10-05-hojning-av-fangstmangder-for-raka-och-kolja.html Mon, 21 Sep 2015 11:01:41 +0200 Ändring av fångstmängderna per vecka för rödspätta i Skagerrak, gråsej, torsk och havskräfta i Skagerrak/Kattegatt samt gråsej och torsk i Nordsjön, norsk zon Havs- och vattenmyndigheten bedömer att fångstmängderna per vecka för fiske efter vissa arter i Skagerrak och Kattegatt ska höjas medan de för fiske efter gråsej och torsk i norsk ekonomisk zon i Nordsjön ska sänkas. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-09-21-andring-av-fangstmangderna-per-vecka-for-rodspatta-i-skagerrak-grasej-torsk-och-havskrafta-i-skagerrak-kattegatt-samt-grasej-och-torsk-i-nordsjon-norsk-zon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-09-21-andring-av-fangstmangderna-per-vecka-for-rodspatta-i-skagerrak-grasej-torsk-och-havskrafta-i-skagerrak-kattegatt-samt-grasej-och-torsk-i-nordsjon-norsk-zon.html Tue, 08 Sep 2015 08:00:00 +0200 Ny föreskrift om stöd till kontrollutrustning för spårbarhet av fiskeri- och vattenprodukter Inför kommande ansökningsomgång för stöd har HaV föreskrivit om de villkor som gäller. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-09-08-ny-foreskrift-om-stod-till-kontrollutrustning-for-sparbarhet-av-fiskeri--och-vattenprodukter.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-09-08-ny-foreskrift-om-stod-till-kontrollutrustning-for-sparbarhet-av-fiskeri--och-vattenprodukter.html Wed, 08 Jul 2015 15:55:47 +0200 Stopp för svenskt fiske av fettfeneklippt lax i Östersjön Från och med 11 juli 2015 är det förbjudet att fiska fettfeneklippt lax i Östersjön inom ICES delområde 31. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-07-08-stopp-for-svenskt-fiske-av-fettfeneklippt-lax-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-07-08-stopp-for-svenskt-fiske-av-fettfeneklippt-lax-i-ostersjon.html Wed, 08 Jul 2015 15:54:56 +0200 Förbud mot laxfiske i Östersjön inom ICES delområde 30 Årets svenska fördelade kvot om 7 500 stycken laxar i ICES delområde 30 i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att förbjuda svenskt fiske av lax i området från och med den 11 juli 2015. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-07-08-forbud-mot-laxfiske-i-ostersjon-inom-ices-delomrade-30.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-07-08-forbud-mot-laxfiske-i-ostersjon-inom-ices-delomrade-30.html Fri, 03 Jul 2015 15:33:36 +0200 Förbud mot svenskt fiske av lax i Östersjön inom i ICES-delområde 31 från och med den 6 juli 2016 Årets svenska fördelade kvot om 12 000 stycken laxar med oklippt fettfena i ICES-delområde 31 i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att förbjuda svenskt fiske av lax med oklippt fettfena i området från och med den 6 juli. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-07-03-forbud-mot-svenskt-fiske-av-lax-i-ostersjon-inom-i-ices-delomrade-31-fran-och-med-den-6-juli-2016.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-07-03-forbud-mot-svenskt-fiske-av-lax-i-ostersjon-inom-i-ices-delomrade-31-fran-och-med-den-6-juli-2016.html Thu, 02 Jul 2015 11:34:58 +0200 Nu gäller den nya kontrollplanen för NEAFC Den 1 juli 2015 träde den nya kontrollplanen för NEAFC i kraft. Från och med detta datum kommer kontrollplanen att omfatta både fryst och färsk fisk. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-07-02-nu-galler-den-nya-kontrollplanen-for-neafc.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-07-02-nu-galler-den-nya-kontrollplanen-for-neafc.html Wed, 01 Jul 2015 15:42:57 +0200 Tillfälligt stopp av fiske med trål i Skagerrak och Kattegatt Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att förbjuda användning av trål med en maska mindre än 32 millimeter från den 6 juli till och med den 6 september 2015, eftersom inslaget av sill i skarpsillsfisket varit ovanligt högt. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-07-01-tillfalligt-stopp-av-fiske-med-tral-i-skagerrak-och-kattegatt.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-07-01-tillfalligt-stopp-av-fiske-med-tral-i-skagerrak-och-kattegatt.html Tue, 30 Jun 2015 16:03:52 +0200 Nytt och justerat fredningsområde vid Gålö i Stockholms skärgård Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat ändra reglerna för fiske i Lännåkersviken och Blista fjärd vid Gålö i Stockholms skärgård. