Havsplaneringsnyheter https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/havsplanering/havsplaneringsnyheter.html Nyheter om och från havsplaneringsvärlden sv Havs- och vattenmyndigheten SiteVision 8.1.3 Mon, 16 Nov 2020 14:55:45 +0100 Utvärdering av havsplaneringen Nu utvärderar vi Sveriges havsplaneringsprocess. Därför får ett stort urval deltagare snart en enkät med frågor om vad de tyckte och om hur processen kan förbättras. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2020-11-16-utvardering-av-havsplaneringen.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2020-11-16-utvardering-av-havsplaneringen.html Fri, 03 Apr 2020 14:00:20 +0200 Havsplaner från Tyskland, Danmark och Polen för synpunkter I april har tre av Sveriges grannländer sina förslag till havsplaner på samråd. Då kan alla lämna synpunkter på förslagen till havsplaner och de miljökonsekvenser de kan ge. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2020-04-03-havsplaner-fran-tyskland-danmark-och-polen-for-synpunkter.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2020-04-03-havsplaner-fran-tyskland-danmark-och-polen-for-synpunkter.html Thu, 02 Apr 2020 08:00:00 +0200 Förberedelser, nya verktyg och översiktsplaner i länsstyrelsernas nyhetsbrev april 2020 Senaste nytt om planering av kust och hav från de tre samordnande länsstyrelserna. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2020-04-02-forberedelser-nya-verktyg-och-oversiktsplaner-i-lansstyrelsernas-nyhetsbrev-april-2020.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2020-04-02-forberedelser-nya-verktyg-och-oversiktsplaner-i-lansstyrelsernas-nyhetsbrev-april-2020.html Mon, 13 Jan 2020 13:45:47 +0100 Förslag till Sveriges första havsplaner till regeringen Den 17 december lämnade Havs- och vattenmyndigheten förslag till havsplaner till regeringen. När regeringen har beslutat havsplanerna kommer planerna att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar om hur havet bäst kan användas på olika platser. Även företag får vägledning av planerna. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2020-01-13-forslag-till-sveriges-forsta-havsplaner-till-regeringen.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2020-01-13-forslag-till-sveriges-forsta-havsplaner-till-regeringen.html Fri, 15 Nov 2019 14:05:44 +0100 Havsplanerare från hela världen möts i Riga Den 19-21 november är det dags för Maritime Spatial Planning Forum, MSP forum. Det är också avslutningskonferens för samarbetet Pan Baltic Scope som HaV har lett. Forumet är ett samarbete mellan FN, EU, Vasab och Pan Baltic Scope. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-11-15-havsplanerare-fran-hela-varlden-mots-i-riga.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-11-15-havsplanerare-fran-hela-varlden-mots-i-riga.html Tue, 05 Nov 2019 15:19:16 +0100 Havsplaner, klimat och näringsliv i länsstyrelsernas nyhetsbrev november 2019 Senaste nytt om planering av kust och hav från de tre samordnande länsstyrelserna. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-11-05-havsplaner-klimat-och-naringsliv-i-lansstyrelsernas-nyhetsbrev-november-2019.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-11-05-havsplaner-klimat-och-naringsliv-i-lansstyrelsernas-nyhetsbrev-november-2019.html Thu, 31 Oct 2019 10:25:00 +0100 Nya riksintressen för fiske påverkar havsplaner Tidigare i år var förslag till nya eller ändrade riksintresseområden för yrkesfiske på remiss. På Havs- och vattenmyndigheten pågår ett intensivt arbete med att ta hand om de synpunkter som kommit in och bearbeta riksintresse yrkesfiske. Översynen av riksintresset påverkar även havsplanerna. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-10-31-nya-riksintressen-for-fiske-paverkar-havsplaner.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-10-31-nya-riksintressen-for-fiske-paverkar-havsplaner.html Mon, 10 Jun 2019 10:00:08 +0200 Kickstart och svar i länsstyrelsernas nyhetsbrev maj 2019 Senaste nytt om planering av kust och hav från de tre samordnande länsstyrelserna. