Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation Rekrytering

Jobba hos oss

Vi är en ung myndighet med ett viktigt uppdrag – att arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag. Du är varmt välkommen att bidra.

Lediga jobb just nu

Just nu har vi inte några sommarjobb eller praktikplatser planerade för 2015. Om det skulle uppstå sådana tjänster senare kommer de att annonseras här.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot spontanansökningar.

Våra engagerade medarbetare

Hos oss arbetar idag cirka 250 medarbetare. De flesta av oss håller till på huvudkontoret i Göteborg. Merparten arbetar som olika typer av utredare men här finns också fiskerikontrollanter, systemutvecklare och jurister för att nämna några. Våra fiskerikontrollanter finns även vid kontor i Kungshamn, Simrishamn, Karlskrona, Västervik och Luleå. Majoriteten av våra anställda har högskoleutbildning, främst inom naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Vår gemensamma värdegrund

Vår värdegrund kommunicerar vad vi står för och vill leva upp till. Den belyser de viktigaste förhållningssätten för oss: hur vi ska samarbeta, samverka och bemöta varandra och omvärlden.

Vår ambition är att vår värdegrund ska vara en gemensam kompass som bidrar till ökad tydlighet, högre effektivitet och bättre samarbete. Den ska hjälpa oss i beslutsfattande och bemötande och tydliggöra förväntningar på både nuvarande och framtida medarbetare.

Vill du bidra till levande hav, sjöar och vattendrag?

Havs- och vattenmyndigheten är en kunskapsorganisation vars samlade resultat bygger varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet.

Värdegrunden i tre ord

 • Öppna
  Vi är lyhörda och förstår varandras och omvärldens behov och intressen och skapar goda förutsättningar för delaktighet och påverkan.

 • Kompetenta
  I samarbete med omvärlden samlar och sprider vi kunskap. Vi är skickliga på att dela, förädla och använda kunskap och utvecklar på så sätt ständigt vår kompetens och effektiva arbetsmetoder.

 • Ansvarstagande
  Vi har respekt för olika åsikter och idéer och tror på alla människors lika värde. Var och en av oss tar ansvar för mål, resultat och relationer och vi arbetar utifrån helheten i vårt uppdrag.

Absolut grundläggande för att arbeta hos oss är att ställa upp på myndighetens gemensamma värdegrund. Vi vill vara en god arbetsplats med ett positivt arbetsklimat där kunniga och engagerade medarbetare bidrar till att utveckla verksamheten. Därför tror vi att det är särskilt viktig att ha helhetsperspektiv när man arbetar på HaV.

Man behöver ha kunskap om myndighetens uppdrag, verksamhet och gemensamma processer för att förstå i vilket sammanhang den egna yrkesrollen verkar och omsätta det i sitt sätt att arbeta och agera. 

I vår roll som samordnande och pådrivande är kommunikation och samverkan viktigt. Många driver processer som ofta spänner över flera avdelningar och intresseområden. Då är det viktigt att kunna använda olika typer av effektiva metodstöd och involveringstekniker. Förmåga att föra dialog, ge råd, vägleda och samarbeta med andra internt och externt för att samordnat uppnå gemensamma mål.

Vi gör inte allt själva, många gånger är vi beställare av uppdrag och tjänster. Då är det viktigt att förstå verksamheten, dess processer och hur det som ska upphandlas eller beställas ska stödja uppdraget.

Bra arbetsvillkor och intressanta arbetsuppgifter

Att arbeta hos oss ska främja både din personliga och yrkesmässiga utveckling. Vi erbjuder dig:

 • Intressanta arbetsuppgifter
  På myndigheten finns många intressanta uppgifter och uppdrag.
 • Individuell lön
  Lönen är individuell, den utgår ifrån ansvar, svårighetsgrad i arbetet och hur du som medarbetare presterar. Vid lönesättning i samband med nyanställning tas hänsyn till din kompetens och tidigare erfarenhet.
 • Generösa semestervillkor
  Antalet semesterdagar bestäms av din ålder:
Till och med 29 år 28 dagar
30-39 år 31 dagar
Över 40 år 35 dagar
 • Stöd till friskvårdsaktiviteter
  Du kan få friskvårdsbidrag upp till 1 500 kr per år.
 • Företagshälsovård
  Självklart har vi avtal med leverantörer av företagshälsovård på samtliga verksamhetsorter.
 • Subventionerad läkarvård och läkemedelsersättning.
  Du kan få ersättning när du går till läkare och sjukgymnast samt för vissa läkemedel, förutsatt att de omfattas av samhällets högkostnadsskydd.
 • Flexibla arbetstider
  Majoriteten av våra anställda arbetar i snitt 39,75 timmar per vecka och har flextid mellan kl 06-20. Före vissa helgdagar slutar vi tidigare.
  De som är schemalagda inom vår fiskerikontroll och på enheten FMC har kortare arbetsvecka, mellan 35-38 timmar per vecka.
 • Löneutfyllnad vid föräldraledighet
  Utöver den ersättning du får vid föräldrapenning från Försäkringskassan gör vi som arbetsgivare även en löneutfyllnad för att minska inkomstbortfallet vid föräldraledighet.
 • Löneutfyllnad vid sjukdom
  Utöver den sjukpenning du får från Försäkringskassan gör vi som arbetsgivare en löneutfyllnad för att minska inkomstbortfallet vid sjukdom efter den 14:e sjukdagen.
 • Rätt att gå ner i arbetstid
  Du kan arbeta deltid till dess att ditt barn fyllt 12 år.
 • Grupplivförsäkring
  Alla anställda omfattas av denna försäkring. Vid dödsfall ger försäkringen ett ekonomiskt skydd i form av ett engångsbelopp för de efterlevande. Grundbelopp betalas ut till make, maka, registrerad partner, sambo eller arvsberättigat barn.
 • Reseförsäkring
  Kammarkollegiet har en tjänstereseförsäkring som gäller vid både inrikes- och utrikesresor. Försäkringen gäller anställda och uppdragstagare som reser för en myndighets räkning. Försäkringen gäller under hela tjänsteresan och motsvarar ett vanligt reseförsäkringsskydd. Tjänstereseförsäkringen är en samlingsförsäkring vilket innebär att alla anställda på Hav är försäkrade.
 • Tjänstepension
  Som statligt anställd har du en avtalspension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till.
 • Stöd vid verksamhetsförändring
  Trygghetsavtalet är en möjlighet till stöd för dig om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation Rekrytering

Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2014-12-01

Sidansvarig: Kasper Holgers