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-06-30-nytt-och-justerat-fredningsomrade-vid-galo-i-stockholms-skargard.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-06-30-nytt-och-justerat-fredningsomrade-vid-galo-i-stockholms-skargard.html Tue, 30 Jun 2015 14:55:49 +0200 Höjning av fångstmängderna för räka Med hänvisning till kvotutnyttjandet bedömer Havs- och vattenmyndigheten att utrymme finns för att fångstmängderna för räka i Skagerrak/Kattegatt och Nordsjön, norsk ekonomisk zon ska höjas. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-06-30-hojning-av-fangstmangderna-for-raka.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-06-30-hojning-av-fangstmangderna-for-raka.html Wed, 17 Jun 2015 15:34:34 +0200 Förbud mot svenskt fiske av äkta tunga Förbudet gäller i Skagerrak, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön från och med den 22 juni 2015. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-06-17-forbud-mot-svenskt-fiske-av-akta-tunga.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-06-17-forbud-mot-svenskt-fiske-av-akta-tunga.html Fri, 12 Jun 2015 10:53:19 +0200 Ny guide för hajar och rockor i Västerhavet Bestånden av hajar och rockor i Västerhavet har minskat kraftigt. Nu behöver vi din hjälp med att rapportera in fynd. Vi har tagit fram en guide som hjälper dig att identifiera kända arter. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-06-12-ny-guide-for-hajar-och-rockor-i-vasterhavet.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-06-12-ny-guide-for-hajar-och-rockor-i-vasterhavet.html Fri, 29 May 2015 13:34:16 +0200 Nya regler för landningsskyldigheten Nu har EU:s samlings­förordning som anpassar tekniska bestämmelser och kon­troll­regler till landnings­skyl­digheten börjat gälla. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-05-29-nya-regler-for-landningsskyldigheten.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-05-29-nya-regler-for-landningsskyldigheten.html Tue, 26 May 2015 15:20:17 +0200 Höjning av fångstmängderna per vecka för torsk i Skagerrak med passiva redskap Med hänvisning till nuvarande infiskning och kvotsituation bedömer Havs- och vattenmyndigheten att fångstmängderna per vecka för fiske efter torsk i Skagerrak med passiva redskap ska höjas från 300 kg till 500 kg. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-05-26-hojning-av-fangstmangderna-per-vecka-for-torsk-i-skagerrak-med-passiva-redskap.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-05-26-hojning-av-fangstmangderna-per-vecka-for-torsk-i-skagerrak-med-passiva-redskap.html Tue, 26 May 2015 14:53:04 +0200 Laxkvoten för 2015 i Östersjön klar Vi har nu beslutat om ändrade föreskrifter gällande kustfiske efter lax i Östersjön. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-05-26-laxkvoten-for-2015-i-ostersjon-klar.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-05-26-laxkvoten-for-2015-i-ostersjon-klar.html Fri, 22 May 2015 09:09:09 +0200 Riktade kontroller av märkningskraven för handelsnormer Under vecka 24 och 25 kommer det att genomföras riktade kontroller för att säkerställa att märkningen och klassificeringen är i enlighet med regelverket för handelsnormer. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-05-22-riktade-kontroller-av-markningskraven-for-handelsnormer.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-05-22-riktade-kontroller-av-markningskraven-for-handelsnormer.html Fri, 15 May 2015 10:00:00 +0200 Rätt fångstuppgifter - en god grund för förvaltningen Dina fångstuppgifter som du rapporterar in till oss ligger till grund för mycket. Både kvoter, statistik och förvaltning bygger på de underlag vi får in från dig som fiskar yrkesmässigt. Då är det viktigt att underlagen håller en hög kvalitet och lämnas in i tid. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-05-15-ratt-fangstuppgifter---en-god-grund-for-forvaltningen.