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-06-10-kickstart-och-svar-i-lansstyrelsernas-nyhetsbrev-maj-2019.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-06-10-kickstart-och-svar-i-lansstyrelsernas-nyhetsbrev-maj-2019.html Wed, 05 Jun 2019 10:00:02 +0200 9 dagar kvar – sista chansen granska havsplaner Granskningen av havsplanerna närmar sig sitt slut. Sista dag att svara är fredag den 14 juni. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-06-05-9-dagar-kvar---sista-chansen-granska-havsplaner.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-06-05-9-dagar-kvar---sista-chansen-granska-havsplaner.html Thu, 09 May 2019 09:29:55 +0200 Hållbarhetsbeskrivning havsplaner och natur-PM på webben Nu finns två stöd-dokument för havsplaneringen på webben, nämligen Hållbarhetsbeskrivning av förslag till havsplaner och Natur i havsplaneringen. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-05-09-hallbarhetsbeskrivning-havsplaner-och-natur-pm-pa-webben.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-05-09-hallbarhetsbeskrivning-havsplaner-och-natur-pm-pa-webben.html Mon, 29 Apr 2019 10:20:08 +0200 Svaren från samrådet finns på webben Du har väl sett att du kan läsa svaren vi fick i samrådet om havsplaner? https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-04-29-svaren-fran-samradet-finns-pa-webben.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-04-29-svaren-fran-samradet-finns-pa-webben.html Thu, 14 Mar 2019 15:48:40 +0100 HaV:s förslag till havsplaner på granskning i tre månader: ”Möjlighet för alla att kommentera” I december ska Havs- och vattenmyndigheten, HaV, överlämna slutliga förslag till tre nationella havsplaner till regeringen. Nu får alla som vill möjlighet att komma med synpunkter på HaV:s förslag. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-03-14-havs-forslag-till-havsplaner-pa-granskning-i-tre-manader-mojlighet-for-alla-att-kommentera.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-03-14-havs-forslag-till-havsplaner-pa-granskning-i-tre-manader-mojlighet-for-alla-att-kommentera.html Tue, 12 Mar 2019 14:17:07 +0100 Havsplanerare möts i Bottenviken Den 26-27 mars håller Havs- och vattenmyndigheten ett möte som ska förbättra det internationella samarbetet inom kustnära havsplanering. Syftet är att det ska bli bättre havsplaner för alla och öka kunskapen om problem och behov när det gäller gränsöverskridande blå tillväxt. På mötet närvarar havsplanerare från Sverige, Finland och Åland, både på lokal, regional och nationell nivå. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-03-12-havsplanerare-mots-i-bottenviken.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-03-12-havsplanerare-mots-i-bottenviken.html Thu, 07 Feb 2019 12:02:00 +0100 Den 14 mars startar granskning av förslag till havsplaner Om fem veckor publicerar Havs- och vattenmyndigheten ett reviderat förslag till havsplaner. Ni kan granska förslaget från 14 mars till 14 juni. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-02-07-den-14-mars-startar-granskning-av-forslag-till-havsplaner.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2019-02-07-den-14-mars-startar-granskning-av-forslag-till-havsplaner.html Thu, 18 Oct 2018 09:00:00 +0200 Nyhetsbrev från länsstyrelserna Senaste nytt om havs- och kustplanering från de samordnande länsstyrelserna, om bland annat samrådet, planeringskatalogen och nyttan med Kompis-projekt. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-10-18-nyhetsbrev-fran-lansstyrelserna.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-10-18-nyhetsbrev-fran-lansstyrelserna.html Thu, 11 Oct 2018 12:05:00 +0200 Samrådet i siffror Samrådet om havsplaner är avslutat i Sverige. Över 160 aktörer har yttrat sig – branscher, myndigheter, ideella organisationer. Natur, energi och attraktiva livsmiljöer är de tre teman som fått mest kommentarer. Mest motstående syn finns kvar på vindkraft respektive naturvård. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-10-11-samradet-i-siffror.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-10-11-samradet-i-siffror.html Tue, 09 Oct 2018 13:39:05 +0200 Tack för att ni deltog i samrådet! Stort tack till alla som deltog i samrådet om havsplaner för Sverige. Vi på Havs- och vattenmyndigheten värdesätter den tid ni lagt ner på detta. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-10-09-tack-for-att-ni-deltog-i-samradet.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-10-09-tack-for-att-ni-deltog-i-samradet.html Wed, 20 Jun 2018 11:08:52 +0200 Nyhetsbrev från länsstyrelserna juni 2018 Senaste nytt om havs- och kustplanering från de tre samordnande länsstyrelserna. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-06-20-nyhetsbrev-fran-lansstyrelserna-juni-2018.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-06-20-nyhetsbrev-fran-lansstyrelserna-juni-2018.html Fri, 25 May 2018 14:29:52 +0200 Möten med kommuner och regioner – från Luleå till Kristianstad Under halva mars träffade Havs- och vattenmyndigheten politiker och tjänstemän från kommuner och regioner om förslagen till havsplaner. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-05-25-moten-med-kommuner-och-regioner---fran-lulea-till-kristianstad.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-05-25-moten-med-kommuner-och-regioner---fran-lulea-till-kristianstad.html Thu, 24 May 2018 14:29:54 +0200 Röster från samråd med sjöfartsbranchen Den 27 april hade HaV samråd om kommande havsplaner med representanter från sjöfartssektorn. Här kan du läsa vad några av deltagarna tyckte och tänkte om mötet. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-05-24-roster-fran-samrad-med-sjofartsbranchen.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-05-24-roster-fran-samrad-med-sjofartsbranchen.html Tue, 22 May 2018 15:00:36 +0200 Information om hantering av personuppgifter Vi vill informera dig om en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) som kommer att gälla från och med den 25 maj. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-05-22-information-om-hantering-av-personuppgifter.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-05-22-information-om-hantering-av-personuppgifter.html Thu, 26 Apr 2018 14:06:08 +0200 Kartor över ekologiska värden och belastningar i havet Nationellt täckande kartor över ekologiska värden och belastningar i havet. Låter det intressant? Nu finns det. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-04-26-kartor-over-ekologiska-varden-och-belastningar-i-havet.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-04-26-kartor-over-ekologiska-varden-och-belastningar-i-havet.html Tue, 24 Apr 2018 13:16:47 +0200 Röster om samråd med energibranschen Den 18 april hade HaV samråd om kommande havsplaner med representanter från energisektorn. Här kan du läsa vad några av deltagarna tyckte och tänkte om mötet. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-04-24-roster-om-samrad-med-energibranschen.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-04-24-roster-om-samrad-med-energibranschen.html Tue, 20 Feb 2018 10:52:39 +0100 Nyhetsbrev från länsstyrelserna februari 2018 Senaste nytt från från de tre samordnande länsstyrelserna om havs- och kustplanering. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-02-20-nyhetsbrev-fran-lansstyrelserna-februari-2018.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-02-20-nyhetsbrev-fran-lansstyrelserna-februari-2018.html Mon, 19 Feb 2018 14:31:46 +0100 Tyck till om förslag till havsplaner för Sverige Hur ska vi använda vårt hav, vilka utmaningar kan havet lösa? Nu kan du tycka till om våra förslag till statliga havsplaner för Sverige. https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-02-19-tyck-till-om-forslag-till-havsplaner-for-sverige.html https://www.havochvatten.se/arkiv/havsplaneringsnyheter/2018-02-19-tyck-till-om-forslag-till-havsplaner-for-sverige.html