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-05-15-ratt-fangstuppgifter---en-god-grund-for-forvaltningen.html Thu, 30 Apr 2015 14:40:09 +0200 Möjlighet till byte av tillståndshavare Nya regler gör det enklare att byta tillståndshavare för fiskare med särskilda tillstånd. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-04-30-mojlighet-till-byte-av-tillstandshavare.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-04-30-mojlighet-till-byte-av-tillstandshavare.html Mon, 27 Apr 2015 08:18:40 +0200 Nya utpekade hamnar för landning av torsk i Skåne län Ytterligare fyra hamnar är nu godkända för landningar av torsk från Östersjön där levandevikten är minst 750 kilo. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-04-27-nya-utpekade-hamnar-for-landning-av-torsk-i-skane-lan.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-04-27-nya-utpekade-hamnar-for-landning-av-torsk-i-skane-lan.html Thu, 23 Apr 2015 15:21:16 +0200 Bestämmelser kring landningsskyldigheten snart klara Snart är arbetet med tekniska och kontrollbestämmelser kring landningsskyldigheten färdigt. Reglerna börjar troligen gälla under andra halvan av maj och mer information kommer. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-04-23-bestammelser-kring-landningsskyldigheten-snart-klara.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-04-23-bestammelser-kring-landningsskyldigheten-snart-klara.html Mon, 02 Mar 2015 13:56:42 +0100 Ny version av e-loggboken (buggfix) som avhjälper problem med att starta ny loggbok Den nya versionen (3.3.0.0009) löser ett problem med att starta ny loggbok vid avresa som en del fartyg upplevt. Du som uppgraderar från en äldre version (inte har 3.3.0 installerad sedan tidigare) kommer att se flera nyheter och förbättringar, bland annat för dig som haft problem med ”Hämta position”. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-03-02-ny-version-av-e-loggboken-buggfix-som-avhjalper-problem-med-att-starta-ny-loggbok.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-03-02-ny-version-av-e-loggboken-buggfix-som-avhjalper-problem-med-att-starta-ny-loggbok.html Mon, 23 Feb 2015 17:01:28 +0100 Ändring av fångstmängderna per år för torsk i Östersjön Med hänvisning till nuvarande kvotsituationen har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att torskfisket med trål i västra och östra Östersjön ska bedrivas utan fångstmängder per år under återstoden av år 2015. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-02-23-andring-av-fangstmangderna-per-ar-for-torsk-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-02-23-andring-av-fangstmangderna-per-ar-for-torsk-i-ostersjon.html Fri, 13 Feb 2015 09:40:42 +0100 Förtydligande om skaldjur från Jordbruksverket Det är inte bara fisk som måste märkas enligt handelsnormernas krav. Även skaldjur ska märkas med storleks- och färskhetskategori och uppgifterna ska framgå på lådan och/eller partiet. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-02-13-fortydligande-om-skaldjur-fran-jordbruksverket.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-02-13-fortydligande-om-skaldjur-fran-jordbruksverket.html Tue, 27 Jan 2015 10:07:55 +0100 Automatisk förnyelse av fler särskilda fisketillstånd Nytt för i år är att om du tidigare haft räkfisketillstånd, ålfisketillstånd eller tillstånd för fiske av havskräfta med bur förnyas till tillstånd automatiskt. Du behöver alltså inte ansöka igen. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-01-27-automatisk-fornyelse-av-fler-sarskilda-fisketillstand.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-01-27-automatisk-fornyelse-av-fler-sarskilda-fisketillstand.html Tue, 20 Jan 2015 08:11:28 +0100 Nya regler kan ge lönsammare räkfiske Havs- och vattenmyndigheten,HaV, inför nya regler för svenska räkfiskare. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-01-20-nya-regler-kan-ge-lonsammare-rakfiske.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-01-20-nya-regler-kan-ge-lonsammare-rakfiske.html Wed, 14 Jan 2015 11:21:59 +0100 Dioxinhalter i sik från Vättern överskrider gränsvärdet Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-01-14-dioxinhalter-i-sik-fran-vattern-overskrider-gransvardet.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-01-14-dioxinhalter-i-sik-fran-vattern-overskrider-gransvardet.html Wed, 07 Jan 2015 15:19:54 +0100 Förtydligande av tidigare utskick om fångstbegränsningar 2015! På grund av inkomna frågor vill vi härmed förtydliga att fångstbegränsningarna i Östersjön endast gäller för torskfiske med trål enligt FIFS 2004:25 14 kap. 1 §. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-01-07-fortydligande-av-tidigare-utskick-om-fangstbegransningar-2015.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2015-01-07-fortydligande-av-tidigare-utskick-om-fangstbegransningar-2015.html Tue, 23 Dec 2014 09:29:55 +0100 Ändring av fångstbegränsningarna 2015 i Västerhavet och Östersjön Kvoterna i Västerhavet och Östersjön för år 2015 har beslutats av EU-rådet och HaV har nu fastställt de fångstbegränsningar som ska gälla i dessa havsområden och anpassat dessa efter de kvoter som beslutats. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-12-23-andring-av-fangstbegransningarna-2015-i-vasterhavet-och-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-12-23-andring-av-fangstbegransningarna-2015-i-vasterhavet-och-ostersjon.html Mon, 22 Dec 2014 14:32:15 +0100 Information från Jordbruksverket Här bifogas en skrivelse om hantering av oönskad fångst vid landningsskyldighet. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-12-22-information-fran-jordbruksverket.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-12-22-information-fran-jordbruksverket.html Fri, 19 Dec 2014 08:26:14 +0100 Nya regler för svenskt fiske vid årsskiftet Från och med 1 januari börjar så kallad landningsskyldighet att gälla inom svensk fiske. Under 2015 omfattar de nya reglerna fiske av sill, skarpsill, lax och torsk i Östersjön och fiske av makrill, sill, blåvitling, skarpsill och tobis i Västerhavet och all fisk som fångas ska tas i land. Fisk som är under en viss storlek får inte säljas som livsmedel. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-12-19-nya-regler-for-svenskt-fiske-vid-arsskiftet.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-12-19-nya-regler-for-svenskt-fiske-vid-arsskiftet.html Thu, 18 Dec 2014 11:57:12 +0100 Kvoter för 2015 klara i Västerhavet EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Kvoter sattes i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning. För exempelvis havkräfta innebär det att kvoten nästa år höjs och för makrill att den sänks http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-12-18-kvoter-for-2015-klara-i-vasterhavet.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-12-18-kvoter-for-2015-klara-i-vasterhavet.html Fri, 05 Dec 2014 12:13:19 +0100 Fiskekvoter klara för Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och norsk zon  EU och Norge är nu överens om fiskekvoter och regler för fiske i Nordsjön och Skagerrak för 2015. Avtalet innebär bland annat att kvoterna för torsk och räka höjs nästa år. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-12-05-fiskekvoter-klara--for-skagerrak-kattegatt-nordsjon-och-norsk-zon-.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-12-05-fiskekvoter-klara--for-skagerrak-kattegatt-nordsjon-och-norsk-zon-.html Tue, 02 Dec 2014 08:51:04 +0100 Stopp för torskfiske i Kattegatt från och med den 8 december 2014 Årets svenska kvot av torsk i Kattegatt är till stor del utnyttjad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat för­bjuda svenskt fiske av torsk i området från och med den 8 december 2014 och fram till årets slut. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-12-02-stopp-for-torskfiske-i-kattegatt-fran-och-med-den-8-december-2014.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-12-02-stopp-for-torskfiske-i-kattegatt-fran-och-med-den-8-december-2014.html Mon, 01 Dec 2014 15:11:54 +0100 Stopp för torskfiske i Skagerrak  från och med den 3 december 2014 Årets svenska kvot av torsk i Skagerrak är i det närmaste upp­fis­kad. HaV har därför beslutat för­bjuda svenskt fiske av torsk i området från och med den 3 december 2014 och fram till årets slut. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-12-01-stopp-for-torskfiske-i-skagerrak--fran-och-med-den-3-december-2014.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-12-01-stopp-for-torskfiske-i-skagerrak--fran-och-med-den-3-december-2014.html Mon, 10 Nov 2014 15:07:04 +0100 Höjning av fångstmängderna för räka i Skagerrak och Kattegatt Beståndsutvecklingen för räkan är god enligt Internationella Havsforskningsrådet (ICES). http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-11-10-hojning-av-fangstmangderna-for-raka-i-skagerrak-och-kattegatt.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-11-10-hojning-av-fangstmangderna-for-raka-i-skagerrak-och-kattegatt.html Mon, 10 Nov 2014 07:30:00 +0100 Reglering av fiske i skyddade områden Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu rapporterat till regeringen om vilka åtgärder som krävs för att nå bevarandemålen i Sveriges marina skyddade områden. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-11-10-reglering-av-fiske-i-skyddade-omraden.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-11-10-reglering-av-fiske-i-skyddade-omraden.html Wed, 15 Oct 2014 15:13:13 +0200 Förbud mot svenskt fiske av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön från och med den 20 oktober 2014 Årets svenska kvot av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön är i det närmaste upp­fis­kad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat för­bjuda svenskt fiske av torsk i området från och med den 20 oktober 2014 och fram till årets slut http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-10-15-forbud-mot-svenskt-fiske-av-torsk-i-eus-fiskevatten-i-nordsjon-fran-och-med-den-20-oktober-2014.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-10-15-forbud-mot-svenskt-fiske-av-torsk-i-eus-fiskevatten-i-nordsjon-fran-och-med-den-20-oktober-2014.html Tue, 14 Oct 2014 17:33:26 +0200 Minskade kvoter för torskfisket men ökade kvoter för sillfisket i Östersjön Vid rådsmötet den 13 oktober fattade EU:s fiskeministrar beslut om kvoter för fisket i Östersjön för nästa år. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-10-14-minskade-kvoter-for-torskfisket-men-okade-kvoter-for-sillfisket-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-10-14-minskade-kvoter-for-torskfisket-men-okade-kvoter-for-sillfisket-i-ostersjon.html Tue, 14 Oct 2014 11:05:37 +0200 Höjning av fångstmängderna för trålfiske av rödspätta i Skagerrak Med hänvisning till kvotutnyttjandet bedömer Havs- och vattenmyndigheten att fångstmängderna för rödspätta i Skagerrak med trål ska höjas. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-10-14-hojning-av-fangstmangderna-for-tralfiske-av-rodspatta-i-skagerrak.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-10-14-hojning-av-fangstmangderna-for-tralfiske-av-rodspatta-i-skagerrak.html Mon, 13 Oct 2014 14:46:13 +0200 Stopp för svenskt fiske av gråsej från och med den 20 oktober 2014 Stoppet gäller i Skagerrak, Kattegatt samt EU:s fiskevatten i Nordsjön och Östersjön. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-10-13-stopp-for-svenskt-fiske-av-grasej-fran-och-med-den-20-oktober-2014.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-10-13-stopp-for-svenskt-fiske-av-grasej-fran-och-med-den-20-oktober-2014.html Fri, 26 Sep 2014 15:03:31 +0200 Nya regler om licens för yrkesfiske från 1 oktober 2014 Här följer en sammanfattning av de nya reglerna om fiskelicens och personlig fiskelicens. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-09-26-nya-regler-om-licens-for-yrkesfiske-fran--1-oktober-2014.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-09-26-nya-regler-om-licens-for-yrkesfiske-fran--1-oktober-2014.html Tue, 16 Sep 2014 13:09:57 +0200 Nya fredningsområden för havsöring på Gotland Havs- och vattenmyndigheten inrättar två nya fredningsområden på Gotland vid Västergarnsån och Vitärtsbäcken. I dessa områden förbjuds allt fiske från 1 oktober till 31 december. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-09-16-nya-fredningsomraden-for-havsoring-pa-gotland.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-09-16-nya-fredningsomraden-for-havsoring-pa-gotland.html Tue, 09 Sep 2014 16:50:18 +0200 Realtidsstängning i Skagerrak Havs- och vattenmyndigheten, HaV, stänger i natt för fiske i ett område i Skagerrak. Stängningen gäller allt fiske av torsk, kolja, gråsej och vitling. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-09-09-realtidsstangning-i-skagerrak.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-09-09-realtidsstangning-i-skagerrak.html Tue, 12 Aug 2014 15:38:29 +0200 Stopp för svenskt fiske av fettfeneklippt lax i Östersjön Förbud mot svenskt fiske av fettfeneklippt lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 från och med den 14 augusti 2014 http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-08-12-stopp-for-svenskt-fiske-av-fettfeneklippt-lax-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-08-12-stopp-for-svenskt-fiske-av-fettfeneklippt-lax-i-ostersjon.html Tue, 08 Jul 2014 13:02:38 +0200 Förslag till ändrade föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske Havs- och vattenmyndighetens har skickat ut en remiss med förslag till nya föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske för att anpassa regelverket till EU-rätten och ändringar i fiskelagen. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-07-08-forslag-till-andrade-foreskrifter-om-licens-och-tillstand-for-yrkesmassigt-fiske.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-07-08-forslag-till-andrade-foreskrifter-om-licens-och-tillstand-for-yrkesmassigt-fiske.html Fri, 04 Jul 2014 16:50:28 +0200 Information om landningsskyldigheten Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas ska tas ombord och landas i hamn. I EU införs landningsskyldighet 2015. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-07-04-information-om-landningsskyldigheten.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-07-04-information-om-landningsskyldigheten.html Thu, 03 Jul 2014 13:00:02 +0200 Stopp av svenskt laxfiske i Östersjön Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 från och med 7 juli 2014 http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-07-03-stopp-av-svenskt-laxfiske-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-07-03-stopp-av-svenskt-laxfiske-i-ostersjon.html Mon, 30 Jun 2014 14:25:52 +0200 Stopp av svenskt laxfiske i Östersjön Stoppet gäller i ICES delområde 22-29 från och med den 7 juli 2014 http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-06-30-stopp-av-svenskt-laxfiske-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-06-30-stopp-av-svenskt-laxfiske-i-ostersjon.html Wed, 25 Jun 2014 14:00:46 +0200 Ändringar i fiskelagen Reglerna för licenser för yrkesfiskare ska förenklas. Fiskelagen anpassas också till EU:s regler om förbud mot utkast av fisk. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-06-25-andringar-i-fiskelagen.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-06-25-andringar-i-fiskelagen.html Fri, 30 May 2014 11:51:48 +0200 Kontrollstrategi för svenska räkfisket Regeringsuppdraget att se över det svenska räkfisket är nu avslutat och Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Kustbevakningen lämnat en rapport idag 30 maj. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-05-30-kontrollstrategi-for-svenska-rakfisket.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-05-30-kontrollstrategi-for-svenska-rakfisket.html Wed, 28 May 2014 16:44:05 +0200 Bra att tänka på inför laxfiske 2014 Havs- och vattenmyndigheten har satt ihop en kom-ihåg-lista över vad som kan vara bra att tänka på gällande tillstånd, rapportering och förhandsanmälan av laxfiske i Östersjön. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-05-28-bra-att-tanka-pa-infor-laxfiske-2014.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-05-28-bra-att-tanka-pa-infor-laxfiske-2014.html Wed, 28 May 2014 09:04:54 +0200 Förbud mot svenskt fiske av torsk med passiva redskap i Skagerrak från och med den 2 juni 2014 Årets svenska kvot av torsk i Skagerrak är till stor del utnyttjad. Svenskt torskfiske med passiva redskap är därför förbjudet från och med den 2 juni 2014 och fram till årets slut. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-05-28-forbud-mot-svenskt-fiske-av-torsk-med-passiva-redskap-i-skagerrak-fran-och-med-den-2-juni-2014.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-05-28-forbud-mot-svenskt-fiske-av-torsk-med-passiva-redskap-i-skagerrak-fran-och-med-den-2-juni-2014.html Mon, 26 May 2014 08:43:08 +0200 Sänkning av fångstmängderna för torsk i Skagerrak samt gråsej och kolja i Skagerrak / Kattegatt Med hänvisning till nuvarande infiskning och kvotsituation bedömer HaV att fångstmängderna för fiske efter torsk i Skagerrak med passiva redskap samt fångstmängderna för gråsej och kolja i Skagerrak/Kattegatt ska sänkas. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-05-26-sankning-av-fangstmangderna-for-torsk-i-skagerrak-samt-grasej-och-kolja-i-skagerrak---kattegatt.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-05-26-sankning-av-fangstmangderna-for-torsk-i-skagerrak-samt-grasej-och-kolja-i-skagerrak---kattegatt.html Tue, 13 May 2014 15:04:51 +0200 Stärkt skydd för vildlaxen i Östersjön Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat om nya regler för kustfisket med fasta redskap efter lax i Östersjön. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-05-13-starkt-skydd-for-vildlaxen-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-05-13-starkt-skydd-for-vildlaxen-i-ostersjon.html Mon, 12 May 2014 15:54:10 +0200 Nytt om producentorganisationer Jordbruksverket har uppdaterat informationen om bildande och erkännande av producent- och branschorganisationer till följd av EU:s nya fiskepolitik. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-05-12-nytt-om-producentorganisationer.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-05-12-nytt-om-producentorganisationer.html Wed, 23 Apr 2014 15:29:09 +0200 Ändring av fångstmängderna per år för torsk i Östersjön Med hänvisning till nuvarande kvotsituationen har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att torskfisket i västra och östra Östersjön ska bedrivas utan fångstmängder per år under återstoden av 2014. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-04-23-andring-av-fangstmangderna-per-ar-for-torsk-i-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-04-23-andring-av-fangstmangderna-per-ar-for-torsk-i-ostersjon.html Tue, 08 Apr 2014 09:37:40 +0200 Satsning på selektivt fiske Nästa år införs landningsskyldighet för vissa fiskarter i Östersjön och i Västerhavet - Syftet är att nå ett långsiktigt hållbart fiske och reglerna är en viktig del i den nya gemensamma fiskeripolitiken inom EU. Som ett led i detta arbete kommer vi under fyra år att fördela totalt 38 miljoner till projekt som utvecklar redskap och metoder för ett selektivt fiske, säger Andreas Sundelöf på Havs- och vattenmyndigheten, HaV. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-04-08-satsning-pa-selektivt-fiske.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-04-08-satsning-pa-selektivt-fiske.html Wed, 02 Apr 2014 13:35:23 +0200 Förslag om ändringar i fiskelagen I proposition som lämnades till riksdagen den 18 mars 2014 föreslås vissa ändringar i fiskelagen och lagen  om överlåtbara fiskerättigheter. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-04-02-forslag-om-andringar-i-fiskelagen.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-04-02-forslag-om-andringar-i-fiskelagen.html Wed, 02 Apr 2014 12:42:50 +0200 Avräkning av bifångstsill vid pelagiskt fiske Den som har pelagiskt tillstånd ska inte längre avräkna viss bifångst av sill från den individuella fiskerättigheten. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-04-02-avrakning-av-bifangstsill-vid-pelagiskt-fiske.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-04-02-avrakning-av-bifangstsill-vid-pelagiskt-fiske.html Tue, 01 Apr 2014 12:45:01 +0200 Möjlighet ges till fler tillfälliga omfördelningar av fiskeansträngning per förvaltningsperiod Ett svenskt fiskefartyg med efforttillstånd har nu rätt att tillfälligt omfördela fiskeansträngning fyra gånger per förvaltningsperiod, till andra svenska fiskefartyg med efforttillstånd. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-04-01-mojlighet-ges-till-fler-tillfalliga-omfordelningar-av-fiskeanstrangning-per-forvaltningsperiod.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-04-01-mojlighet-ges-till-fler-tillfalliga-omfordelningar-av-fiskeanstrangning-per-forvaltningsperiod.html Mon, 31 Mar 2014 16:29:22 +0200 Regeringsuppdrag om regelförenkling på fiskets område klart Idag rapporterar HaV regeringsuppdraget om regelförenkling på fiskets område. - För att skapa möjligheter för ett långsiktigt förbättringsarbete har vi valt att lägga fokus på införandet av den nya fiskeripolitiken och på  hur det befintliga och kommande regelverket bör utformas, säger Johan Löwenadler Davidsson, chef på avdelningen för verksamhetsstyrning på HaV. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-03-31-regeringsuppdrag-om-regelforenkling-pa-fiskets-omrade-klart.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-03-31-regeringsuppdrag-om-regelforenkling-pa-fiskets-omrade-klart.html Wed, 19 Mar 2014 14:00:24 +0100 Grisslehamn ny utpekad fiskehamn för landning av torsk Grisslehamn i Stockholms län har nu lagts till på listan över de svenska fiskehamnar, där mer än 750 kilo torsk i levandevikt från Östersjön får landas. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-03-19-grisslehamn-ny-utpekad-fiskehamn-for-landning-av-torsk.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-03-19-grisslehamn-ny-utpekad-fiskehamn-for-landning-av-torsk.html Thu, 13 Mar 2014 15:58:01 +0100 Avtal om fiske ger svenska fiskare tillträde till norsk zon Kvoterna i norsk ekonomisk zon i Nordsjön har beslutats av EU och Norge och svenskt fiske har åter tillträde till norsk zon. Havs- och vattenmyndigheten har nu fastställt de fångstbegränsningar som ska gälla i detta havsområde. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-03-13-avtal-om-fiske-ger-svenska-fiskare-tilltrade-till-norsk-zon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-03-13-avtal-om-fiske-ger-svenska-fiskare-tilltrade-till-norsk-zon.html Wed, 12 Mar 2014 13:29:50 +0100 Fiskeförbud på våren införs i Värmdö kommun Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att införa ett femårigt vårfiskeförbud i Torpe-Infjärden, Björnöfjärden och Säbyviken i Värmdö kommun. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-03-12-fiskeforbud-pa-varen-infors-i-varmdo-kommun.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-03-12-fiskeforbud-pa-varen-infors-i-varmdo-kommun.html Wed, 05 Mar 2014 08:45:12 +0100 Ändrade bestämmelser för fiske i Skagerrak och Kattegatt Ändringarna gäller i FIFS 2004:36 och handlar om olika fiskemetoder efter lax och öring. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-03-05-andrade-bestammelser-for-fiske-i-skagerrak-och-kattegatt.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-03-05-andrade-bestammelser-for-fiske-i-skagerrak-och-kattegatt.html Mon, 17 Feb 2014 07:01:34 +0100 Nytt regeringsuppdrag om selektiva redskap Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för en satsning att stimulera utvecklingen av selektivt fiske och underlätta för yrkesfisket att uppnå kraven som ställs i den nya gemensamma fiskeripolitiken inom EU. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-02-17-nytt-regeringsuppdrag-om-selektiva-redskap.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-02-17-nytt-regeringsuppdrag-om-selektiva-redskap.html Wed, 29 Jan 2014 14:25:41 +0100 Anpassning av bestämmelser för trålfiske av räka i Skagerrak Ändringen gäller utformningen av fiskutsläppet i trålens överpanel. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-01-29-anpassning-av-bestammelser-for-tralfiske-av-raka-i-skagerrak.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2014-01-29-anpassning-av-bestammelser-for-tralfiske-av-raka-i-skagerrak.html Fri, 20 Dec 2013 09:01:03 +0100 Ändring av fångstbegränsningarna inför 2014 i Västerhavet och Östersjön Kvoterna i Västerhavet och Östersjön för år 2014 har beslutats av EU-rådet. Havs- och vattenmyndigheten har nu fastställt de fångstbegränsningar som ska gälla i dessa havsområden. http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2013-12-20-andring-av-fangstbegransningarna-infor-2014-i-vasterhavet-och-ostersjon.html http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/arkiv---nytt-om-fiskeregler/2013-12-20-andring-av-fangstbegransningarna-infor-2014-i-vasterhavet-och-ostersjon.html